Az alapvető jogok biztosa 2023. április 17-én az AJB-1665/2023. számon – a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételének jogszabályi feltételeivel összefüggésben – kiadott jelentésében felhívta arra a figyelmet, hogy a CSOK-rendeletek a támogatás igénybevételének előfeltételeként fő szabályként előírják társadalombiztosítási jogviszony fennállását. Az alapvető jogok biztosa javaslatot tett arra, hogy ez a feltétel ne vonatkozzon azon igénylőkre, akik kizárólag rokkantsági ellátásban részesülnek, tehát megváltozott munkaképességűek, és rendszeres keresettel – így társadalombiztosítási jogviszonnyal – nem rendelkeznek.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az alapvető jogok biztosához címzett, a jelentésre küldött válaszlevelében tájékoztatást adott arról, hogy a jelentésben foglaltaknak megfelelően 2023. szeptember 1-jei hatállyal módosították a CSOK-rendeleteket.

A módosítás eredményeképpen a megváltozott munkaképességükre tekintettel rokkantsági ellátásban részesülő személyek – amennyiben a további jogszabályi feltételeknek megfelelnek – tb-jogviszony hiányában is igényelhetik a Családi otthonteremtési kedvezményt.