Kérdés: Hogyan történik a jelzálog-bejegyzés az állam javára? Ez a bejegyzés tartalmazza a konkrét összeget ugyanúgy, mint a banki hiteleknél?

Válasz: A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő, 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el. Az Ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási FVM rendelete szerint a jelzálogjogi bejegyzésben fel kell tüntetni a jelzálogjog jogosultját, meg kell jelölni a zálogjoggal biztosított követelést, az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő utalással. Fogyasztói zálogszerződés esetén a bejegyzésnek tartalmaznia kell a jelzálogjoggal biztosított összeg megjelölését is. Ha a felek meghatározták azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a zálogtárgyból, a bejegyzésben ezt az összeget fel kell tüntetni.

Kérdés: Építtetheti magánszeméllyel a családi házat az, aki CSOK-ot igényel? Jelenthet problémát az, hogy mivel a ház 300 négyzetméternél kisebb alapterületű, nem építési engedélyt kérelmeztek, hanem csak bejelentették azt a hatóságnak?

Válasz: Nincs akadálya annak, hogy magánszemély építse a házat; ez alapvetően építési tevékenységre engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó vagy vállalkozói engedéllyel nem rendelkező, de számlaképes és a megfelelő szakképesítéssel rendelkező magánszemély lehet. Illetve a bekerülési költség legfeljebb 30%-ára nem kötelező számlát benyújtani, így ezeket a munkálatokat akár nem számlaképes magánszemély is elvégezheti (pl. maga a tulajdonos). 300 m2 alatti lakóház építési engedély nélkül, egyszerű bejelentés alapján is építtethető.

Kérdés: Egy házaspár 2 gyermek vállalásával vette fel használt lakás vásárlására a CSOK-ot. Egy gyermek már megszületett, de úgy döntöttek, hogy most önként visszafizetnék a támogatást. A teljes összeget vagy részben kell megfizetni?

Válasz: Csak részben, a meglévő gyermek után járó támogatás levonása után fennmaradt összeget kell a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni.