Örök dilemma az idősödéssel járó felelősség hordozása a családtagok számára. Sokan idő és kapacitás hiányában nem tudják megfelelő gondozásban részesíteni idős hozzátartozójukat. A helyzet mindenki számára megterhelő.

– Egy 2018-ban végzett kutatásunkban családtagok arról számoltak be, hogy a gondozás kezdetén az egyik legnagyobb nehézség számukra az információ hiánya – kezdi Tróbert Anett, mentálhigiénés szakember. – Ez vonatkozik az ápolás módjára, de az igényelhető támogatásokra és szolgáltatásokra is. Egy ilyen kihívásokkal teli, új helyzetben nagy segítséget nyújthatna számukra, ha azt érezhetnék, hogy nincsenek egyedül, tudnak hová fordulni.

Az ápolási feladatok olyan kihívásokat állítanak a családtagok elé, amire egyáltalán nincsenek felkészülve

Nehéz az idősnek

– A hanyatló állapotú idős ember a nap nagyobb részében egyedül van és magányos – teszi hozzá Károly Katalin, főosztályvezető. – A családtag vagy a hivatásos gondozó csak meghatározott időtartamban tud mellette lenni és segíteni, a gondozó személy pedig aggódik, hogy ha nincs felügyelete alatt az idős rokon, akkor nem tudhatja őt teljeskörű biztonságban. Az idős emberek többsége rosszul viseli a kiszolgáltatott állapotot, ezáltal nehezebben alkalmazkodik a változásokhoz, belátóképesség hiánya esetén pedig elutasítja a külső segítséget.

– Az ápolási feladatok olyan kihívásokat állítanak a családtagok elé, amire egyáltalán nincsenek felkészülve – veszi át a szót Anett. – Ápolási feladatot ellátni ugyanis általában képzettséget igényel, amivel ők nem rendelkeznek. Nehézség az is, hogy egy családtag gondozójává válni szerepkonfliktust eredményezhet; a szülő gyermeke egyszer csak a gondozó szerepében találja magát. Az idős szülőt ugyancsak megviselheti ez az élethelyzet, hiszen ő úgy tekint a fiára/lányara, mint az óvni-féltenivaló gyermekére és nehéz feldolgoznia azt, hogy például a gyermeke mondja meg neki, mikor vegye be a gyógyszerét, vagy mit szabad ennie és mit nem. Továbbá az a fajta teljes kiszolgáltatottság, amit a fizikai ápolás hoz magával, megterhelő a léleknek is: sokak számára például egy pelenkázás traumatikus élményt okoz.

Nehéz a családnak

Amikor az idős ember gondozása az éjszakát is igénybe veszi, úgy sokkal nehezebb a munkahelyen helyt állni, ami hosszú távon teljes kimerülést okozhat.

Anett felhívta a figyelmet a Máltai Szeretetszolgálat Webnővér honlapjára, amelynek egyik fő célja, hogy oktatóvideókkal segítse a családtagok felkészülését erre a feladatra.

– Ez a gondozói szerep sokszor konfliktusokat okoz a családban, mert az ápoló privát szférája a gondozási feladatok miatt szinte megszűnik, vagyis a saját családjára, illetve önmagára már alig marad ideje. Sokan ráadásul magukra maradnak ebben a szerepkörben: nem akarják terhelni a környezetüket, barátaikat a nehézségeikkel és félnek szakemberhez fordulni.

– Az idős ember otthonában alternatív körülmények között kell ellátni a gondozási feladatokat, mert a környezet általában nem akadálymentes – teszi hozzá Katalin. – Az ápoló családtagok többsége napközben dolgozik, segíteni csak munka után tud. Amikor az idős ember gondozása az éjszakát is igénybe veszi, úgy sokkal nehezebb a munkahelyen helyt állni, ami hosszú távon teljes kimerülést okozhat. Amennyiben pedig a családtag munkája feladásával vállalja a gondozást, úgy a települési támogatás ellenére is sajnos jelentős jövedelemkieséssel számolhat, így a megszokott életvitelét a továbbiakban nehezen tudja fenntartani.

A nehézségek ellenére van megoldás

Anett szerint mindenképp érdemes érdeklődni a lakóhely szerinti illetékes önkormányzatnál, mert a házi segítségnyújtás bár a teljes gondozási szükségletet nem tudja lefedni, mégis komoly támogatást jelenthet a családnak.

– Kérdezzük meg a háziorvost is, hogy van-e olyan ápolási feladat, amit el tudnának látni, ugyanis házi ápolást is lehet korlátozott mennyiségben igényelni. Ami még fontos lehet, hogy ne csak egy személyre háruljon a gondozási feladat, hanem családon belül osszák meg egymás között a tennivalókat. Amennyiben pedig lelkileg is megterhelő a gondozás, próbálják szakember segítségét igénybe venni, mert mindenkinek jobb lesz az életminősége, ha a gondozó nem marad egyedül a küzdelemben.

Támogatási lehetőségek

Természetesen kerületenként változó, hogy milyen segítséget lehet igényelni az adott önkormányzattól. Katalin példaként az óbudai segítségnyújtási lehetőségeket osztotta meg a csalad.hu olvasóival.

● Melegétel

Előfordulhat, hogy a napi meleg étel elkészítése okoz gondot az idős ember számára, úgy lehetőség van étkeztetés igénybevételére.

● Csak aktívan!

Amennyiben a nyugdíjas személy fizikai állapota és mozgásképessége megengedi, igénybe veheti a lakhelyéhez legközelebb eső, nappali ellátást nyújtó idősek klubja széles körű szolgáltatásait. Számtalan egészségmegőrző, kulturális és közösségépítő programot kínálnak életminőségük javítására. Óbudán például jelenleg tíz helyszínen működik idősek klubja.

● Közösségi háló

A III. kerületben hat nyugdíjasház működik, amelybe önálló életvitelre alkalmas állapotú nyugdíjas emberek költözhetnek be. A házakban 24 órás nővérszolgálat áll a lakók rendelkezésére. A nyugdíjasházi, speciális bérlakásban élők a házban működő idősek klubja szolgáltatásait is igénybe vehetik. A támaszadó közösség hozzájárul ahhoz, hogy a szépkorúak fizikai és mentális állapota stabil maradjon, így magasabb életkort élhessenek meg.

● Fő a biztonság!

Amikor a nyugdíjas ember önellátásában már segítségre szorul, az ÓSZSZI házi segítségnyújtó szolgálatait veheti igénybe, melynek keretében többek között bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, személyi higiéné fenntartásában kérhet és kaphat segítséget. Hirtelen rosszullét, elesés, krízishelyzet esetén a szakképzett gondozó rövid időn belül a helyszínre érkezik és segítséget nyújt.

● Otthoni Szakápolás

Amennyiben valakinek kifejezetten az otthonában történő szakápolási tevékenységre, például műtét utáni sebkötözésre vagy a rehabilitáció keretén belüli gyógytornára van szüksége, úgy a háziorvosa elrendelésére igénybe veheti az Otthoni Szakápolás szolgáltatásait.

● Idősek otthona

Amikor már az idős ember önellátásra nem képes, illetve ellátásában folyamatos segítségre és felügyeletre szorul, úgy tartós bentlakást biztosító elhelyezést vehet igénybe, ahol határozatlan ideig tartó, teljeskörű ellátásban részesül. Óbudán a Fővárosi Önkormányzat által, valamint egyházi és civil fenntartásban működő intézmények is találhatók.

● Betegápoláshoz kapcsolódó pénzbeni ellátások

A III: kerületi önkormányzatnál betegápolási díjra jogosult az a nagykorú személy, aki tartósan beteg, 18 év feletti, ápolásra szoruló házastárs, élettárs, egyenesági rokon gondozását, ápolását végzi. Az ápolásra szoruló személy jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 570 %-át, azaz a 162 450 Ft-ot.

További feltétel, hogy az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, azaz 42 750 Ft-ot, egyedülálló esetén annak 200%-át, azaz 57 000 Ft-ot, valamint mind az ápolásra szorulónak, mind az ápolónak a III. kerületben szükséges lakcímmel rendelkezni és életvitelszerűen a kerületben tartózkodni.


(fotó: Shutterstock)