Dr. Pári András

A szakember elmondása szerint a kutatásokból, a statisztikai adatokból és a szakirodalomból egyértelműen megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben a világ fejlett országaiban, régióiban növekszik az ikerszülések aránya.

– Magyarországon is hasonló tendenciát figyelhetünk meg: hazánkban az 1990-es évek második felétől emelkedett meg látványosan az ikerszületések száma, és ennek megfelelően az ikerszületési arányszám – magyarázza dr. Pári András, szociológus, aki hosszú évek óta foglalkozik ikerkutatással. A szakember jegyzi a magyar lakosság egészségi állapotát vizsgáló, az idén megjelent Hungarostudy 2021 reprezentatív vizsgálatban az ikrekről és a testvérkapcsolatokról szóló fejezetet is. A felmérésből egyebek között kiderült, hogy rendkívül erős az ikrek közötti testvéri kapcsolat. Emellett azok a szülők, akik ikertestvérrel rendelkeznek, az átlagnál többet, összesen 2,2 gyermeket terveznek.
Az eredmények előzetes adatai a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért Kapocs c. folyóiratában már elérhetőek.

– Míg korábban, az 1950-es, ’60-as években 1,5-2 százalék körül mozgott az ikerszületések születéseken belüli aránya, ez a ráta jelenleg 3-3,5 százalék, ami önmagához képest komoly változást jelent. Manapság Magyarországon az összes születésnek mintegy 3 százalékát teszik ki az ikerszületések, ezen belül a kettesikrek adják az ikerpopuláció 95-96 százalékát. Ma Magyarországon 140-170 ezer ikerpár élhet, ez körülbelül 280-340 ezer személyt jelenthet, tehát ennyi embernek van ikerkötődése, de sajnos a pontos létszámot nem tudjuk. 
 

Mi áll a növekedés hátterében?

Vajon milyen tényezők játszhattak közre az ikerszületések számának nagymértékű emelkedésében?

– Az arányszám növekedésének egyik legfontosabb oka, hogy az utóbbi évtizedekben kitolódott a gyermekvállalás időpontja. Magyarországon a ’90-es évek elejétől egyre több nő került a felsőoktatásba, így a hölgyek gyermekvállalási szándékai későbbi időpontra, a tanulmányaik befejezése utánra tolódtak. Márpedig biológiai tény, hogy minél idősebb életkorban vállal egy nő gyermeket, annál nagyobb valószínűséggel születhetnek ikerbabái.

– Az édesanyák életkora mellett meg kell említeni egy másik, az ikerszületéseket számottevően befolyásoló tényezőt – magyarázza a KINCS kutatási vezetője. – A mesterséges megtermékenyítés, tehát a lombikprogram, az asszisztált reprodukciós beavatkozás nagyon megemeli az ikerszületések esélyét. Hazánkban 1997-ben fogadták el a ma is hatályos egészségügyi törvényt, amely először tette lehetővé, hogy öt embriót ültethessenek be asszisztált reprodukciós eljárás során az anyaméhbe. Mindezen tényezők együttes hatására jelentősen megemelkedett az ikerszületések aránya.
 


Az ikrek háromnegyede nagycsaládban él: ez azt jelenti, hogy az ikreknek átlagosan legalább egy testvérük van még az ikertestvérükön kívül. Egy 2012-es ikerfelmérés alapján az ikrek már általában kisebb édestestvérként érkeztek a családokba, és őket követően már jellemzően ritkábban vagy egyáltalán nem születnek gyermekek. Az ikernél természetszerű adottság a testvéri kapcsolat, a nagycsalád szerepe is meghatározó, ami a családról, párkapcsolatról, gyermekvállalásról alkotott képüket pozitívan erősíti. 


Áldás vagy átok?

A szociológus hozzáteszi: a kétpetéjű ikrek az ikernépességnek mintegy kétharmadát teszik ki, az egypetéjűek aránya ennek megfelelően 30-35 százalék.

Az életükkel – egy tízfokú skálán mérve – általában elégedettebbek az ikrek (7,5), mint a nem ikrek (7,2), és boldogabbnak érzik magukat (7,9), mint az átlag (7,4).(Forrás: Hungarostudy 2021 előzetes eredmények – Kapocs folyóirat)
 

– Mégis az egypetéjűek azok, akikre igazán odafigyel a társadalom – mondja dr. Pári András. – Ők azok, akik különlegesnek számítanak, és akik egyébként általában büszkébbek arra, hogy ikrek. Az ikertalálkozókon is jellemzően ők jelennek meg, a kutatásokban is őket könnyebb elérni. Az ikreket említve az emberek is főként az egypetéjűekre gondolnak.

Sokakban felmerülhet a kérdés: az, aki ikernek születik, áldásnak vagy átoknak éli meg ezt a különleges testvéri köteléket?

– Nagyon változó, hogy az érintettek miként viszonyulnak hozzá – állítja a szakember. –  Vannak, akik kimondottan örülnek ennek a helyzetnek, és a saját javukra fordítják, viszont vannak olyan ikrek, akiket ez zavar. Mindez nagyban függ attól, hogy a szüleik hogyan nevelik őket, illetve az is fontos, hogy a társadalom, a közösség, tehát az a „tágabb család”, amelyben felnőnek, hogyan tekint rájuk. Sok iker, éppen azért, mert iker, azt „kapja vissza” a társadalomtól vagy attól a közegtől, amelyben él, hogy nem tudják megkülönböztetni a testvérétől, ezért gyakran összekeverik őket, sőt, úgy szólítják őket, hogy „Az ikrek”. Vannak olyan szülők, akik annyira büszkék az ikergyermekeikre, hogy rá is játszanak erre a helyzetre és ezt kihangsúlyozzák, például mindig ugyanolyan ruhába öltöztetik őket. Az egyforma öltözet elsősorban azért kedvezőtlen, mert megnehezíti a nagyon hasonló ikrek azonosítását, elkülönítését. Ilyenkor az ikrek azt tapasztalják a társadalom részéről, hogy „egy egységként”, ugyanazon személy megkettőzött „példányaként” kezelik őket, mintha külön-külön nem is léteznének. Ez a személyiségfejlődésüket is negatívan befolyásolja, mert nehezíti a helyes énképük kialakulását.
 

Nehezen szakadnak el egymástól

Pári András elmondása szerint különösen egypetéjű ikreknél kiemelkedő az egymás iránti kötődés.

Az ikrek nagyobb arányban élnek párkapcsolatban (76%), mint az egyesszülött társaik (69%), akik körében magasabb a nőtlenek, hajadonok és az özvegyek aránya is. Egy 2015-ös kutatás alapján az egypetéjű ikrek (monozigóták) jobban kötődnek ikertestvérükhöz, mint párjukhoz. A kétpetéjű ikrek (dizigóták) ugyanúgy kötődnek párjukhoz, mint ikertestvérükhöz.
(Forrás: Hungarostudy 2021 előzetes eredmények – Kapocs folyóirat)
 

– Azt is megfigyelték, hogy az ikreknél az édesanyáról való leválás viszonylag hamar megtörténik, ugyanakkor az egymástól való elszakadás nehezen következik be – jegyzi meg a szakember. – Vannak ikerpárok, akik felnőttként sem tudnak leválni egymásról, ami azért jelent problémát számukra, mert nehezen alakítanak ki kapcsolatot másokkal, valamint egy párkapcsolatba is nehezebben lépnek be.

– A szakirodalomban egyre több olyan javaslattal találkozunk, amelyek szerint az ikreket külön érdemes nevelni, és segíteni kell nekik abban, hogy a testvérük nélkül is tudjanak önállóan cselekedni, dönteni. A pszichológusok azt ajánlják, hogy a család és a környezet ne a hasonlóságot hangsúlyozza, hanem figyeljenek a különbségekre, és ennek alapján formálják az ikreket külön egyéniséggé. Az általános iskolában ajánlott másik osztályba íratni őket, de középiskolás korukban mindenképpen, mert bár az ikertestvér jelenléte fizikai és lelki támaszt, biztonságot nyújt az idegen környezetben, az egymás iránti, átlagon felüli kötődés rányomhatja a bélyegét a közösségi beilleszkedésükre, és negatívan hathat a későbbi párkapcsolataikra. A születési adatok alapján pedig azt látjuk, hogy egy kb. 30 fős iskolai osztályban statisztikailag lennie kell ikerpár, amire fel kell készülnie a pedagógusoknak is, különösen akkor, ha egypetéjű ikrek kerülnek az osztályba. A szülőknek pedig nagyon nagy szerepe és felelőssége van abban, hogy az ikergyermekeik miként élik meg különleges kapcsolatukat. 

Két test, egy lélek

Vajon igaz, hogy az ikrek között létezik valamiféle misztikus, telepatikus kapcsolat,  megérzik egymás örömét, bánatát, testi és lelki fájdalmát akkor is, ha több száz kilométerre vannak egymástól?

– Egy régi munkatársam, aki egypetéjű iker, mesélt arról a konkrét esetről, amikor felhívta a tőle 150 kilométerre élő ikertestvérét, mert úgy érezte, hogy valami nincs rendben vele. Mint kiderült, nem csaltak a megérzései, mert a testvérének iszonyatosan fájt a foga – említ egy példát a szakember. – Hallottam olyan esetről is, amikor egy idősebb ikerpár egyik tagja annak idején megérezte, mikor fog szülni a testvére. Akkoriban egyiküknek sem volt telefonja, így a hölgy a megérzésére hagyatkozva ment be a kórházba, ahol a testvére már a szülőszobán vajúdott. Érdekes az esete az ikerpárnak is, akik közül az egyik Hongkongban járt, a másik az Egyesült Államokban, és anélkül, hogy összebeszéltek volna, mindketten egyidőben ugyanolyan ruhát vásároltak.