Zsolték 2020-ban vették igénybe a Babaváró támogatást, 6 millió forintot. A feleségének volt egy nőgyógyászati műtétje, ennek ellenére próbálkoztak a babával, ám sajnos sikertelenül. Papíron mindketten egészségesek voltak, ezért is mertek belevágni a gyermekvállalásba. Azonban időközben Zsolt felesége mozgásszervi problémák miatt megváltozott munkaképességű lett, egészségi állapota 50 %-os. Vár rá több nagyobb gerinc- és kézműtét, ami miatt a továbbiakban nem merik bevállalni a kisbabát. Szakértőinknek címzett levelükben azt kérdezték, hogy az idáig felhasznált kamattámogatás visszafizetésére kérhetnek-e méltányosságot, vagy a hitel a teljes futamidőre kamatmentes maradhat-e, illetve, hogy van-e erre vonatkozóan formanyomtatvány, ezt hol és milyen szervnél kell benyújtani. Válaszunkban Zsolt kérdésein túl minden egyéb méltányossági esetre kitértünk.

A Babaváró támogatásnál a kormányhivatal méltányosságból felmentést engedélyezhet a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége és a kamattámogatás megszűnése alól, amennyiben a gyermekvállalás az alábbi okok miatt nem teljesül:

 • egyik házasfél megváltozott munkaképességűvé válik
 • a reprodukciós eljárás nem vezet eredményre, annak ellenére, hogy a TB által finanszírozott számú eljárásban részt vettek, vagy mert az eljárás során kizáró egészségügyi ok merült fel
 • a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval ellenjavalt.

A kormányrendelet értelmében megváltozott munkaképességű az a személy, akinek az egészségi állapota – a rehabilitációs hatóság hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján – legfeljebb 50%-os.

A méltányossági kérelmet a kölcsön folyósítását követő 5 éves időszak lejártát követő 90 napon belül kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatal családtámogatási osztályához. A kérelemhez külön formanyomtatvány nem áll rendelkezésre. A kormányhivatalnak (https://kormanyhivatalok.hu/csaladtamogatasok) egy, a kérelmezők által megfogalmazott, minden lényeges információt és az adataikat (név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, TAJ szám) tartalmazó levelet kell írni, melyhez csatolni szükséges a megváltozott munkaképesség fennállását igazoló dokumentumokat. Benyújtás előtt azért érdemes közvetlenül a kormányhivatallal egyeztetni, hogy mi az, amit mindenképpen csatoljanak a kérelem mellé.

A kérelem benyújtható:  

 • az illetékes vármegyei kormányhivatalban
 • kormányablakban (a kérelmet mellékleteivel együtt legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítják a kormányhivatalnak)
 • postai úton az illetékes vármegyei kormányhivatalnak címezve
 • elektronikusan az e-Papír szolgáltatáson keresztül a https://epapir.gov.hu felületen. A felület használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelemről és a kérelem tárgyában hozott döntéséről a kincstár és a kölcsönt folyósító hitelintézet részére is tájékoztatást küld.  

Haláleset

Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal és a gyermekvállalás emiatt nem teljesül, az özvegy – vagy mindkét támogatott személy 180 napon belül történő halála esetén az örökös – a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül a hitelintézethez benyújtott kérelme esetén a teljes futamidőre jogosult lesz a kamattámogatásra. Ez ugyan egyfajta méltányosság, de itt nincs mérlegelési lehetősége a banknak, ha ez a helyzet, akkor meg kell állapítani a kamatmentességet a teljes futamidőre.

Válás

Amennyiben a házastársak elválnak, az azt követő időszakra a kamattámogatás mindenképp megszűnik. Ha 5 éven belül válnak el, és a válásig a fenti okok miatt nem teljesül a gyermekvállalás, akkor méltányossággal a válás időpontjáig kapott kamattámogatás visszafizetése alól mentesülhetnek.

Ha a fenti méltányossági okok nem állnak fent és vissza kell fizetni a kamattámogatást egyösszegben, a kormányhivatal maximum 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha az egyösszegű visszafizetés súlyos anyagi terhet jelentene.

Méltányosság CSOK esetén

Egy másik olvasónk, Viktor és felesége használt lakás vásárlására, két meglévő és egy vállalt gyermekre vette fel a CSOK-ot. A harmadik baba azonban három hónappal a határidő lejárta után fogant meg. Közben megkapták a hivatalos levelet, hogy hamarosan fizetniük kell. Arra voltak kíváncsiak, hogy így, hogy várandós az édesanya, kitolhatnák-e a határidőt méltányossági kérelemmel. Mivel nem sokkal csúsztak ki a határidőből, szeretnék, ha lenne valamilyen lehetőség, hogy ne kelljen visszafizetniük a 800 ezer forint körüli összeget.

Minden intézkedésnek van egy rögzített feltételrendszere, amely alapján az adott intézkedés alkalmazandó. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja. Azonban tekintettel a levelükben leírtakra, Viktor felesége a gyermekvállalási határidő lejártát követően esett teherbe, így sajnos a fenti lehetőséggel nem tudnak élni.

Különös méltánylást érdemlő esetekben van lehetőség a gyermekvállalás nem teljesülése miatti visszafizetési kötelezettség 5 évre történő elhalasztására, majd a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Ha ezek a méltányossági okok nem állnak fent és vissza kell fizetni a támogatást egyösszegben, a kormányhivatal részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha az egyösszegű visszafizetés súlyos anyagi terhet jelentene. A részletfizetési vagy a halasztott fizetési kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

Különös méltánylást érdemlő okok:

 • a CSOK szerződés megkötését követően az egyik fél megváltozott munkaképességűvé válik
 • a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik
 • több gyermek vállalása esetén a korábbi gyermek valamilyen betegséggel, rendellenességgel születik
 • a reprodukció eljárás nem vezet eredményre, annak ellenére, hogy a TB által finanszírozott számú eljárásban részt vettek, vagy mert az eljárás során kizáró egészségügyi ok merült fel
 • a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval ellenjavalt
 • a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

A részletfizetést, a visszafizetési kötelezettség halasztását/mérséklését/elengedését és a fent aláhúzott okokat a fiatal házaspárokon (gyermeket vállaló házaspárok) kívül minden egyéb támogatott személy visszafizetési kötelezettségére is alkalmazni kell.

Méltányosság és a jelzáloghitel

Ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel számára aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a kormányhivatal méltányosságból a kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb  

 • 12 hónapos fizetési halasztást vagy  
 • 36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést engedélyezhet.  

A fizetési kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a kedvezményes fizetési feltételeknek nem vagy csak részben tett eleget.  

Módosította a kormány a Családi otthonteremtési kedvezmény és a Babaváró támogatás egyes feltételeit szeptember elsejétől. Cikkünkben részletesen olvashat a változásokról.