Az EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” (közismert nevén: „Kapcsolj egyből!”) projekt 1,160 milliárd Ft európai uniós támogatással valósult meg 2017. és 2021. között. A projekt zárásaként a partnerszervezetek közreműködésével online konferencián számoltak be elért eredményeikről a projekt, illetve a közreműködő szervezetek vezetői. A konferencián köszöntőt mondott Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter és Szuromi-Kovács Ágnes, a projektet megvalósító Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) ügyvezetője is.

Egy megfelelő kérdés vagy útmutatás krízishelyzetekben életet menthet. 2020-ban több ezer kapcsolati erőszak vagy emberkereskedelem miatt indított hívást, és több, mint száznyolcvanezer lelkisegély hívást fogadtak a kríziskezelő szolgálatok munkatársai. A megfelelő módszertani, technikai, lelki támogatás biztosítása számukra – nem túlzás – létkérdés. A projekt online zárókonferenciáján összegezték azon fejlesztéseket, amelyek a telefonszolgálatoknál, dolgozó szakemberek és önkéntesek munkáját segítették 2017 óta.

A „Kapcsolj egyből!” néven ismertté vált projekt több együttműködő partnert érintő, közös fejlesztés volt. A CSBO szervezeti egysége az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) tagszolgálatai, illetve az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) vettek részt benne. Fontos kiemelni, hogy a telefonhívások mellett már e-mailen, és a projekt keretei között kifejlesztett chatszolgáltatáson keresztül is elérhetőek a segítők. Az OKIT - az országban elsők között elindított - krízis chatprogramján keresztül eddig mintegy 500 esetben adtak tanácsot a szervezet munkatársai.

A fejlesztések mellett kiemelt célként fogalmazták meg a projektet megvalósító szakemberek, hogy minél többen ismerjék meg a segítségkérés lehetőségeit, ezek között az OKIT kínálta segítségnyújtási formákat. Ennek megfelelően kiemelt szerepet kaptak a kommunikációs kampányok, lakossági kitelepülések, amelyeknek elsősorban a segítő telefonszámok és lehetőségek megismertetése volt a feladata. E kampányok különös figyelmet fordítottak a kiemelten veszélyeztetett, 16-29 éves, fiatal korosztályokra. Láthatóvá vált, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai közül már egyre többen tudják: van kihez fordulni. Az OKIT 2020-ban már több mint 10 ezer hívást fogadott, ami 16 százalékos növekedés a megelőző évhez képest.

A projekt eredményei, hatásai azonban nem írhatók le csupán számokkal. Minderről a CSBO ügyvezetője, Dr. Szuromi-Kovács Ágnes így fogalmazott: „Felvenni a telefont, számunkra szolgálat. A bajban lévők személyes sorsát megismerve, segítjük őket megbicsaklott életük új pályára állításában. Akik a hívásokat fogadják, szakmailag és emberileg is önmaguk legjavát adják minden telefonbeszélgetés során, hiszen az ő szavaik üzenik a bajban lévőknek, hogy a legkilátástalanabbnak tűnő élethelyzetből is van kiút, van segítség! Különösen fontos ez az üzenet ma, a világjárvány okozta sok szenvedés idején!”

Az OKIT célzott fejlesztése mellett a projekt a következő tevékenységekkel segítette a kríziskezelő szolgálatokat:

- a lelki elsősegély telefonszolgálatoknál dolgozó 200 önkéntes szakember továbbképzése;

- a kríziskezelő szolgálatok munkatársai számára coaching és szupervíziós szolgáltatás biztosítása;

- 4 000 szakember képzése a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző ágazataiban dolgozó, valamint a személyes gondoskodást végzők munkájának összehangolása érdekében;

- informatikai fejlesztés;

- egységes protokollok kialakítása a lelkisegélyszolgálatok önkéntesei számára.

A konferencia anyaga visszanézhető a Kapcsolj egyből! facebook oldalán: www.facebook.com/kapcsoljegybol

További információk: www.kapcsoljegybol.hu

Az OKIT hívószáma: 06-80-20-55-20

A LESZ elérhetősége: 116-123 / 06-80-810-600