A résztvevők e-mailben megkapják a belépéshez szükséges adatokat a képzésszervezőtől a képzés indulása előtt.

A képzési program megnevezése: Idősügyi referens

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017/B001

A képzés jellege: a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó támogatott egyéb szakmai képzés

Felnőttképző intézmény neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Felnőttképző intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017

Rövid leírás

Az idősödő társadalom egyik kiemelkedően fontos kihívása az idősek társadalmi integrációjának biztosítása. Az időskorúak elmagányosodásának, izolációjának megakadályozása szempontjából alapvető feladat a testi-lelki egészségvédelem és az aktív idősödés kultúrájának kiépítése, megerősítése. Ennek megvalósításához szükség van olyan szakemberekre, akik a helyi önkormányzatok munkájához, és a helyi idősellátás szolgáltatásaihoz kapcsolódva képesek az idősek igényeinek és szükségleteinek megfelelő programok tervezésére, szervezésére. Képzésünk hiánypótló, előmozdítja az ágazati területen dolgozó szakemberek és az aktív időskorúak hatékony együttműködését az idősbarát programok megvalósításában, hozzájárul az aktív idősödés szemléletének érvényesüléséhez.

A képzés négy modulból áll

I. Aktív idősödés és mentálhigiéné - bemutatja az időskor fiziológiai és lélektani jellemzőit, az élethosszig tartó személyiségfejlődés szakaszait, az időskori életfeladatokat, a prevenció és lelki egészségvédelem alapjait, a sikeres, méltó idősödés útjait.

II. Közösségfejlesztés, hálózatépítés, önkéntesség - bemutatja a közösségfejlesztés szemléletmódját, folyamatát, céljait, a hálózatépítés gyakorlati módszereit, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység szabályait, elősegítésének útjait.

III. Az aktív időskor környezete - ismerteti az idősügyi programok jogi kereteit, a települési önkormányzat idősekkel kapcsolatos feladatait, a szociális és egészségügyi ellátórendszer felépítését, működését.

IV. Idősbarát programok tervezése, megvalósítása - bemutatja az idősügyi referens szerepét, feladatait, az idősbarát programok előkészítésének, tervezésének, megvalósításának lépéseit.

A képzés célcsoportja

A képzési program célcsoportja minden olyan személy, aki legalább érettségi végzettséggel rendelkezik, elkötelezett a méltó időskor megélésének elősegítésében és idősügyi referens szakmai végzettséget szeretne szerezni.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: érettségi végzettség

A képzés óraszáma: 100 óra (49 óra online konzultáció, 51 óra e-learning)

A megengedett hiányzás:

A kontaktórákon (online konzultáció) a megengedett hiányzás mértéke: 20%

Az önálló tanulás során a hiányzás nem értelmezhető, a résztvevőnek az online tananyagot fel kell dolgoznia.

A képzés formája: távoktatás

Az értékelés módszere:

Az önálló tanulás eredményeinek ellenőrzése: A tananyagban és/vagy a tanulási útmutatóban meghatározott tanulási célok alapján, a tananyagba épített önellenőrző feladatok és gyakorlati feladatok sikeres teljesítésének oktatói/tutori ellenőrzése. A képzés végén záró beszámoló van.

Záró beszámoló:

A záró beszámolót a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezi. A záró beszámoló során a képzésben résztvevők előre elkészítenek egy legalább három alkalomból álló programsorozat tervet. A szóbeli vizsgán a programot röviden be kell mutatni.

A záróvizsga sikeres, amennyiben a résztvevők „megfelelt” minősítést érnek el.

A képzés eredményes teljesítését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A képzés teljesítésének és a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásának formai feltételei: Részvétel a képzési órák minimum 80%-án, a záró beszámoló „megfelelt” minősítésű értékelése.

Megszerezhető kompetenciák, a képzés teljesítésének tartalmi követelményei

Az idősügyi referens aktívan hozzájárul a helyi aktív idősödést segítő programok előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Felismeri az időskori életkori sajátosságokból adódó speciális szükségleteket és képes ezekhez alkalmazkodni. Eligazodik a programok jogi környezetében, jogkövető módon képes az idősügyi programok előkészítésében, kivitelezésében részt venni. Együttműködik a települési önkormányzat illetékes szakembereivel, valamint azokkal a helyi civil szerveződésekkel, melyek az aktív idősödés feladataiban szerepet vállalnak.

A sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:

Tanúsítvány nem állítható ki részére.

A képzés költsége:

A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft.

A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

A képzés felépítése

  • képzési tájékoztató - online formában (a Microsoft Teams rendszeren keresztül)
  • e-learning tananyag elsajátítása (meghatározott ütemezéssel, önálló feldolgozás)
  • online konzultációk (a Microsoft Teams rendszeren keresztül)
  • online szóbeli vizsga (a Microsoft Teams rendszeren keresztül)

Az aktuálisan meghirdetett csoportok

  • IRK-28 - 2021.03.23. - 2021.05.25., online képzés - keddi és szombati képzési napok
  • IRK-29 - 2021.04.06. - 2021.06.15., online képzés - keddi képzési napok
  • IRK-31 - 2021.04.14. - 2021.06.23., online képzés - szerdai képzési napok
  • IRK-32 - 2021.04.26. - 2021.06.21., online képzés – hétfői képzési napok
  • IRK-33 - 2021.05.06. - 2021.07.02., online képzés - pénteki képzési napok
  • IRK-34 - 2021.05.11. - 2021.06.22., online képzés - keddi képzési napok (intenzív kurzus)

Az új képzési időpontok folyamatosan kerülnek feltöltésre. Amint új csoport indul, ezek időpontjai és a jelentkezési lehetőség megnyílik.

Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

A csoportokat minimum 18 fő regisztrált jelentkezővel tudjuk elindítani.

A képzésre jelentkezni az alábbi oldalon lehet: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

Regisztrációt követően az Idősügyi referens képzés kiválasztása és a végzettséget igazoló dokumentum feltöltése után időpontot is szükséges megjelölni.


Ügyfélszolgálat elérhetősége:

kepzes@csbo.hu

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Szeretettel várjuk a képzésen!

(illusztráció: Shutterstock)