csalad.hu - Diplomás GYED
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Befektetés a jövőbe
Diplomás GYED
Dudás Ágnes
2019. máj. 1. 12:24
Gyermekgondozási díj - diplomások (Diplomás GYED)
Az alábbiakban olvashatóak a jogosultsági feltételek, az ellátás bemutatása, és igénylésének módja.

Jogosultsági feltételek:

Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
  • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
  • a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
  • a gyermeket saját háztartásában neveli,
  • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
  • a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha a szülő nő meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – szülő nőre vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. A diplomás GYED folyósítása mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet keresőtevékenységet végezni.

Az ellátás összege:

Január elsejétől az az édesanya, aki diplomás GYED-ben részesül, és az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a diplomás GYED-re. 2020-ban a diplomás GYED összege alapképzés esetén 112 700 forintra, mesterképzés esetén 147 420 forintra emelkedik.

Az ellátás igénylése:

A diplomás GYED-et a szülés napján nem biztosított anya és a vér szerinti apa a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál igényelheti. Ha az édesanya a gyermek születésének napján biztosított, akkor kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtania. A kérelem az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon benyújtható be.

A GYED iránti igényt az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
  • ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát,
  • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetőek.