A támogatás a vevő (ügyfél) kérelme alapján a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya által 2019. július 1-jét követően kiadott megállapító határozat alapján vehető igénybe.

A határozat alapján a vevő olyan autókereskedőnél érvényesítheti a támogatást, mely személygépkocsik értékesítésével üzletszerűen foglalkozik, adószámmal rendelkező szervezet vagy személy.

A támogatás olyan új autóra érvényesíthető, amely legalább 7 ülést tartalmaz és elsőként helyezték forgalomba. Új autónak minősül az az autó is, amelyet a kérelmező általi megszerzés előtt legfeljebb egy évvel helyeztek forgalomba és maximum 2.000 km-t futott. További feltétel, hogy az autót tovább értékesítési céllal szerezték be és a forgalomba helyezés és a kérelmező általi megszerzés közti időszakban nem, vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használtak.

A támogatás kizárólag akkor érvényesíthető, ha az adásvételi/lízing szerződés megkötésének dátuma a támogatást megállapító határozat keltétől számított 6 hónapos időszakon belül van. A támogatás kifizetésére sem a megállapító határozat kelte előtti időpontban, sem a 6. hónap lejártát követő időszakban megvásárolt gépkocsira nincs lehetőség.

Az adásvételi/lízing szerződésnek az általános kellékeken kívül tartalmaznia kell:

  • a megvásárolt személygépkocsi típusát,
  • alvázszámát,
  • a bruttó vételárat,
  • a támogatás összegét, valamint, hogy
  • új autónak minősül, vagy maximum 2.000 km futott bemutató autó
  • az autókereskedő fizetési számlaszámát, illetve adószámát.

Az autókereskedő nyilatkozata szükséges még a szerződésben vagy külön nyilatkozati formában, hogy a megvásárolt gépkocsin a "Családbarát Magyarország" logót elhelyezte.

A szerzési támogatás utalásához a jogosultnak vagy az autókereskedőnek az adásvételi/lízing szerződést a következő címre kell megküldenie:

Magyar Államkincstár

Családtámogatási Főosztály

1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

A Magyar Államkincstár a beérkezéstől számított 15 napon belül utalja az autókereskedő részére a bruttó vételár 50%-át, de legfeljebb 2.500.000 Ft-ot.

A személygépkocsi forgalomba helyezését valamint az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos eljárást a tulajdonos vagy meghatalmazottjaként az autókereskedő képviselője köteles intézni. Az elidegenítési tilalom bejegyzésének elmulasztása esetén a szerzési támogatásra jogosult személyt a Magyar Államkincstár visszafizetésre kötelezi.

Az autókereskedők szerzési támogatással kapcsolatos bármely kérdésére az alábbi elérhetőségeken nyújtanak tájékoztatást:

elektronikus úton: csaladikocsi@allamkincstar.gov.hu

telefonon a következő számokon: +36-1/452-2910,

+36-30/344-0045,

+36-70/460-9005

+36-20/881-9535