Ki jogosult rá?

 • A saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel
 • a szülő
 • a gyám
 • A szülő háztartásában nevelt 1. életévét betöltött gyermekre tekintettel a nagyszülő.

Szülőnek tekintendő: a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Nagyszülőnek tekintendő: a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa.

Milyen időtartamra jár?

Amennyiben a gyermek után biztosítási jogviszonyhoz kötődő ellátást (CSED-et, GYED-et) nem folyósítanak, a gyermek születésétől (nagyszülő esetén a gyermek 1 éves korától), egyébként ezen ellátások lejártát követő naptól

 • a gyermek 3. életévének betöltéséig;
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig;
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig;

Amennyiben a gyermek a fenti életkort már betöltötte, az örökbefogadó szülő GYES-re lehet jogosult a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig.

Milyen összegű?

A GYES havi összege 28 500 forint, amelyből 10 % nyugdíjjárulékot vonnak. Ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek számával többszöröződik.

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A GYES-t visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Lehet-e a GYES mellett munkát végezni?

A szülő a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül folytathat a GYES mellett keresőtevékenységet. A GYES-ben részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Az az örökbefogadó szülő, aki a gyermek 3. (tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10.) életévének betöltését követően részesül GYES-ben, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

Hol és hogyan igényelhető?

A kérelem benyújtható

 • személyesen
 • a fővárosi és vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál: https://kormanyhivatalok.hu/elerhetosegek
 • az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablaknál): https://kormanyhivatalok.hu/kormanyablakok
 • a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest)
 • elektronikusan: A kérelmet elektronikusan a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a "Juttatás, segély" főcsoporton belül a "Családok támogatása" menüpont alatt található űrlapok kitöltésével.

Nyomtatvány kézi kitöltése: innen letölthető

Amennyiben a GYES-t nagyszülő igényli, a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű nyomtatvány mellett a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű formanyomtatványt is be kell nyújtani.

Nyomtatvány kézi kitöltése: innen letölthető

A GYES-sel kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján.