csalad.hu - Gyermekgondozási díj (GYED)
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Befektetés a jövőbe
Gyermekgondozási díj (GYED)
Dudás Ágnes
2019. máj. 1. 12:09
Gyermekgondozási díj (GYED)
Itt megtalál mindent az ellátásról, a jogosultsági feltételekről, valamint az igénylési folyamatról.

Jogosultsági feltételek:

A gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt; továbbá az anya (vagy az a személy), aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, és a biztosítási jogviszonya a CSED folyósítása alatt szűnt meg.

A GYED a CSED időtartamának (legfeljebb a gyermek születésétől számított 168 nap) lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár. A GYED mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni.

A GYED kistestvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (CSED, GYES) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Minden gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.

Az ellátás összege:

A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2019-ben 208.600 forint. Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult GYED-re, akkor az ellátás maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulékot és 15% SZJA-előleget vonnak le. Fontos, hogy érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.

Az ellátás igénylése:

A GYED-et a munkahelyen kell igényelni, az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon. Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, az önfoglalkoztató, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, a fővárosban (és Pest megyében) Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál igényelheti az ellátást, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű elektronikus nyomtatványon. A GYED iránti kérelem már a CSED kérelemmel együtt is benyújtható, a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon.

A GYED iránti igényt az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították
  • a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
  • a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
  • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermek új születési anyakönyvi kivonatát,
  • gyám esetén a gyámkirendelő határozatot.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetőek.