A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. április 27-ig várják, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu  email címen.

A kormany.hu oldalon közzétett dokumentum alapján csökkentenék az egyes családtámogatási ellátások igénybevételéhez csatolandó mellékletek számát, a tervezet módosításokat tartalmaz azon szülők esetében, akik gyermekük után gyermekgondozási díjra (GYED) voltak jogosultak. A javaslat hatásvizsgálata szerint adminisztratív tehercsökkentést eredményez a családoknak, a hatóságoknak, hogy a GYED megszűnése után a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) megállapítása hivatalból történik.

A kormány egyebek mellett megszüntetné a tanulói, hallgatói jogviszony igazolás csatolásának kötelezettségét, és csak speciális esetben tartaná fenn. 

A gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatának hatályát 3 évről 4 évre terjesztenék ki. Az örökbefogadással és a származás megállapításával összefüggő ügyek kivételével lehetővé tennék a gyámhatósági távmeghallgatást. A származás megismerésére vonatkozó tájékoztatást az ügyfél akár írásban is megkaphatná. 

A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén a gyámhatóságnak minden esetben személyesen is meg kell hallgatnia az érintett gyermeket és képviselőjét, amely személyes meghallgatás mind az érintetteknek, mind a gyámhatóságnak jelentős adminisztratív terhet jelent, a javaslat lehetővé tenné a szükség szerinti meghallgatást, ugyanakkor indokolt esetben arra továbbra is sor kerülhetne.