csalad.hu - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Dudás Ágnes
2019. ápr. 13. 8:06
Támogatások, kedvezmények
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

Jogosultság

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény abban a családban igényelhető, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át és a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló, ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.
  • Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
  • Jogosult a családbafogadó gyám is.

Igénylés

A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri hivatalánál lehet igényelni formanyomtatvány benyújtásával. A jogosultságról a jegyző dönt.

Természetben nyújtott támogatások

  • évente két alkalommal 6 000 Ft Erzsébet-utalvány formájában: készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható;
  • általános iskolás gyermekek esetében ingyenes tankönyv és étkezés;
  • középiskolás gyermekeknél ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;
  • felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok.
  • családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

Juttatási időszak

A támogatás a rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig jár. Az újabb jogosultságot a lejárat előtt három hónappal újra kell kérvényezni.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozat évében megszűnik, ha:

  • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
  • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.


A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.