A Családbarát Magyarország Központ 2021 decemberében online Családtámogatási Kalkulátort indított azzal a céllal, hogy közérthető és hiteles tájékoztatást nyújtson az egyes családtámogatási formákról. A kalkulátor segít kideríteni, hogy milyen támogatásra jogosult egy-egy család, illetve megbecsülni, hogy ez mennyi pénzt jelenthet számukra.  

– A kalkulátorhoz nem kell regisztrálni, és semmilyen beazonosításra alkalmas személyes adatot nem kérünk hozzá, A felhasználóknak teljesen anonim módon, csak általános adatokat kell megadniuk, illetve 7 nagyon egyszerű, az alapvető életkörülményeikre vonatkozó kérdést megválaszolniuk – magyarázza Annus Gábor, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatója. – A kalkulátor pedig ezek alapján megadja a segítséget a családtámogatások igényléséhez: kilistázza a jogosultságokat.

A szakmai igazgató hozzátette, nemrégiben elkészült az az elemzés, amely a Családtámogatási Kalkulátor indulásától számított első fél év tapasztalatait összegzi.  

– Az elemzés azt mutatja be, hogy melyek a fő jellemzői a kalkulátor felhasználóinak, illetve 2021 decembere óta milyen applikáción belüli aktivitással vannak jelen, vagyis hányan, milyen lehetőségekre fókuszálva használják azt. Emellett az is megtudhatjuk belőle, hogy melyik volt a három legnépszerűbb családtámogatási forma a szóban forgó időszakban – mondja Annus Gábor. – Itt természetesen olyan, statisztikai számadatokkal végzett kutatómunkáról van szó, ami nem teszi lehetővé a demográfiai adatok összekapcsolását, bárki azonosítását, így adatvédelem szempontjából is szabályosan zajlott a kutatók munkája.  

– A kutatási eredményekből egyértelműen látható, hogy az alkalmazás indulásának a bejelentésekor, főként az azt népszerűsítő kampány hatására, múlt év decemberében igen erőteljes érdeklődés mutatkozott a családtámogatási jogosultságokkal kapcsolatban. Ezt követően az idei év eleje csendesebben telt, majd márciustól kezdve a látogatók száma egyértelműen megugrott, ismét egyre többen keresték fel a kalkulátort, amiben a tavasz második felében futó népszerűsítő kampányunk meghatározó szerepet játszott.  

Kik a felhasználók?  

A szakember elmondása szerint a 2021 decemberétől vizsgált időszak adatai azt mutatják, hogy a kalkulátor látogatóinak több mint 70 %-a házasságban él. Az egyedül élők és az élettársi viszonyban élők havonta eltérő arányban, de közel hasonló nagyságrendben (15-15% körül) fordultak elő az alapsokaságban.  

– Magyarországon az elmúlt években jelentős mértékben megemelkedett a házasságkötések száma, ami azt jelenti, hogy a családtámogatási lehetőségek iránt leginkább érdeklődő korosztályokban is egyre nagyobb számban kötik össze hivatalosan is az életüket. Ez is magyarázza, hogy magas a házasságban élők aránya a Családtámogatási Kalkulátort felkeresők között.  

Az elemzéssel kapcsolatban Annus Gábor arról is beszámolt, hogy a vizsgált hónapokban az alkalmazást többségében nők látogatták.    

– 2021 decemberében kicsivel több, mint 50% volt az arányuk, azonban minden hónapban kismértékben emelkedett a ráta: 2022 májusában már a kalkulátort használók 65%-a volt nő. Ez az arány részben azzal magyarázható, hogy azokat az alapvetően a családhoz kötődő, családi témákkal foglalkozó platformokat, felületeket, ahol hírt adtunk a Családtámogatási Kalkulátorról, jellemzően nők látogatják.  

Ami pedig a felhasználók korát illeti…  

– Korcsoportos bontás szerint a vizsgált fél esztendőben rendre a 26-35 év és 36-45 év közötti fiatal középkorúak keresték fel a legnagyobb arányban a kalkulátort. Decemberben és januárban  a 26-35 évesek érdeklődtek jobban a családtámogatások iránt, míg februártól kezdve a 36-45 éves látogatók voltak többen – mondja a szakmai igazgató. – A két korcsoport együttesen teszi ki a felhasználók átlagosan kétharmadát minden vizsgált hónapban, ami megint csak nem meglepő, hiszen ez a korosztály a leginkább érintett a családtámogatásokban, akár gyermekvállalás előtt állnak, akár már gyermeket nevelnek.  

Annus Gábor úgy véli: a gyermekek száma szerinti bontásban megjósolható volt, hogy a gyermekes háztartások lesznek többségben.  

– Az adatsorok alapján az látszik, hogy az egy- és kétgyermekes háztartások teszik ki a felhasználók átlagosan a kétharmadát minden hónapban. Ez a társadalom szerkezetéből adódik, mivel Magyarországon még mindig többségében vannak az egy-, illetve kétgyermekes háztartások. Az alkalmazás látogatói között közel hasonló arányban van a 3 gyermekes és a gyermektelen felhasználók aránya (átlagosan 15%).  

Íme a legnépszerűbbek  

A 2021. december és 2022. május közötti időszakban összesen 151 562 keresés történt a csalad.hu oldalán található Családtámogatási Kalkulátoron. A havi adatok annak megfelelően is változtak, hogy éppen aktuálisan melyik támogatás volt elérhető, vagy éppen újonnan bevezetett – 2021 decemberében a családi adókedvezmények és az SZJA visszatérítés támogatások voltak a legnépszerűbbek, míg májusra az ingatlanvásárláshoz-, felújításhoz kapcsolódó kategóriák kerültek előre.  

– A legnépszerűbb támogatási formák az ingatlanvásárláshoz, illetve felújításhoz kapcsolódnak: a CSOK, Falusi CSOK, valamint az Otthonfelújítási kölcsön és támogatás címszavak adták az összes keresés 37%-át. Ehhez hasonló nagyságrendben kattintottak az olvasók a Családi adó- és járulékkedvezmény, valamint az SZJA visszatérítés kategóriákra.  

A honlapot felkeresők ingatlantulajdon szerinti megoszlásáról elmondható, hogy a válaszolók kétharmadának van saját ingatlana.  

– Ezen eredmény hatása a támogatási formák havi eredményeinek az alakulásában is jól lekövethető: a vizsgált összes hónapban kimagasló helyet ért el az Otthonfelújítási kölcsön, támogatás, a vizsgált fél év során 4 hónapban az első helyen végzett a találati rangsorban – állapítja meg Annus Gábor. – Ennek egyik oka, hogy Magyarországon a rendszerváltást követően a bérlakásrendszer gyakorlatilag megszűnt, vagy legalábbis nagyon alacsony szinten van, ezzel szemben a saját ingatlan komoly értéknek számít, így érthető, hogy a saját ingatlannal rendelkezők keresték fel nagyobb arányban a honlapot. Arról nem beszélve, hogy hazánkban a lakások jelentős részének az állapota, különösen a régebbi építésű ingatlanoknál, sok kívánnivalót hagy maga után, és most nem csak az energetikai korszerűsítés szükségességére gondolok. Az Otthonfelújítási támogatás ebből a szempontból nagyon „betalált”: nem véletlen, hogy ennyire népszerű, merthogy erre vélhetően nagy szükség volt, és van.