A „Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében” elnevezésű, RRF-1.1.1-22-2022-00001 azonosító számú kiemelt projekt folyamatos tanácsadással, nyomon követéssel segíti az RRF-1.1.2-21 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című konstrukció 103 kedvezményezettjének munkáját annak érdekében, hogy a bölcsődei férőhelyek létrehozása minél előbb megvalósulhasson. 

A kiemelt projekt célja a nyertes pályázók által kiválasztott mintatervek helyi adaptálásának támogatása úgy, hogy azok megfeleljenek a helyi adottságoknak, építési követelményeknek, és országosan, egységesen kiemelkedő színvonalú bölcsődék épüljenek. Ennek érdekében a Lechner Tudásközpont építészeti és műszaki támogatást nyújt az építtető önkormányzatok és egyházi szervezetek számára. A szakmai koordináció révén minden megépítésre kerülő épületnél teljesíthetők a jelenkor bölcsődéivel szemben támasztott elvárások, továbbá általánosan érvényre juttathatók a költséghatékonyság és a klímasemlegességre törekvés elvei is. 

Az RRF forrásból felépülő bölcsődéknél különösen oda kell figyelni a klímavédelmi előírásokra. Az ezeknek való megfelelés, műszaki, szakmai előírások betartásának segítése a projekt kiemelt feladata. 

További cél az egységes bölcsődei ellátórendszer megvalósításához szükséges módszertani anyagok kidolgozása az egyes bölcsődei ellátási formákra vonatkozóan. Ennek érdekében a Családbarát Magyarország Központ iránymutatásával szakmai protokoll készül a bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék létrehozásával és működtetésével kapcsolatban, mely segítséget jelent mind a hatóságok, mind pedig az intézményt létrehozni kívánó fenntartó szervezetek és az intézményekben dolgozó szakemberek számára. 

A projektmegvalósítás kezdete: 2022. 03. 01. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. 09. 30. 

A projekt 505,39 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, melyből 495,34 millió forintot az Európai Unió, míg 10,05 millió forintot Magyarország Kormánya biztosít.