Ki jogosult rá?

  • Az a szülő és
  • az a gyám,

aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

Szülőnek tekintendő: a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Milyen időtartamra jár?

A legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, feltéve, hogy a jogosult 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában.

Milyen összegű?

A GYET havi összege – függetlenül a gyermekek számától – 28 500 forint, amelyből 10 % nyugdíjjárulékot vonnak.

Igényelhető-e visszamenőlegesen?

A GYET-et visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Lehet-e a GYET mellett munkát végezni?

A GYET-ben részesülő személy heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Hol és hogyan igényelhető a GYET?

A kérelem benyújtható

Az igényt a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Nyomtatvány kézi kitöltése: innen letölthető

A gyermeknevelési támogatással kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján.

 


Bővebb információért forduljon a Családbarát Ügyfélpont munkatársaihoz, akik közérthető, az Ön élethelyzetének megfelelő tájékoztatást adnak az elérhető támogatásokról, a jogszabályi feltételekről és az ügyintézés folyamatáról.

Weboldal: https://www.csalad.hu/ugyfelpont/

Email: ugyfelpont@csalad.hu 

Online időpontfoglalás: https://www.csalad.hu/ugyfelpont/idopontfoglalo_naptar