A képzéssel elért szakemberek munkájuk során a hagyományosan közvetített ismereteken túl a gyerekek, fiatalok önismeretét és szociális készségeit hivatottak fejleszteni, amelyek végső soron egy sikeresebb és boldogabb személyes életutat is szolgálnak. 

A képzésről és a CSBO családokat támogató programjairól a cég újonnan kinevezett, négygyermekes ügyvezetőjével, Szuromi-Kovács Ágnessel beszélgettünk.

Végzettsége szerint Ön okleveles közgazdász és jogász, karrierjét bankárként kezdte, a Pénziránytű Alapítvány vezetőjeként pedig a pénzügyi tudatosság fiatalok körében való elmélyítése volt a missziója. Hogy vezetett útja a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.-hez?

„Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy olyan országban éljünk, ahol a családos életforma érték és ahol egyre több kisbaba születik.”

– Régóta foglalkoztat a családok ügye, ami elsősorban abból fakad, hogy házasságban élve és nagycsaládos anyukaként nap mint nap személyesen is átélem a családos élet megtartó erejét, örömeit és persze, nem egyszer fejtörést okozó kihívásait is. Korábban az Otthon Segítünk Alapítvány felügyelőbizottságának elnökeként társadalmi munkában igyekeztem segíteni a kisgyermekes családokat, édesanyaként és vezető pozícióban dolgozó nőként pedig sokat foglalkoztam a munka és a magánélet hatékonyabb összehangolásának kérdésével, egy interjúkötetem is megjelent a témában. Sokat foglalkoztam azokkal a munkahelyi megoldásokkal, amelyek segítik a helytállást és a kiteljesedést a munkában és az anyai hivatásban egyaránt. Ezért amikor felkértek, hogy legyek a családok szolgálatában álló és e cél érdekében kiemelt uniós projekteket megvalósító CSBO vezetője, örömmel és nagy lelkesedéssel vállaltam a felkérést. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy olyan országban éljünk, ahol a családos életforma érték és ahol egyre több kisbaba születik.

Korábbi munkája során is foglalkozott gyerekek oktatásával, a pénzügyi nevelés kérdésével, pénzügyi témahetet is sikerült bevezetniük az oktatásban. Mit gondol, a családi életet is szükséges és egyáltalán, lehet tanítani?

– Meggyőződésem, hogy kell foglalkoznunk a témával és az is, hogy bizonyos szinten a család is tanítható! Nem egyszerű ma egy kisgyermek élete a kapcsolati kultúra tanulása terén. A többgenerációs családmodell a múlté, és bár örvendetesen javulnak a válási statisztikák, még mindig nagyon sok kicsi nő fel elvált szülők gyermekeként, csonka- vagy mozaikcsaládban, és a demográfiai folyamatok miatt sok az egyke, az olyan gyermek, aki a kortárs kapcsolatokat otthoni közegben nem, csak nevelési, oktatási intézményekben tapasztalja meg. Folyton rohanunk, a számítások szerint egy átlagos szülő naponta mindössze 7 percet beszélget a gyermekével, és a helyzetet tovább nehezíti a digitalizáció még igazán fel sem mérhető hatása, a fiatalok közötti személyes kapcsolatok nagymértékű átalakulása és a koronavírusjárvány okozta kapcsolattartási nehézség. Mindezek miatt nagy szükség van a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusok és szociális szakemberek felkészítésére, hogy segíteni tudják a gyerekeket az önismeret, a társas kommunikáció terén, ami jól használható technikákkal vértezheti fel őket a későbbi családos életükre, de nem csak arra, hiszen minden emberi kötelékük során, a munkahelyi, baráti kapcsolataikban is eredményesen alkalmazhatják azokat. Sok kisgyermek úgy nő fel, hogy nincsenek igazán pozitív, követhető mintái a párkapcsolatokról, mert mondjuk a szülei rossz viszony közepette elváltak. Sokan sosem látnak a környezetükben igazi kisbabát, nem látják, milyen örömforrást jelent egy új kis élet, és hogy milyen szép mérföldköve az életnek az érte való felelősség vállalása. Nagyon fontos teendőink vannak az önbecsülés, a felelős szexualitás tanítása tekintetében is, hogy elkerülhetők legyenek a nem kívánt terhességek és azok szomorú következményei.

Milyen eredményeket vár a képzésektől?

– Első körben ezer főt szeretnénk elérni ingyenes képzésünkkel, azt reméljük, hogy a különböző korosztályokkal foglalkozó pedagógusok, szociális szakemberek beépítik majd mindennapos munkájukba az itt elsajátított ismereteket és gyerekek ezreinek adják tovább a tanultakat. Az eredményesség persze számokkal nehezen leírható, de biztos vagyok abban, hogy elkötelezett pedagógusok és támogató, a gyermekek érdekeit felismerő családok mellett az elvetett mag kicsírázik, és a gyerekek a szellemi muníció mellett az új Nemzeti Alaptantervbe is beépülő tanóra keretében fontos társas kompetenciákat is magukkal vihetnek majd az oktatási rendszerből kikerülve.

A CSBO tevékenységének csak kis szelete ez a képzés. Milyen feladataik vannak még?

– A CSBO megvalósításában két nagy európai uniós projekt is segíti a magyar családokat. Gyermekút projektünk a születéstől az iskolás korig segíti a szakembereket és a családokat a kisgyermekek fejlődése kapcsán. Egészségügyi szakemberek, a gyermekvédelemben és a szociális ágazatban dolgozók és pedagógusok bevonásával erősítjük az ágazatközi kapcsolatokat, valamint szülőket támogató információkkal segítjük, hogy a megkésett fejlődésű gyermekek mielőbb fejlesztő szakemberhez kerülhessenek. A gyermekut.hu weboldalon és az ingyenesen letölthető Gyermekút applikációban hiteles információkat és probléma esetén segítséget találhat minden szülő, akiben kétségek vagy kételyek merülnek fel kisbabája, kisgyermeke fejlődése kapcsán. Érdemes rákeresni az oldalra és letölteni az applikációt! A másik nagy projektünk már nevében is hordozza célkitűzését: a Családbarát ország projekt minden eleme azt szolgálja, hogy a családos élet, a gyermekvállalás társadalmi elismertsége tovább nőjön. Ennek érdekében működik ez a honlap, a csalad.hu is, ezt szolgálja a tavaly bevezetett Családbarát Hely tanúsító védjegy, amely a munkahelyeket és a szolgáltató helyeket minősíti egységes elvek mentén, a családbarátság tekintetében. A sokféle képzés mellett több kutatásunk is zajlik a munka-magánélet összeegyeztethetősége, a generációk közti együttműködés vagy épp a kapcsolati erőszak elfogadhatatlansága témájában, a családbarát közgondolkodás elmélyítése érdekében pedig rendezvényeket szervezünk, kommunikációs kampányokat folytatunk. A CSBO működteti az idén 15 éves OKIT-ot is, az Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálatot, amely a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget. Komplex tehát a munkánk, akárcsak egy nagy család működése.

A kormány családtámogató intézkedésekkel segíti a gyermekvállalást, a gyermeknevelést. Egyebek mellett hitellel juthatnak otthonhoz a párok. Korábbi munkahelyén a családi költségvetést, a pénzbeosztást vizsgálták. Mit tanácsol a kölcsönt felvett családoknak?

– A Pénziránytű Alapítvánnyal sok kutatást végeztünk ebben a témában, több OECD-vizsgálatnak is mi voltunk a hazai lebonyolítói. Érdekes dolgok derültek ki, ezekből egyet szeretnék kiemelni. Fontos, hogy legalább egyszer mindenki készítsen el egy családi költségvetést. A 2008-as világválság után, amikor nehezebb volt a családok pénzügyi helyzete, sokan visszatértek ehhez a módszerhez, majd a legtöbben elhagyták. Csakhogy ha nem tudjuk, meddig ér a takaró, könnyen kifolyhat a pénz a kezünkből, és nem tudunk gondoskodni a jövőnkről. Ezért érdemes vezetni a bevételeket és a kiadásokat legalább egy hónapon keresztül. A hóvégi összegzésből kiderül, mire mennyi pénz megy el. Érdekes tanulságok születhetnek. Lehet, hogy túl sok forint megy el a kávézóban, de az is lehet, hogy sok apró változtatással lehetne megfogni a pénzt. Mindenről persze nem szabad lemondani, de érdemes megnézni, hol lehet fájdalommentesen szorítani a költéseken. Ha beáll egy jó rutin, pár hónap alatt már megtakarítás is lehet az eredmény.

Ez a gyerekek előtt is példa lehet. Fontosnak tartja a takarékosságra nevelést?

– Igen, és ez nálunk most nagyon aktuális. A kisfiam szeretne egy építőjátékot, mondtam neki, hogy az ára meghaladja azt az összeget, amit most bevállalnánk. Ezért valódi kis pénzügyi tervet készítettünk vele. Kitűnő tanuló volt és nyert tanulmányi ösztöndíjat, ennek összegét beírtuk a bevételek közé. A születésnapjára is kérhet pénzt, amit ide könyvelünk. Az ő döntése, miből gyűjti össze a játékra valót, gazdálkodhat.

Gyermekei 13, 11, 9 és 6 évesek. Hogy van ereje, ideje egyszerre helytállni ügyvezetői és anyai minőségében?

– Nem egyszerű feladvány, nekem sincs a zsebemben a bölcsek köve, próbálok egyensúlyozni napról napra. A szülés előtt tudatosan építettem a karrierem, mert azt gondoltam, hogy amikor gyermekeim lesznek, biztosan nem dolgozok majd napi nyolc vagy több órában. Főállású édesanya szerettem volna lenni, aki legfeljebb mellékesen végez valamilyen társadalmi munkát.

Ehhez képest most rengeteget dolgozik…

– Igen, ez nekem is egy nagy lecke volt: az élet által hozott tapasztalatok segítettek a jobb önismeretben, így fedeztem fel azt, hogy a kiteljesedéshez szükségem van arra, hogy a családom mellett a munka világában is aktív szerepet vállaljak. Közben az is igaz, hogy mindig ott motoszkál bennem, hogy nehogy hiányt szenvedjenek a gyerekek emiatt. Igyekszem összhangot teremteni a munka és a család között, és az a jó, ha a mérleg két nyelve nagyjából egymás mellett áll. Mondta is tegnap a kisfiam, hogy anya, gyere haza kicsit hamarabb! Próbálok is sietni haza, mert tudom, hogy most még abban a korban vannak, amikor nagy szükségük van rám.

Milyen családi útravalót kapott, amit hasznosíthat a CSBO-s munkája során?

– A nagymamám jut eszembe, aki nagyon vágyott egy harmadik gyermekre, de anyagi okok miatt nem merte vállalni, és ezt élete végéig bánta. Jó volna, ha Magyarországon senkinek nem kellene ilyen okból lemondani a vágyott gyermekekről és beteljesedhetnének a személyes álmok!

Önnek ez sikerült?

– A férjemmel négy gyermeket terveztünk, de három után megtorpantunk. Ennek részben egészségügyi, részben pénzügyi okai voltak. A nagymamám szomorúsága ugyanakkor nagy hatással volt rám, azt éreztem, hogy én nem szeretnék úgy ránézni a családi asztalra, hogy hiányzik onnan valaki. Az ő fájdalma segített meghozni a jó döntést, megszületett a negyedik gyermekem.

A CSBO munkatársai előtti bemutatkozásakor kiemelte, hogy 20 éve ismeri a férjét, akivel 18 éve házasok. Hogyan alakulnak az otthoni szerepeik, ki mit vállal otthon?

– Igyekszünk megosztani mind a háztartásbeli, mind a gyerekekkel kapcsolatos feladatokat. Amikor otthon voltam a kicsikkel, természetes módon több jutott rám ezekből, de ahogy visszatértem a munka világába, igyekezett a férjem is egyre többet vállalni, mindig kérdezgette, mit tud segíteni. Nálunk az lett a megoldás, hogy nem egy-egy részfeladatot csinálunk, hanem „ügymeneteket” vállalunk. A mosogatógépet például szinte mindig a férjem pakolja ki és be, néha észre sem veszem, hányszor egy nap. Most, hogy a CSBO-ban ezt a szép, de felelősségteljes feladatot elvállaltam, ő pedig jórészt otthonról dolgozik, az esti tennivalók egy része is az ő vállát nyomja, úgyhogy hosszú távon lesz majd mit törlesztenem felé. De családban élni csakis így, sok-sok rugalmassággal és egymás iránti türelemmel lehet. Többek közt erre tanít a most elindult képzés is.

A CSBO Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés képzéséről bővebb információk a www.csaladbaratorszag.hu oldalon olvashatóak.