– Pénzügyi döntéseinknek súlya van, hiszen hosszútávú következményük lehet, és szélsőséges esetben akár az egész családot érintő anyagi nehézséghez vezethetnek – kezdi Hergár Eszter. Ezért rendkívül fontos feladat a pénzügyi tudatosság fejlesztése. Szerencsére ma már mérhető a tudatosság szintje, így látjuk, milyen feladataink vannak e téren.

Hergár Eszter, Fotó: MNB

Hogyan zajlik a felmérés és mik a legfrissebb tapasztalatok?  

– Egy ország pénzügyi kultúrájának szintjéről a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének (OECD) módszertanán alapuló, 2010 óta rendszeresen, ma már több mint 30 ország részvételével elvégzett, azonos alapkérdéssoron alapuló kutatások adnak hiteles képet. Hazánk a kezdetektől részt vesz a programban, így jól látható tendenciák figyelhetők meg a magyar lakosságról. Ezek alapján lassú javulásról lehet beszámolni: elsősorban a pénzügyi kultúra további tényezőit megalapozó pénzügyi ismeretek, pénzügyi tudás terén mutatkoznak javuló, kiemelkedő eredmények. Azonban az is látszik, hogy van még feladat, főként abban, hogy az elsajátított ismereteket, a meglévő tudást hogyan kell átültetni a gyakorlatba. A pénzügyi tervezés, a rendszeres megtakarítások képzése és a tudatos termék- és szolgáltatóválasztás terén például még van lehetőség a fejlődésre – hívja fel a figyelmet az igazgató.

Az MNB hogyan tudja elősegíteni mindezt?  

– A pénzügyi kultúra fejlesztése hosszútávú és összetett tevékenység, amelynek célja, hogy a lakosság lehető legszélesebb köréhez eljussanak a megfontolt döntéseket segítő gyakorlati tudnivalók. A témában életre szólóan érdemes tájékozódni, a mi célunk pedig, hogy ezt támogassuk. Az edukáció, a pénzügyek tudatos kezelésére való felkészítés már iskolás korban megkezdődik. Az MNB felügyelete, illetve koordinációja mellett több szakterület és partnerszervezet dolgozik azon, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő információkhoz.

Pénzügyi Navigátor – utat mutat a pénzügyekben

A pénzügyi tudatosság fejlesztésének egyik legfontosabb zászlóshajója az MNB Pénzügyi Navigátor program, amelynek tartalmai egyrészt pénzügyi termékekhez, szolgáltatásokhoz köthető, valamint élethelyzetek alapján összeállított témákat dolgoznak fel, másrészt nagy érdeklődésre számot tartó piaci aktualitásokra reagálnak.  

– Nincs azonban könnyű dolgunk, hiszen a pénzügyekkel kapcsolatos tájékoztatókat sokan száraz, gyakran szakmai szövegeknek gondolják – hívja fel a figyelmet Hergár Eszter. – Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy ismertetőink közérthetőek legyenek és valóban hasznos, gyakorlati segítséget nyújtsanak mindenki számára.  

A Pénzügyi Navigátor program azonban nem merül ki csupán a honlapon elérhető cikkekben. Az egyes pénzügyi témákat nyomtatott és online formában elérhető füzetsorozat is feldolgozza, de figyelembe véve a felhasználói trendeket, videósorozat is készült hozzájuk.

A megfontolt döntésekhez elengedhetetlen, hogy az ügyfelek gyorsan, egyszerűen össze tudják hasonlítani a különböző szolgáltatók ajánlatait. Ezt szem előtt tartva számos kereső és kalkulátor segíti a tájékozódást. Legfontosabb jellemzőjük, hogy valamennyi hazai intézmény adatait tartalmazzák, ám azoktól függetlenek, a keresési-szűrési eredményeket, kalkulációkat így semmilyen piaci érdek nem befolyásolja.  


Kalkulátorok év elejére

Az év eleje jellemzően a számvetés, a tervezés időszaka: ilyenkor érdemes átgondolni, mi minden vár ránk egész évben, és azoknak milyen pénzügyi vonzata lehet. Az MNB keresői és kalkulátorai közül több is segít ebben. A Háztartásiköltségvetés-kalkulátorral például könnyen számba vehetjük kiadásainkat és bevételeinket, megtervezhetjük a család éves költségvetését. A bankoknak január 31-ig kell megküldeniük az előző éves díjösszesítőt: ezt érdemes alaposan átnézni, mert egy jól megválasztott bankszámlával éves szinten akár több tízezer forintot lehet spórolni. A különböző bankok ajánlatait a Bankszámlaválasztóval lehet egyszerűen összehasonlítani. A számlaválasztás egyik szempontja lehet, hogy az egyes szolgáltatóknak hol érhető el bankfiókja és automatája. Ez az Országos fiók- és ATM-keresővel ellenőrizhető.


Forrás: MNB

– A Pénzügyi Navigátor program része az európai viszonylatban is egyedülálló Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózatmondja Hergár Eszter. – Az MNB által felügyelt, piaci szolgáltatóktól független, országosan elérhető hálózatnak minden megyeszékhelyen működik kirendeltsége. A felkészült, pénzügyi kérdésekben jártas szakértők díjmentesen állnak az ügyfelek rendelkezésére, legyen szó fizetési nehézségek kezeléséről, döntést megelőző tájékozódásról, panaszos ügyek rendezéséről, vagy szerződések, dokumentumok értelmezéséről, illetve kérelmek megfogalmazásáról és benyújtásáról. Tavaly több mint 27 ezren fordultak a hálózathoz országszerte és kaptak személyre szabott segítséget.

 

Pénzügyi ismeretterjesztés az iskolában

Míg a Pénzügyi Navigátor tartalmai és szolgáltatásai a felnőtt korcsoporthoz szólnak, addig az MNB kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány programjai elsősorban az iskolai pénzügyi nevelést támogatják.  

– A már iskoláskorban megkezdett programok révén kívánjuk segíteni a felelős, megalapozott anyagi döntéseket. Tekintettel a célcsoportra, kiemelt figyelmet fordítunk a közérthetőségre, a gyakorlatorientált, élményalapú megközelítésre és a digitális megoldásokra – hangsúlyozza az igazgató.

Az elmúlt évek során a Pénziránytű Alapítvány országos lefedettségű, pénzügyi tudatosság fejlesztő hálózatot épített ki, amely a jó gyakorlatok megosztásának és tanárképzéseknek is teret ad, élményfoglalkozásokkal egészíti ki a Pénzmúzeum tevékenységét, továbbá országos versenyekkel, pályázatokkal segíti a tehetséggondozást.

Az élményalapú tájékoztatás jegyében kiemelt jelentősége van a különböző játékoknak. A fiatalabb, 5-8 éves korosztály pénzügyi készségeket fejlesztő társasjátékokból sajátíthatja el az alapismereteket, míg az idősebbek online játékokkal, applikációkkal, valamint e-learning anyagokkal bővíthetik tudásukat.

Forrás: penziranytu.hu

Az Alapítvány edukációs tevékenységének egyik kiemelt eleme a tankönyvfejlesztés, aminek eredményeként ma már a 3-12. évfolyamig minden tanuló iskolai keretek között találkozhat a mindennapi pénzügyekkel. A tankönyvek és kiadványok díjmentesen állnak a tanárok, a diákok és az érdeklődő családok rendelkezésére. Az MNB támogatásának köszönhetően ebben a tanévben 570 000 kiadvány segíti a diákok pénzügyi nevelését, 2016 óta pedig már összesen csaknem 2 millió példányban jutottak el ingyenesen az iskolákba.

Pénzmúzeum: tárlat, élmény, tudás

Tavaly március óta a különböző célcsoportok elérését és az élményalapú ismeretterjesztés lehetőségét az Európa-szerte is egyedülálló MNB-Pénzmúzeum is biztosítja. Az intézmény célja, hogy hatékonyan hozzájáruljon a hazai lakosság és a fiatal generációk pénzügyi tudatosságának, illetve a korszerű fizetőeszközök mindennapi használatának fejlesztéséhez.  

– A Pénz útja című állandó kiállítás felidézi a pénz történetét, bemutatja működését, valamint ismerteti kulturális és gazdasági jelentőségét, mindezt interaktívan, az egyéni tapasztalatszerzés élményére építve. Például nem minden nap foghat a kezébe az ember egy 250 millió forint értékű aranytömböt! – hívja fel a figyelmet Hergár Eszter a kiállítás egyik legnépszerűbb darabjára.  

A kiállítás ingyenes, egyénileg és csoportosan egyaránt látogatható, iskolás csoportok számára pedig pénzügyi témájú múzeumpedagógiai képzésekkel egészül ki.

– A pénzügyi ismeretterjesztés hosszútávú, kihívásokkal teli feladat, de egymásra épülő, stratégián alapuló programokkal és összefogással hatékonyan lehet támogatni az általános pénzügyi kultúra fejlesztését, és ennek eredményei már meg is mutatkoznak – foglalja össze Hergár Eszter.