csalad.hu - Étkezési díjkedvezmény
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Étkezési díjkedvezmény
Dudás Ágnes
2019. szept. 3. 14:52
Támogatások, kedvezmények
A gyermekétkeztetés olyan természetbeni ellátás, amely meghatározott feltételek fennállása esetén ingyenesen vehető igénybe.

Bölcsődei, óvodai étkezés

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult azon bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, aki

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló szülő, illetve tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetében pedig 140%-át),
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • három vagy több gyermeket nevelő családban él,
  • családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át,
  • a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, nevelésbe vett gyermek.

A bölcsődében, mini bölcsődében a beíratott kisgyermek közel 70%-a ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

Azoknak a családoknak, akik az étkeztetésért térítési díjat fizetnek, átlagosan havi 8-10000 forintot kell fizetniük.