Ki jogosult rá?

Az a szülő, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre.

Mekkora az összege?

A GYOD összege

  • 2019-ben 100 000 Ft,
  • 2020-tól 123 910 Ft,
  • 2021-től 147 315 Ft,
  • 2022-től az érvényes minimálbérnek megfelelően 200 000 Ft,
  • 2023-tól 232 000 Ft,
  • 2024-től 266 800 Ft.

Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Annak, aki két beteg gyermeket nevel, másfélszeres összegben jár az ellátás.

Lehet-e mellette munkát végezni?

A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában – kivéve az otthoni munkavégzést – folytathat keresőtevékenységet.

Hol és hogyan igényelhető?

A GYOD iránti kérelmet

  • a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál,
  • a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint
  • a kormányablaknál

lehet benyújtani.

Igénybe lehet-e venni mellette más családtámogatási ellátásokat?

A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet csecsemőgondozási díjra (CSED-re), gyermekgondozási díjra (GYED-re) és gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) is.

A GYOD a gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás nélkül együtt folyósítható.