Utánajártunk az MNB Pénzügyi Navigátor segítségével.

A számtalan webshopnak köszönhetően ma már kényelmesen, akár otthonról, a fotelben ülve szerezhetjük be nem csak az ajándékokat, de sok minden mást is, amire az ünnepi készülődéshez szükségünk van. Az internetes vásárlás kockázata azonban, hogy csak napokkal, esetenként hetekkel később, a kézhezvételkor derül ki, milyen is valójában a megvásárolt termék – és sajnos előfordul, hogy a valóságban nem olyan, mint amit a leírás és a fotók alapján elképzeltünk.  

Egy kis vigaszt jelenthet ilyenkor a bosszúságra, hogy nincs minden veszve: online vásárlás esetén élhetünk az elállás jogával. A webáruházas vásárlás ugyanis a hagyományostól eltérő értékesítési módszernek minősül, ugyanis a vásárlás nem a vállalkozás üzletében, telephelyén vagy székhelyén zajlik.  

A bűvös szám: 14

Ha megbántuk netes vásárlásunkat, a szerződés megkötése után 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől. Szolgáltatás esetén ez a szerződés megkötését követő 14 napot, míg termék esetében a kézhezvételtől számított 14 napot jelenti.

Amennyiben az említett határidő előtt, igazolható módon jelezzük elállási szándékunkat a vállalkozás felé, indoklásra sincs szükség, a cég köteles tudomásul venni azt. Erre a legcélravezetőbb egy tájékoztató e-mail, amit a bolt számára küldünk, az általunk vásárláskor kötelezően megadott elérhetőségről. Ezt követően az eladónak a teljes vételárat vissza kell fizetnie. Fontos azonban, hogy a visszafizetési kötelezettség csak a vételárra vonatkozik, a felmerülő szállítási költségekre nem, így azok jellemzően a vevőt, azaz minket terhelnek.

Amennyiben egy internetes fizetés során merültek fel aggályaink, és bizonyítható, hogy nem a vállalkozónál volt a hiba, keressük fel pénzügyi szolgáltatónkat! A legtöbb online fizetéssel kapcsolatos kérdés egy egyszerű ügyfélszolgálati bejelentést követően megoldódik, azonban, ha pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos panasszal élnénk, írásban vagy szóban (akár személyesen, akár telefonon) kell ezt megtenni.

Elállásra a hitelfelvétel során is lehetőség nyílik. Amennyiben a hitel folyósítása még nem történt meg, a szerződéskötés utáni 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a hitelszerződéstől, aminek eredményeként a hitelhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásra vonatkozó, például biztosítási szerződés is megszűnik. Ha már folyósították a hitelt, 14 napon belül akkor is díjmentesen felmondható a hitelszerződés. Ilyenkor a hitel összegét legkésőbb 30 napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetni a hitelező részére.

Amikor már nincs lehetőség elállásra…

Súlyosabb esetben előfordulhat, hogy nincs mód élni az elállás lehetőségével, és panasz benyújtására, jogvitára kerül sor az adott szolgáltatóval. Az ügy megoldása érdekében elsősorban vele közösen érdemes megoldást keresni a problémára, és ha ez nem vezet eredményre, akkor javasolt további fórumokhoz fordulni.

A nem pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal, például hibás árucikkekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogvitákban a fővárosi, illetve vármegyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek járnak el.

Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kifogás, panasz esetén először szintén a pénzügyi szolgáltatónak kell jelezni a problémát, és lehetőség szerint vele együtt törekedni a megoldásra. Panaszt lehet tenni írásban, valamint – személyesen vagy telefonon – szóban. A bejelentéshez érdemes mellékelni minden olyan iratot, amely alátámasztja a kifogást. Hogy pontosan milyen dokumentumokat kell benyújtani ilyen esetben, azt az adott szolgáltató panaszkezelési szabályzata tartalmazza. A panasz benyújtásához használható az MNB Pénzügyi Navigátor honlapjáról letölthető formanyomtatvány is.

Amennyiben a pénzügyi szolgáltató elutasította a panaszt, vagy döntésével nem ért egyet, további fórumokhoz fordulhat.

Fogyasztói kérelmet lehet benyújtani a Magyar Nemzeti Bankhoz – ez megtehető írásban, saját kezű aláírással ellátva, valamint az Ügyfélkapun, illetve bármely Kormányablakon keresztül –, vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amely egy bíróságon kívüli díjmentes vitarendezési fórum. Ezen eljárások részletes menete megismerhető a Pénzügyi panasz című Pénzügyi Navigátor füzetből.

Jogsértés, vagy szerződéses jogvita esetén polgári peres bírósághoz is lehet fordulni.