A Gyermekút Módszertani Központ elsődleges célja, hogy olyan tudásbázisként működjön, amely a kora gyermekkori intervenció témakörében felhalmozódó tudást, projekteredményeket annak rendszerezésével, validálásával és folyamatos bővítésével, fejlesztésével a korszerű ismeretek szintjén tartja és a szélesebb szakmai körnek a rendelkezésére bocsátja.

– A Gyermekút Módszertani Központ ötlete akkor fogalmazódott meg a fejemben, amikor láttam, hogy az ötéves munka folyományaként milyen magas színvonalú eredményeket ér el a Gyermekút projekt – meséli Dr. Kereki Judit, a Központ szakmai vezetője. – Egy projektidőszak lezárultával a szakmai módszertani könyvek, tananyagok, protokollok, filmek, vizsgálóeljárások sok esetben a fiókok mélyén végzik, és nem hasznosulnak tovább. Nem szerettem volna veszni hagyni az évek alatt elvégzett munkát, amely korszerű, egyedi, de folyamatosan megújításra szoruló tudásbázist hozott létre a maga területén. Hiszek benne, hogy szükség van egy csapatra, egy központra, amely ezeket az anyagokat karbantartja és aktualizálja, valamint továbbképzéseket szervez a szakemberek számára.

Országosan, helyszíntől függetlenül

A Családbarát Magyarország Központban 2017-2022 szeptembere között az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekekért dolgozó Gyermekút projekt számtalan szakember értékes tudását gyúrta össze. Ezáltal olyan kiemelkedő szakmai tartalom jött létre, amely hiánypótló segítséget jelent a különböző ágazatok intézményeiben tevékenykedő szakembereknek, felsőoktatási hallgatóknak és a szülőknek egyaránt.

– Kiemelten fontosnak tartom a különböző mérőeszközök használatára való felkészítést. Minél több, a kisgyermekek alapellátást végző szakember megtanulja ezek használatát, annál jobban tudjuk nyomon követni a gyermekek fejlődését a születéstől az iskolába lépésig – országosan, helyszíntől függetlenül. Ha a fejlődés megtorpanását vagy lassulását észlelik, rögtön az ellátórendszer megfelelő állomására tudják irányítani a szülőket – erősíti meg a szakember.

Az átmenetek protokollja

A vezérmotívum tehát a meglévő tudásanyag hasznosítása és frissítése, illetve a szakemberek hálózatába való beforgatása, a korai életszakaszhoz kötődő legfontosabb képzések és kapcsolatok tovább erősítése.

– Fontosnak tartom, hogy továbbra is támogassuk a szakemberek munkáját és lehetőség szerint emeljük annak színvonalát – folytatja a szakember. – Olyan fejlesztéseket szeretnénk létrehozni az intézményben, amelyek előremutatóak a mindennapok tekintetében. Rendkívül fontosnak tartom például az átmenetek protokolljának megalkotását, amely a bölcsődéből az óvodába, majd onnan az iskolába való átmenetet segíti. Erre vonatkozólag jelenleg nincsen egységes szemléletű eljárás, miközben kiemelten fontos szakasza a gyermekek továbblépésének.

– Egy olyan felület fejlesztésén is dolgozunk, amely segíti a Gyermekfejlődési kérdőív online kitölthetőségét a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára – mondja Dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője. – Ez fontos momentum az intézmény életében, mert a kisgyermeknevelők számára korábban nem állt rendelkezésre ilyen egységes, a gyermekek fejlődését nyomon követő mérőeszköz. A visszajelzések alapján könnyen kezelhető, és remekül értékelhető felület jött létre, ezáltal nem csak az információk digitalizálása, de azok feldolgozása is egyszerűbbé vált. Az elemzett adatok kutatásokat, vagy akár szakpolitikai döntéseket is meg tudnak megalapozni. Ennek a felületnek a kezelésére már kiképeztünk csaknem 300 szakembert, és még legalább ennyit szeretnénk ebben az évben.

Megerősíti a családokat

A pilot projektben mozgó, komplex vizsgálócsapatokat szerveztek. Ezekben a gyermekneurológus, a gyógypedagógus, a pszichológus és a mozgásterapeuta a helyszíneken együtt vizsgálta meg a gyermekeket és felállította a komplex diagnózist. Egyeztették a javasolt ellátást, családellátási tervet adtak át.  

Hosszú távon egy lehetséges regionális központokból álló hálózat koordinációjára helyeződik a hangsúly, amely a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorban lévő gyermekek és családjaik ellátásában résztvevő szakemberek számára nyújt módszertani támogatást, különös tekintettel a hatékony szolgáltatásnyújtásra és az inkluzív szemlélet megvalósulására a gyermekeket ellátó intézményekben. Mindez elősegíti az egyéni fejlődést, a család megerősítését és a társadalmi integrációt.

– A Gyermekút Módszertani Központban folytatjuk azt a tevékenységet, amelyet a Gyermekút projektben elkezdtünk. A Nógrád megyei Specifikus gyermekút modell pilot programban lezárult egy nyomonkövetési szakasz egy hatástanulmánnyal. 

A gyermekútmenedzser az a szakember, aki a családot köti össze az ellátórendszer intézményeivel, dolgozóival. Koordinálja a család útját, segít eljutni a megfelelő vizsgálatokra, fejlesztésekre, terápiás ellátásokra. 

De a gyermekútmenedzserekkel továbbra is együtt dolgozunk, és olyan rendezvényeket szervezünk a helyi intézményvezetőkkel, ahol bővítjük a különböző ellátóintézmények szakembereinek kapcsolati hálóját, hogy ezáltal gyorsabb lehessen a gyerekek ellátása. A tapasztalataink szerint a személyes kapcsolatoknak kiemelt szerepe van az ágazatban, és óriási segítséget jelent a családoknak.

– A terveink már megvannak a jövőre nézve is. A Nógrád megyei Specifikus gyermekút modell pilot kísérletet szeretnénk hosszabb távon egy egységes, országos rendszerré fejleszteni, illetve a mozgó, komplex szolgáltatások megvalósításával, és a gyermekútmenedzserek segítségével koordinált, integrált ellátást biztosítani – jelezte a szakember.