A generációk közötti együttműködés és a lelki egészség elősegítéséért rendezett nemzetközi szakmai konferenciát a Kulturális és Innovációs Minisztérium Családokért Felelős Államtitkársága. A nagy érdeklődésre számot tartó szakmai esemény a világszinten is kiemelkedő magyar családpolitika egyik fontos célkitűzésére, a generációk közötti együttműködésre, valamint a lelki egészség elősegítésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A csaknem harminc hazai és nemzetközi felszólaló részvételével zajló konferencia célja szakpolitikai párbeszédet kezdeményezni a generációk összefogásának elősegítését és a mentális egészség javítását szolgáló lehetőségekről, eszközökről, feladatokról. Az esemény lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevők górcső alá vegyék azokat a kérdéseket, melyek a különböző életszakaszokban befolyásolják a társadalom lelki egészségét.

„Ápolni kell a kötődéseinket”

A rendezvény első előadójaként Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter osztotta meg gondolatait a kötődés, a valahova tartozás fontosságáról.  

– A történelemben nem ismerünk olyan sikeres társadalmi-gazdasági modellt, amely nem családokra épül – hangsúlyozta bevezetőjében Csák János. – A valahova tartozást elsősorban a családban találjuk meg. A kötődés gyermekkortól kezdve azért fontos, mert aki nem tud kötődni a hozzá közelállókhoz, az a távolabb állókhoz sem fog tudni. Most, hogy a világban fegyveres konfliktusok, háborúk robbannak ki, teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy a béke és a biztonság a kötődéssel egyenrangú magasságban lévő emberi szükséglet. Béke nélkül nem tudjuk megélni a valahova tartozásunkat.  

– Ápolni kell a kötődéseinket – egy kormányzatnak az a feladata, hogy ezt elősegítse. A második, hogy mindenképpen belső és külső békét és biztonságot teremtsen. A harmadik pedig, hogy hagyja, hogy az állampolgárai a maguk akarata és szándékai szerint gondoskodhassanak a szeretteikről és saját magukról.

Csák János miniszter

A kultúráért és innovációért felelős miniszter úgy véli, három dolog szükséges ahhoz, hogy a családok békében és biztonságban ápolhassák a kötődéseiket.  

Átadták a Monspart Sarolta-díj az idősekért elismerést

Elismerésben részesült Soós Ferenc kollégiumi nevelőtanár, testnevelő, maratoni versenyek résztvevője. Ugyancsak díjat vehetett át Nagy Józsefné igazgatásszervező, aki nyugdíjasként szerzett szenior örömtáncoktatói oklevelet. Amberger Erzsébet járványtani szakorvos, Sopron nyugalmazott tisztifőorvosa szintén elismerésben részesült. 
 

– Az egyik, hogy fedél legyen a fejük fölött, ezt segítik az otthonteremtési támogatások – fejtette ki Csák János. – A második, hogy anyagi biztonságban és megfelelő színvonalon élhessenek a családok. Ezért vannak a pénzügyi támogatások, és ezért vezettük be a családi adózási rendszert, amit most már számos helyen a világban követnek. Végül azért alakítunk ki infastruktúrát, bölcsődéket, óvodákat és más olyan intézményeket, ahol a gyerekekről tudnak szakszerűen gondoskodni, hogy a családoknak meglegyen a döntési szabadságuk abban, hogy visszatérnek-e a munkaerőpiacra, vagy pedig otthon maradnak. 

„A családok támogatásán keresztül a nemzetet még erősebbé tehetjük”

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az nemzedékek együttműködéséről, valamint a különbözőségéről szóló jelképes mesével kezdte az előadását, amelyben arra is kitért, milyen fontos értéke lehet annak a tudásnak, amit az idősebbek birtokolnak.  

– Ha ugyanis odafigyelünk erre a tudásra, ha nem utasítjuk el a mindennapjainkból, akkor igazán nagy dolgokat vihetünk végbe – hangsúlyozta Hornung Ágnes. Hozzátette: a nemzedékek találkozásának egyik legfontosabb színtere a család.  

– Ha a felmenőinkre gondolunk, kirajzolódik a személyes történetük, és egymást követő generációkon keresztül a nemzet történelmi tapasztalatára is rápillanthatunk. Ezért is van az úgy, hogy amikor Magyarországon a családpolitikára terelődik a szó, akkor a családokra és rajtuk keresztül az egész nemzetre gondolunk. Azt valljuk, hogy a családok támogatásán keresztül a nemzetet még erősebbé tehetjük.

„A család az együttműködést is jelképezi számunkra”

Hornung Ágnes azt is hozzátette: a magyar családpolitika szinte egyedülálló a világon abban, hogy nemcsak mintegy 30 intézkedéssel támogatja a családokat, hanem abban is, hogy a támogatási rendszer a teljes életutat lefedi.  

– A család az élet folytonossága mellett az együttműködést is jelképezi számunkra – mutatott rá a családokért felelős államtitkár. – Az egymást követő nemzedékek soha nem feledkezhetnek meg azokról, akik előttünk járnak, mert nekik köszönhetjük a jelenünket. Épp ezért a kormány egyaránt támogatja a gyermekeket, a fiatalokat, a kisgyermeket nevelőket, a családra vágyókat és az időseket is. A legfontosabb célkitűzésünk, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek, a nemzet ugyanis minden számtani képlet szerint akkor tud fennmaradni, ha a távozó honfitársaink helye nem marad betöltetlenül. Ma már a családokat alkotó generációk számára több mint 30 családtámogatási intézkedést kínálunk, ezek a teljes életutat lefedik, családpolitikánknak ez az egyik fő karakterisztikája.

Nagyobb hangsúlyt helyeznek a lelki egészségre

Hornung Ágnes kifejtette, hogy a 2010 óta épülő családbarát rendszer három pilléren nyugszik: az anyagi biztonság garantálásán, az otthonteremtés támogatásán, valamint a munka és magánélet közötti minőségi kapcsolat elősegítésén. A komplex rendszerre a családok minden élethelyzetben támaszkodhatnak, a babavárás időszakától kezdve az otthonteremtésen át az idős hozzátartozók segítéséig. Mindezen pillérek sikerességéhez azonban elengedhetetlen a lelki egészség.  

– A jövőben családpolitikánk egyik kiemelt támpontjának tekintjük a testi, lelki, szellemi egészség megőrzését és elősegítését, a legnagyobb kincsünk nélkül ugyanis hiábavaló lenne minden törekvésünk – fogalmazott a családokért felelős államtitkár. – Ezt az álláspontunkat az előttünk álló időszakban az eddigieknél nagyobb hangsúllyal fogjuk képviselni, a támogatások és az intézkedések mellett ugyanis a testi, lelki, szellemi egészség az, amely leginkább hozzájárulhat a vágyott gyermekek megszületéséhez.

Jógyakorlatok - nemzetközi előadóktól

A tanácskozás további részében neves külföldi és hazai szakértők szólaltak fel, elsőként Rod Dreher, a Danube Institute „Network Project” vezetője, és Prof. Carlo Casalone, a Pápai Élet Akadémiája tudományos részlegének koordinátora. A továbbiakban szakemberek és szakpolitikusok, köztük Prof. Dr. Daniel Lang, a Karlsruhei Technológiai Intézet vezetője és Madeleine Wallin, a Szülők és Gondozók Európai Szövetségének főtitkára osztották meg egymással a jógyakorlatokat, egyben közös válaszokat kerestek a családokat érintő kihívásokra.  

Kerekasztal-beszélgetések  

A konferencia témái között a délután folyamán az első 1000 napról szóló, részben a kora gyermekkori fejlesztés és a szülő-gyermek kötődés kérdései kerültek elő, kitekintést nyújtva a nehezített termékenységre és az örökbefogadó családokra is. Az útkeresés témakörben azokat a kihívásokat és lehetőségeket vizsgálták, melyek akár a társadalmi normák változása, akár a lelki élet szintjén hatással lehetnek a fiatalok párválasztására és családalapítási terveik megvalósítására. A közbenső nemzedéket érintően a családokat érő mélységi kihívások körében a családi kötődéseket, és a különböző családtípusok között a nagycsaládosok és az egyszülős családok kihívásait is áttekintették. A tapasztalt generáció élete, tapasztalata, és adott esetben munkakészsége tekintetében az időskori lelki egészség és a család szerepének összefüggései kerültek napirendre.