2017-08-18 17:00:00 „Nyújtsd ki mennyből”

Fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény)

A Babakötvény lényege, hogy az újszülött részére a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) megnyitott Start-értékpapírszámlán felhalmozott összegeket 19 éves futamidejű állampapírba fektetik. Az így összegyűlt, kamatokkal (3 százalék) állami támogatással és a családi befizetésekkel megnövelt megtakarítást a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel, és meghatározott célokra – tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra – fordíthatja.

KI JOGOSULT RÁ?

Minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A MÁK automatikusan nyit egy számlát a gyermek részére annak megszületése után, és azon külön kérés nélkül helyezi el a támogatás összegét.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A kezdő összeg 42.500 forint, amely a MÁK-nál egy letéti számlán kamatozik. Az így keletkező összeget a gyermek a hozammal együtt a 18. életévének betöltése után a törvényben meghatározott célokra – többek között tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra – használhatja fel.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A MÁK a szülés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére letéti számlát nyit, valamint levélben értesíti a szülőket a számla megnyitásáról. A Babakötvény 19 éves futamidejű állampapír, amelynek összege a lejárat időpontjáig folyamatosan kamatozik.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

I. START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA

1. Start-értékpapírszámla a gyermek részére a 18. életévének betöltéséig bármikor nyitható, tetszés szerinti összeggel. Rendszeres vagy eseti befizetésekkel kiegészíthető. Az állami támogatás a befizetések 10%-ának felel meg, de legfeljebb évi 6.000 Ft.

2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000 Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve a nevelésbe vett gyermek esetében a születés évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a születését követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a MÁK újabb támogatást biztosít. A második és a harmadik utalási összeg a 2006. évben született gyermekek esetében mindkétszer 42.000 Ft, a 2007. évben pedig és azt követően születettek esetében alkalmanként 44.600 Ft.

3. A Magyar Államkincstár évente az inflációval megegyező mértékű kamatot ír jóvá a kincstári letéti Start-számlán levő összeg után.

4. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeket a nevelési időszakkal arányos, de maximum évi 12.000 Ft állami támogatás illeti meg.

II. AZ ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK GYARAPÍTÁSA

Az életkezdési támogatás összege a Start-értékpapírszámla nyitásával, befizetésekkel és az összeg befektetésével gyarapítható.

A törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az állam által nyújtott életkezdési támogatás összegét a kincstári letéti Start-számláról a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain nyitható Kincstári Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A gyermek részére megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlára természetes személyek, illetve a települési önkormányzatok is teljesíthetnek befizetést, míg a kincstári letéti Start-számlára befizetések kezdeményezésére nincs lehetőség.

A befizetés készpénzben, átutalással vagy bankkártyás fizetéssel teljesíthető.

HÁTTÉR:

2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról