A TÁMOGATÁS CÉLJA

A falusi CSOK-ot igénybe vevő családok részére biztosított, legfeljebb 3%-os kamatozású államilag támogatott lakáshitel preferált kistelepülésen, vagy külterületen fekvő tanyán vagy birtokközponton új családi ház építésére, vásárlására vagy használt lakóingatlan vásárlására és egyidejű bővítésére és/vagy korszerűsítésére, továbbá meglévő lakóingatlan bővítésére és/ vagy korszerűsítésére.

A falusi CSOK-kölcsön 2024-től elsősorban azon családok részére nyújthat segítséget, akik meglévő gyermekeikre tekintettel szeretnének állami segítséget igénybe venni. 

A hitelintézet csak akkor köti meg a kölcsönszerződést, ha az igénylőt hitelképesnek minősíti az igényelt kölcsön felvételéhez.

Azon családok részére, akik jövőbeni gyermekvállalást terveznek, az új CSOK Plusz lakáscélú kölcsön – és mellette kistelepüléseken a Falusi CSOK – már egy vállalt gyermektől és magasabb hitelösszegekben járhat, így annak igénybevétele esetén a Falusi CSOK kölcsön már nem jár.

MELY TELEPÜLÉSEKEN IGÉNYELHETŐ A FALUSI CSOK?

A Magyar Falu Program keretében több mint 2600 hátrányosabb helyzetű, legfeljebb 5000 fős lélekszámú településen (ún. preferált kistelepülésen), valamint külterületen fekvő tanyán, birtokközponton igényelhető a falusi CSOK. 

A települések listáját a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Igénylők
A falusi CSOK kölcsönt igényelheti(k)

 • házastársak és élettársak együttesen, valamint
 • egyedülálló szülő a saját háztartásban élő gyermekük/gyermekeik után, továbbá
 • fiatal házaspár (ahol a kérelem benyújtásakor a feleség még nincs 41 éves) előre vállalt gyermek(ek) után.

Gyermeknek minősül:

 • magzat, a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 • 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek,
 • 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek.

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-ban) részesül.

Gyermekszám élettársak esetén

Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű támogatásra lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Állampolgársági kritérium

 • magyar állampolgár
 • Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező
 • EGT-állampolgár
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 • hontalan jogállású

Egyéb kritérium

 • büntetlen előélet
 • köztartozás-mentesség
 • az igénylőnek az igénylésének időpontjában nincs nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette
 • az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy 5 éven belül nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol” kedvezmény visszafizetésére
 • az igénylő nem jogosult a falusi CSOK-kölcsönre, ha a kérelem benyújtását megelőzően már igénybe vett CSOK-kölcsönt új vagy használt lakás vásárlásához
 • a falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra.

A falusi CSOK-kölcsön összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A FALUSI CSOK-KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE

HOL IGÉNYELHETŐ A FALUSI CSOK-KÖLCSÖN?

A falusi CSOK-kölcsön iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani a falusi CSOK kérelemmel egyidejűleg.

MEDDIG IGÉNYELHETŐ A FALUSI CSOK-KÖLCSÖN?

A program 2019. július 1-jével indult és jelenleg a jogszabály nem határoz meg végső határidőt. A falusi CSOK-ra és kölcsönre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását 

 • használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell kérni a hitelintézettől.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet.