A GYERMEK SZÜLETÉSÉT KÖVETŐEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK

A gyermek születését követően igényelhető támogatások (CSED, GYED, GYES) esetében, ha közös gyermekről van szó, akkor nem releváns a szülők közötti viszony. A gyermeket saját háztartásában nevelő szülő lehet jogosult ezekre a támogatásokra, amennyiben az egyéb feltételeknek is megfelel. Ha nem közös gyermekről van szó, akkor a szülővel együtt élő élettárs nem jogosult a támogatásokra.

A családi pótlékra a szülővel együtt élő élettárs is jogosult lehet, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Bővebb információk az alábbi linken: https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa 

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY

A családi adókedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti. Bármikor igényelhető, ám év közben visszamenőlegesen a kedvezményt nem lehet igénybe venni.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, ilyen például 

  • a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők, 
  • a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja 

A várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben az élettársak nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a várandós nő a bevallásában megoszthatja élettársával. 

Ha az együtt élő élettársaknak közös gyermekük születik, szülőként mindketten jogosultak a gyermek után családi pótlékra és ezáltal családi kedvezményre is. Ebben az esetben a kedvezményt közösen is érvényesíthetik mind év közben adóelőleg-nyilatkozattal, mind az szja-bevallásban.

Ha az élettársaknak nincs közös gyermekük, azonban valamelyiküknek előző kapcsolatából gyermeke született, akit közösen nevelnek, akkor a gyermek családi pótlékra jogosult szülője egyedül veheti igénybe a családi kedvezményt az év közben adott adóelőleg-nyilatkozattal. A közös háztartásban élő, családi kedvezményre nem jogosult élettárssal a kedvezményt nem lehet év közben közösen érvényesíteni, viszont az év végi adóbevallásban a kedvezmény az élettárssal is megosztható. 

Bővebb információ: 

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

A CSOK-ot a meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők életkoruktól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. A támogatásnak tehát alapvetően nem feltétele, hogy az igénylők házasságban éljenek. Amennyiben előre vállalt gyermekek után igényelnék a támogatást, akkor viszont nem elegendő az élettársi viszony, csak házastársak lehetnek ebben az esetben jogosultak. Fontos tudni, hogy akik házastársak vagy élettársak, csak együttesen igényelhetik a támogatást.

Az élettársi kapcsolat fennállásáról érdemes közjegyző előtt nyilatkozatot tenni, és kérni annak bejegyzését az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába. Ez jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítását, de ennek hiánya sem kizáró ok. A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal is lehet igazolni.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/csok 

JELZÁLOGHITEL-ELENGEDÉS

A 2019. július 1. után született második gyermek után 1 millió forinttal, a harmadik gyermek után 4 millió forinttal lehet kevesebb a családok jelzáloghitel-tartozása (minden további gyermek születésekor újabb 1-1 millió forintot engednek el). Az igénylés már a várandósság 12. hete után benyújtható.

Csak a gyermek születését megelőzően felvett és a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló, fel nem mondott hitelszerződés esetén jár a támogatás. Igényelhetik házastársak mellett az élettársak is, de kizárólag együttesen, még abban az esetben is, ha a jelzáloghitel-szerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az élettársi viszonynak nem feltétele az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásban való részvétel, hanem az élettársi közösség fennállása a Ptk. szerint. Ha egy szülőnek nincs házas- vagy élettársa, akkor egyedül is igényelheti a jelzáloghitel-elengedést.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/jelzaloghitel-elengedes 

CSAK HÁZASPÁROKNAK: BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS

Minden házaspár, ahol a feleség 18 és 41 év közötti, és legalább egyikük 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet a bankfiókokban.

Amennyiben a családba 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, kérelemre 3 évig nem kell a törlesztő részleteket fizetniük, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Ha a második gyermek is megszületik, kérelemre újabb 3 évre szünetel a törlesztés és a tartozás 30%-át elengedik. Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig kérelemre a teljes fennmaradó tartozást elengedik. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 ezer Ft, futamideje 20 év. Ezt a támogatási formát csak házaspárok vehetik igénybe.

Bővebb információ: https://csalad.hu/tamogatasok/babavaro-tamogatas