2019-03-19 19:00:00 John Mayall koncertje az Akvárium Klubban

500 éve... - esszépályázat

A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos esszé pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson tudásuk megosztására, tájékozottságuk bővítésére.

Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítják meg, hogy egy esszé megírásával tegyék közzé ismereteiket a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról, történelmi, egyháztörténeti jelentőségéről.

Olyan dolgozatok beérkezését várják, amelyekben a pályázó részletesen kitér a reformáció kialakulásárának történelmi szükségszerűségére, hátterére és következményeire. Számítanak továbbá a pályázó saját meglátására is a témával kapcsolatban, melyet a beadott munkájában megfogalmazhat.

A beérkező esszéket szakértő bizottság bírája el.

Pályázók köre:

- Magyar régiók középiskolái

- Erdélyi régió középiskolái

- Felvidéki régió középiskolái

- Kárpátaljai régió középiskolái

Formai kritériumok: Az esszé terjedelme 2-3 oldal legyen, magyar nyelven.

Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt.

Az esszé elején (plusz 1 oldal) a pályázó neve, életkora, (iskolája, osztálya), elérhetősége szerepeljen.

Beküldés elektronikusan, az info@tudaseseletmod.eu e-mailcímre.

Díjazás:

Régiónként a 3-3 legjobbnak ítélt munka  elkészítői könyvjutalomban részesülnek.

Beadási határidő: 2017. október 15.

Elbírálás: 2017. október 30.

Eredményhirdetés: 2017. október 31.