Az EMMI 2019-ben alapította meg a Szent Anna Díjat, amelyet azok a nevelőszülők kapnak, akik kiemelkedően, magas színvonalon végzik munkájukat. A Szent Anna díjból évente hat adományozható, ebből kettőt olyan nevelőszülők kaphatnak, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, vagy fogyatékossággal élő fiatal felnőttet látnak el.

A Szent Kristóf a Gyermekekért díjat olyanok kaphatják, akik kiemelkedő munkát végeznek a gyermekek és a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében, a gyermekvédelem, a gyermek- és ifjúságügy területén. A díjból évente három adományozható.

A Szociális Munkáért díj évente tíz ember számára adható a szociális szakmák területén nyújtott kiemelkedő tevékenység elismerésére.

Az Idősekért díj az idősek emberi méltóságáért, az időskori aktivitás megőrzéséért, valamint az ápolásra szoruló idősekért végzett munka elismerésére adományozható évente három embernek.

Esélyteremtésért díj adományozható az esélyteremtés terén elért kiemelkedő eredmények, valamint a hátrányos helyzetű emberekért végzett kiemelkedő tevékenységért. A díjra nem csak egyéneket, hanem szervezeteket, intézményeket is lehet jelölni.

Pro Caritate díjból 15 adható a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint a miniszter feladatkörébe tartozóan az esélyteremtésért tett kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható.

A minisztérium az elismeres.szocat@emmi.gov.hu e-mail címre és postai úton a 1054 Budapest, Báthory utca 10. címre várja a jelöléseket, amelyhez a szükséges adatlapok elérhetőek a kormány.hu oldalon.