2018-12-19 19:00:00 Új népzenei album bemutató koncertje a Hagyományok Házában

Pályázatok

Logó tervezési pályázat

2016. Szeptember 4.

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány egy a korábbinál korszerűbb, megjelenésében modernebb, a gyermekek boldogságát és gyógyulását tükröző logó tervezésére ír ki pályázatot.

A logó az Alapítvány arculatában, kampányaiban, online felületein, rendezvényein és minden tevékenységében meg fog jelenni.

Reméljük, sokak fantáziáját megmozgatja majd a lehetőség, hogy munkájukat a jövőben a Heim Pál Gyermekkórházban és egyéb felületeken lássák viszont.

A pályázat feltételei:

- Az alkotásokat 2016. szeptember 15-ig lehet elküldeni, elektronikus úton, az alapitvany@heimpalkorhaz.hu e-mail címre, első körben png, vagy jpg formátumban, megfelelő grafikai minőségben, legfeljebb 2M méretben.

- Egy alkotó legfeljebb 3 munkát nyújthat be.

- A fenti paramétereknek megfelelő logókat nyílt szavazásra bocsátjuk a Facebook oldalunkon. A három legtöbb szavazatot kapó munka közül választja ki a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány a győztest.

- A pályázat nyertese 50 000 Ft egyszeri díjazásban részesül.

- Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

További részletek itt olvashatóak.

Kamaszkritikus kerestetik!

2016. Szeptember 3.

Folyton a könyveket bújod? És van is véleményed róluk, amit megosztanál másokkal? Egyszerűen imádsz írni? Akkor jelentkezz Kamaszkritikusnak a Tilos az Á Könyvekhez! Ha betöltötted már a tizenkettőt, de még nem vagy tizenkilenc, nincs más dolgod, mint írni egy 2500-3000 karakteres (szóközzel) ajánlót bármely Tilos az Á Könyvről!

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

2016. Augusztus 31.

FELHÍVÁS

A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A cél elérését a Kormány civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

 • a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
 • az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
 • a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
 • a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Pályázat beadás kezdete: 2016.09.12.

Pályázat lezárása: 2018.09.12.

A teljes pályázati felhívás ITT OLVASHATÓ.

Nemzetközi Gyermekrajzpályázat

2016. Augusztus 28.

A Tiara Kft. idén 25. alkalommal invitál minden magyar gyermeket határon innen és túl, hogy alkotásával vegyen részt a Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton.

A rajz a kommunikáció egyik univerzális és ősi formája, ami tanulás nélkül is hiteles, kifejező, és építő. Erősítsük ezt az erőt a gyermekekben, bíztassuk őket alkotásra. Tavaly a felhívásra (pályázatra) 40 országból, több mint 20 000 kiemelkedő munka érkezett, Japánnal együtt összesen 100 000 alkotás, ami jelzi a pályázat magas színvonalát és népszerűségét. A rajzokat az elbírálást követően kiállítják Távol-Keleten. Díjak:

A következő díjakat minden ország legkiemelkedőbb rajzainak ítélik oda: a Japán Külügyminiszter külön díja, kiemelt aranyérem, aranyérem, ezüstérem, bronzérem. Jelentkezési tudnivalók:

 1. Minden 15 éves vagy annál fiatalabb gyermek pályázhat
 2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhető, melynek mérete körülbelül 54 x 38 cm. Bármilyen anyag használható.
 3. Egy mellékelt jelentkezési lapot (Form NO. 1) kérünk angolul kitölteni, és a beküldött rajz hátoldalának jobb alsó sarkára ragasztani. (A jelentkezési lapok fénymásolhatóak).
 4. Egy pályázati listát (Form NO.2) ugyancsak mellékelni kell minden pályázati csomaghoz, melynek tartalmaznia kell a pályázati rajzok számát, címét, a pályázók nevét, korát és a nemét. Kérjük angolul kitölteni.
 5. Kérjük a jelentkezési lapra e-mail címüket is írják rá, hogy a sikeres eredményről tájékoztatást küldhessünk
 6. Iskolai pályázatként érkező rajzokat egy csomagban kell elküldeni. Külön pályázatokat a fenti szabályok szerint ugyancsak elfogadunk
 7. A rajz témája szabadon választható.
 8. Egy személy csak egy rajzzal pályázhat!!!
 9. Pályázatokat csak a fenti szabályok szerint fogadunk el.
 10. A beküldött rajzok a szponzorok tulajdonát képezik, és a pályázók nem kapják vissza azokat. Kérjük, hogy a beküldött rajzokról készítsenek jó minőségű színes fényképet, szkennelt képet, vagy bármilyen digitális másolatot, hogy azokat díjazás esetén a díjkiosztó ünnepségen kiállíthassuk.

Jelentkezési határidő és a rajzok beküldési határideje is egyben: 2016. október 15.

Elbírálás: 2017. év első felében

Díjátadás: Egyeztetés alatt, előreláthatólag 2017 őszén Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás kérhető:

TIARA Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1038 Budapest, Szentendrei út 278/A

Tel.: 436-9458

E-mail: Web: http://www.tiara.hu http://www.pentel.hu Facebook: https://www.facebook.com/PentelHungary

Pályázat a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára

2016. Augusztus 28.

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2015/2016-os iskolai évben magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

 1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 RON-t.
 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Az ösztöndíjra városon élő rászoruló, tehetséges tanulók szülei is pályázhatnak!

A pályázat leírása

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást Egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kizárólag a 2016/2017-s támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!

A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a http://www.nyilasmisi.ro honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az Egyesület székhelyén. A pályázat benyújtható postai úton, vagy az Egyesület székhelyén.

Az Egyesület címe:

Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi "Nyilas Misi" 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. ClujA pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137, E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

Határidő: A pályázatok benyújtásának módosított határideje 2016. augusztus 31. (A pályázatnak 2016. augusztus 31-ig el kell jutnia az Egyesület székhelyére.)

"Anya és apa munkahelye gyerekszemmel"

2016. Augusztus 28.

A családok életében fontos szerepet kap a munka, a megélhetés biztosítása, így a gyermekek is figyelemre méltó tapasztalatokat szerezhetnek a mindennapok munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak megoldásáról.

A családbarát működés a munkáltatói üzleti jó hírnév építésének és a társadalmi felelősségvállalás erősítésének az egyik sarokköve. A rugalmas munkavégzés szemléletet érdemes már gyerekkorban elkezdeni, hiszen kis- és nagyobb gyerekeink igazán kreatívak ezen a területen is. Sajátos szemléletüket kellő nyitottsággal mindannyiunk előnyére fordíthatjuk a munkavállalási gyakorlatunkban is.

Hogyan látják a szüleik munkáját a gyermekek? Hogyan képzelik el a munkahelyet, ahol szüleik dolgoznak? Milyen mintát kaphatnak az anyukáktól és apukáktól csemetéik, a közeljövő szakemberei?

Ezekre a kérdésre keressük a válaszokat az ifjú alkotók segítségével.

A pályázatra 2016. szeptember 30-ig lehet nevezni.

Rajzok elkészítéséhez A/ 4-es méretben, festmény, ceruzarajz, zsírkréta megengedett.

A rajzokat a következő témákban várjuk:

 1. Hogyan képzeled el a szüleid munkáját?
 2. Te hogyan szeretnél dolgozni, ha nagy leszel?

A pályaműveket kérjük elektronikusan benyújtani  (témánként 1 db rajzot, illetve a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot) az alábbi e-mail címre: expanderrajz@gmail.com. Tárgy: "Anya és Apa munkahelye gyerekszemmel",

továbbá az eredeti alkotást postai úton vagy személyesen az alábbi postacímre kérjük eljuttatni: 3388 Poroszló, József Attila út 1. sz.

A rajzpályázaton 3 évtől 14 éves korig vehetnek részt a gyermekek saját munkájukkal.

A rajzokat a beküldés sorrendjében az Útirány Egyesület megjeleníti a saját kommunikációs csatornáin. (facebook, weboldal, instagram)

Eredményhirdetés és nyílt szavazás lezárása: 2016. október 11-én, 12 órakor.

A nyertes művek a Rugalmas foglalkoztatásért, kis- és középvállalkozások részére megrendezendő konferencián 2016. október 20-21-én, illetve az Útirány Egyesületben kiállításra kerülnek, melyeket a nagyközönség három hónapig megtekinthet. A díjazás három korcsoportban történik: *I. Óvodás *II. Általános iskola 1-4. osztály *III. Általános iskola 5-8. osztály

 1. helyezett, Családi élménynap Poroszlón, a Tisza-tavi ökocentrumban, hajókirándulással, sajtkészítéssel és kóstolással egybekötve a Füzes Sajtmanufaktúrában
 2. helyezett, Családi élménynap Poroszlón, a Tisza-tavi ökocentrumban, sajtkészítéssel és kóstolással egybekötve a Füzes Sajtmanufaktúrában
 3. helyezett, Sajt alkotás készítése, sajtkóstolás az egész család részére a Poroszlón, Füzes Sajtmanufaktúrában http://utiranyegyesulet.hu/ expanderrajz@gmail.com

Így képzelem el a régészeti feltárást! - Rajzpályázat gyerekeknek

2016. Augusztus 27.

A Déri Múzeum rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Így képzelem el a régészeti feltárást címmel.

Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program 2016/2017

2016. Augusztus 27.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév őszi és tavaszi félévre az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Ésszel a pénzzel!

2016. Augusztus 23.

A pályázat célja olyan tananyag tematikus tervének a kidolgozása, mely az alap- és középfokú intézmények tanulói számára az osztályfőnöki óra keretében tartandó korszerű, a mindennapi életvezetéshez, a családi ház-tartások kiszámítható és biztonságos gazdálkodásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadására alkalmas. A pályázat része a tematikus terv egyik szabadon választott tanítási órájának teljes kidolgozása. Az első helyezett megbízást kaphat a teljes tananyag kidolgozására, külön díjazás fejében.

A pályázatra általános iskolai tanítók és tanárok, valamint középiskolai tanárok jelentkezhetnek, a beküldési határidő 2016. augusztus 31. éjfél.

A kategóriánként odaítélhető összeg:

 • I. helyezett: 300.000 Ft
 • II. helyezett: 150.000 Ft

A bírálatot 3 fős gyakorló pedagógusokból álló bizottság végzi - közölte a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány.

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Gyermekrajz- és szépírói pályázat 

2016. Augusztus 21.

Idén is meghirdeti az FKF Nonprofit Zrt. gyermekrajz- és szépírói pályázatát

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) idén is meghirdeti gyermek- és ifjúsági pályázatait: a már évek óta népszerű gyermekrajz- és szépírói pályázatot. A pályázatok témája idén a hulladékok újrahasználata. Az újrahasználat lényege az, hogy feleslegessé vált tárgyainkat nem dobjuk ki, hanem továbbhasználjuk, akár eredeti céljuktól eltérő formában. Így például régi gumicsizmába virágot ültethetünk vagy jégkrémes dobozból kincsesládikát készíthetünk.

A Gyermekrajz-pályázaton az FKF Nonprofit Zrt. a kreatív és alkotni vágyó gyereknek lehetőséget ad arra, hogy rajzolják le, fessék meg, hogyan néz ki a számukra ideális világ a hulladékok nélkül, illetve alkossanak hulladékokból, hogy megmutassák: a hulladék újrahasználható. A középiskolás diákoktól olyan művek elkészítésére is számítanak, amelyek a kreatív újrahasználat népszerűsítését jelentik, valamely ismert művészeti alkotás újragondolásával, újraértelmezésével (parafrázis).

A pályázatra óvodás gyermekek, alsó és felső tagozatos, illetve középiskolás diákok nevezhetnek rajz, festmény, montázs, esetleg installáció formájában. A zsűri tagjai között foglal helyet Fábián Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Budai Rajziskola tanára. A három fődíjas alkotása a kukásautók oldalára kerül, ezenkívül FKF-es ajándéktárgyakat, valamint rajzkészletet, vázlattömböt kapnak a nyertesek és különdíjasok.

Első alkalommal a decemberi díjátadó ünnepségen állítják ki a nyertes pályaműveket, amelyek megjelennek az FKF Nonprofit Zrt. honlapján és Facebook-oldalán is.

A Szépírói pályázaton az írást kedvelő gyerekeknek biztosítanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására a számukra megfelelő műfajban. Az idei pályázaton az alsó és felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok vers, mese, novella, elbeszélő költemény vagy dalszöveg kategóriában mutathatják meg, milyen az a világ, ahol a környezettudatosság alapvető, hogyan változhat meg a mai elszennyeződött környezetünk a tudatos életmód hatására, vagy mi történhet Földünkkel, ha „minden marad a régiben".

A művek hossza maximum 10 000 karakter lehet (szóközökkel).

A zsűri elnöke Csukás István Kossuth-díjas író. A kilenc fődíjas jutalma: FKF-es ajándéktárgyak, valamint írókészlet, könyvcsomag.

A díjazottak oklevelet kapnak, valamint a szépírói pályázat minden pályaműve belekerül egy gyűjteményes kiadványba (album), a gyermekrajz-pályázat nyertes alkotásainak illusztrációjával.

A nyertes írásművek megjelennek az FKF Nonprofit Zrt. honlapján, illetve Facebook-oldalán.

Az FKF Nonprofit Zrt. célja az, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat.

Beküldési határidő 2016. október 31.

A díjátadót 2016 decemberében tartják a Mikulás Gyárban.

Növény-akció 2016 Újpesten

2016. Augusztus 15.

Újpest Önkormányzata a kerület közterületeinek szépítése érdekében 2016 évben növényeket és kertgondozáshoz szükséges anyagokat(cserjéket, évelő növényeket, fűmagot)bocsát ingyenesen az állampolgárok rendelkezésére.

Az akcióhoz kapcsolódó munkálatokat -kiültetés, belocsolás stb. -az igénylőknek (lakóközösség, magánszemély) kell elvégezniük. A közterület további gondozása, az esetlegesen szükséges metszés, locsolás, az elültetett növények helyének gyommentesen tartása stb.szintén elvárt feladat.

Beküldési határidő: 2016. szeptember 5.

 

Pályázati kiírás

Pályázati igénylőlap

 

A kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2016. szeptember 5-én az alábbi módon juttathatják el:

 • személyesen átadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, István út 15.), illetve ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési Főosztályon (1042 Budapest, István út 14. fszt. 18.),
 • postai úton beküldhető a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály - 1041 Budapest, István út 14. címre,
 • elektronikusan megküldhető Földházi Júlia számára a noveny@ujpest.hu e-mail címre.

Kamaszkritikus kerestetik!

2016. Augusztus 14.

Folyton a könyveket bújod? És van is véleményed róluk, amit megosztanál másokkal? Egyszerűen imádsz írni? Akkor jelentkezz Kamaszkritikusnak a Tilos az Á Könyvekhez!

Ha betöltötted már a tizenkettőt, de még nem vagy tizenkilenc, nincs más dolgod, mint írni egy 2500-3000 karakteres (szóközzel) ajánlót bármely Tilos az Á Könyvről!

A Tilos az Á könyveit itt találod.

Az ajánlód mellé csatolj magadról egy képet és egy rövid(!) bemutatkozást, amiben leírod, hogy hívnak, hány éves vagy, hol tanulsz és miért szeretnél a Tilos az Á kamaszkritikusa lenni. Ha vezetsz könyvekkel kapcsolatos blogot/vlogot/tumblrt/stb. akkor linkeld be a bemutatkozásod végére!

Küldd el a pályázatodat szeptember 12-ig a tak@tilosazakonyvek.hu-ra, az e-mail tárgyához pedig írd be, hogy "Kamaszkritikus".

Sosem írtál még könyvajánlót? Semmi gond! Itt van néhány támpont, hogy mire figyelj:

- Adj címet a cikkednek!

- Ne csak a könyv történetet meséld el!

- Fejtsd ki, miért tetszett! (pl. A mondanivalója miatt, a szereplők miatt, a hangulata miatt, az író stílusa miatt, stb.)

- Mondd el, kinek ajánlanád és miért, vagy kinek nem ajánlanád semmiképp és miért nem!

- De ne feledd, nyugodtan ereszd el magad, ez nem egy iskolai dolgozat! Írj szabadon, olyan stílusban, amilyenben szeretnél, ami te vagy!

A beérkező pályázatokat a Kiadó szerkesztősége fogja elbírálni.

Az első tíz helyezett Tilosos táskát kap ajándékba és egy szabadon választott Tilos az Á Könyvet!

Ha a csapatunk tagja leszel, megjelenés előtt olvashatod a könyveket, kipróbálhatod magad újságíróként, megismerkedhetsz a szerzőkkel és nem utolsó sorban folyamatosan bővítheted otthoni könyvtáradat!

"Együtt a jövő generációjáért"

2016. Augusztus 14.

A United Way Magyarország egy olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget.

A pályázat célja: olyan ígéretes programok felkarolása 2017-ben, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását. Olyan szerveződések, közösségek, civil szervezetek támogatása, amelyek valódi társadalmi szükségletekre adnak választ és pozitív változásokat idéznek elő az alábbi területek valamelyikén:

 1. Értő olvasás (7-14 éves általános iskolás gyerekek)
 2. Digitális írástudás (7-18 éves gyerekek és fiatalok)
 3. Tehetséggondozás (14-18 éves, középiskolás fiatalok)
 4. Tudatos karriertervezés (10-25 éves gyerekek és fiatalok)
 5. Pénzügyi tudatosság (7-14 éves általános iskolás gyerekek)
 6. Vállalkozóvá nevelés (16-25 éves fiatalok).

 

 

 

 

 

Elnyerhető támogatás összege

A pályázatra benyújtott projekt teljes költségvetése 500 000-3 000 000 HUF között lehet, amelyből a pályázónak a megvalósításhoz legalább 5% önrész vállalása szükséges.

Kik pályázhatnak?

- A pályázó Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati és nem egyházi fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre fordítja.

A pályázat benyújtásának ideje: a pályázatokat elektronikusan 2016. augusztus 31-ig kérjük benyújtani.

A pályázatról részletesebben itt olvashat.

Mit jelent számodra a véradás?! - fotópályázat

2016. Augusztus 14.

Az Országos Vérellátó Szolgálat "Mit jelent számodra a véradás?!" címmel fotópályázatot hirdet három kategóriában.

Belegondoltál már abba, hogy miért van szükség véradásra? Mi a véradás lényege? Miért adsz vért? Miért fontos, hogy másokat "rávegyél" a véradásra? ...és, ha nem lenne véradás? Ha egy közeli hozzátartozódnak lenne szüksége vérre? Ha véradásoddal megmenthetnél egy újszülöttet és édesanyját?

Itt a lehetőség, hogy a fenti kérdésekre most vizuálisan megjeleníthető választ adj, és megmutasd a nagyvilágnak, hogy egy fotóval is kifejezhető: Az élethez vérre van szükség!

Kategóriák:

- Dokumentum fotó (a valóságnak megfelelő módon mutatja be magát a véradást, annak folyamatát, vagy lépéseit. De ide tartozik, ha lefényképezi azt az életből ellesett olyan pillanatot, ami megmutatja miért van szükség a véradásra pl.: baleset, újszülött, bármi)

- Image fotó (bármi, ami a véradás lelki lényegét mutatja meg. Itt nem fontos a tényszerűség: az egymásra utaltságot, a kiszolgáltatottságot, az önzetlenséget, az összetartozást bármely módon kifejező jelenet szerepelhet a fotón)

- Selfie

Ki vehet részt a pályázaton:

- A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet (pl: amatőr-, profi- (hivatásos), sajtófotós, diákok) életkortól, foglalkozástól függetlenül, de magyarországi lakóhellyel kell rendelkezni.

- Egy személy egy kategóriában küldhet be pályaműveket

A pályázatra bármilyen fotó készítésére alkalmas eszközzel lehet fotókat készíteni (pl. hagyományos fényképezőgép, mobiltelefon, tablet).

A pályázat időtartama: 2016. június 20.-2016. augusztus 31. Nevezési és regisztrációs díj nincs.

Díjazás (kategóriánként):

 1. helyezett nettó 100 ezer forint
 2. helyezett nettó 75 ezer forint
 3.  helyezett nettó 50 ezer forint

Kiállítás és díjátadó: A pályaművekből az OVSZ díjátadóval egybekötött kiállítást szervez 2016. novemberben, a Véradók Napjának hetén.

A pályázat további részleteiről itt olvashat.

 

Keressük az ország legszebben mosolygó elsős osztályát!

2016. Augusztus 14.

"Mosolygó fogacskák" elnevezésű edukációs program célja, hogy felhívja a kisgyermekes szülők figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos.

A fogszuvasodás világszinten az egyik leggyakoribb krónikus betegség, ami megfelelő szájhigiéniával és táplálkozással megelőzhető és kezdeti stádiumban visszafordítható. A WHO 32 európai országban szervezett felmérést, a szuvas fogak tekintetében Magyarország a 24-dik helyen állt.

Pályázat magyarországi általános iskolák számára

A rendszeres fogápolást tehát már az első tejfogak előbújásától kezdve be kell vezetni a gyerekek életébe. Sajnos hazánkban a gyerekek magas százalékának rosszak a fogai. A kicsik helyes fogápolással kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából a dm fotópályázatot hirdet magyarországi általános iskolák részére.

A kampány célja, hogy 10 000 fogápolási kezdőcsomagot osszanak szét a pályázaton pozitív elbírálás alá eső iskolák első osztályos tanulói között. A csomag fogápolási termékeket, egy tükörre ragasztható matricát, fogmosási időt mérő homokórát tartalmaz.

A résztvevő osztályok között két érkékes nyeremény kerül sorsolásra; az egyik nyertes osztály egynapos fogászati szűrést nyer iskolájába, míg a másik osztály kirándulást nyer a Minipolisz interaktív gyerekvárosba.

A pályázat részleteiről itt olvashat.

Gyermekrajz-pályázat a Gyógyszerészek Világnapjára

2016. Augusztus 14.

Hogyan tekint gyermeke a Patikai munkára, a gyógyszerészekre? Hozza be rajzát a kedvenc Patikájukba, adja le gyógyszerészének és máris eséllyel indulhatnak a számos nyeremény egyikéért!

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerellátási (Megyei) Szervezetei és Ifjúsági Bizottsága közös Rajzpályázatot Hirdetnek, amely nyitva áll minden, 14. életévét be nem töltött gyermek, ill. tinédzser előtt, aki (vagy akinek a szülője/törvényes gyámja) bármely, a kezdeményezésünkhöz csatlakozó magyarországi gyógyszertárba betér.

A rajzpályázat célja a gyógyszertárba betérő legfiatalabb korosztály patikával, gyógyszerészettel kapcsolatos pozitív élményeinek, illetve a gyógyszerészükkel ápolt jó kapcsolatuknak a megismerése és megismertetése.

Díjazás: A beérkezett alkotásokat három korosztályban (0-5 év, 6-9 év, 10-14 év) értékeljük, a legjobb alkotásokat közzétesszük Társaságunk Honlapján, illetve Facebook-oldalán, a "Bébik, Kicsik és Nagyok” c. magazin online felületén, és nyomtatott verziójában, illetve a Horizont magazinban is, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy adott esetben Társaságunk folyóiratában, a Gyógyszerészetben is megjelentethessük azokat.

Megyénként, a korosztályonként három legjobbnak ítélt rajz/festmény készítője díszoklevélben részesül. Korosztályonként az országos legjobb tíz helyezett alkotást ezen felül 1000 Ft értékű kultúra utalvánnyal díjazzuk, és megjelentetjük a fenti online felületeken is.

Korosztályonként az országosan legjobb harmadik, második és első helyezett alkotások díja 5000, 10 000 és 20 000 Ft összegű lego vásárlási utalvány.

Ezen felül korosztályonként az országosan második helyezettek (szülei) 5000 Ft értékben választhatnak könyvet a Galenus Kft. Webshopjáról, az országosan első helyezett alkotás készítőjének további jutalma pedig 7500 Ft értékű kultúra utalvány, valamint egyéves "Bébik, Kicsik és Nagyok” c. magazin előfizetés. Szabályok: A pályázaton olyan, A/4-es méretű rajzokat/festményeket lehet benyújtani, amelyek valamilyen módon a következő címszavakhoz kötődnek:

"Én és a gyógyszerészünk”, "Én és a kedvenc gyógyszertárunk”, "Én és a gyógyszerészet”.

Beküldési/benyújtási határidő: 2016. szeptember 05.

A pályázat további részletei itt olvashatóak.

Kedvenc könyvem 2016

2016. Augusztus 14.

A hagyományoknak megfelelően, idén is meghirdetem a Srácnevelde “Kedvenc könyvem” pályázatát.

Nagy örömömre szolgál, hogy a mai srácok között is sokan szeretnek olvasni és már várják is a lehetőséget, hogy bemutathassák legkedvesebb olvasmányukat! Nosza, rajta! Szólj a fiadnak, mesélje el, mit olvas legszívesebben idén nyáron! A pályázat az előző évekhez hasonlóan több kategóriában zajlik. A legjobbak idén is könyvjutalomra számíthatnak!

 1. Kategória: Kedvenc könyvem - óvodásoknak (Pályázat 3-6 éves fiúknak)

Mivel az óvodás még nem tudja leírni nekünk, hogy melyik könyvet miért szereti nagyon, ezért az óvodás fiúk szüleit is bevonjuk a játékba!

- Írd le kb 1500-2000 karakter terjedelemben, hogy idén mit olvastok legszívesebben a kisfiaddal!

- A kisfiad rajzoljon a kedvenc könyvével kapcsolatban egy szép képet, hogy ő is aktív résztvevője lehessen a pályázatnak!

- Ha szeretnéd, hogy megjelenjen a könyv ajánlója (=a fiad) teljes valójában, akkor küldj egy fényképet is a kisfiadról a pályázathoz! (A fénykép nem feltétel, csak egy kis plusz!) A pályázat csak akkor érvényes, ha könyvajánlót (tehát leírást) és rajzot is tartalmaz!

 1. Kategória: Kedvenc könyvem - iskolásoknak (Pályázat 7-14 éves fiúknak)

Az iskolások már tudnak önállóan olvasni és írni, de természetesen a szülői biztatásra néha szükségük van! Tehát hagyd kibontakozni a kisfiadat, de segíts bátran, ha igényli!

- Írja le a gyermek kb 1500-2000 karakter terjedelemben, hogy idén melyik könyvet olvasta szívesen és miért ajánlja a hozzá hasonló srácoknak!

- Ha szeret rajzolni, fényképezni is, akkor készíthet illusztrációt is a pályázathoz, vagy küldhet egy fényképet saját magáról (de ez nem feltétel!)!

Beküldési határidő: 2016. augusztus 20. éjfél

Cím: info@sracnevelde.hu

Pályázat Kultúra Lovagja címre

2016. Augusztus 13.

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány

2. Pályázat címe: Kultúra Lovagja cím adományozása

3. Beadási határidő: 2016. október 15.

4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik - a jelölt tudta nélkül - tagjuk, munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Egy szervezet egy jelöltet állíthat.

5. Pályázatról: (a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Magyar Kultúra Lovagja címet alapított. (b) Javasolható címek: Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja, valamint két vagy több nemzet kultúrájának ápolásáért Egyetemes Kultúra Lovagja. (c) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár, illetve "posztumusz" személy. (d) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges. Formája és tartalma alapvetően kötetlen, de a pályázat tartalmazza a jelölt foglalkozását, életkorát, valamint maximum 400 karakterben a jelölt lovagias tetteit. A pályázathoz a pályázó által szükségesnek ítélt melléklet (támogatói nyilatkozat) csatolható.

6. A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma a Tanácsadó Testület és a Kultúra Lovagrendje javaslatára 2016. december 1-ig hozza meg döntését, amelyről a jelölő szervezetet értesíti.

7. Az elismerés átadása a XXI. Magyar Kultúra Napja Gálán (2017. január 22-én) lesz. Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29. További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

Az Év Családbarát Vállalata 2016 - Pályázat

2016. Augusztus 10.

 

Idén is meghirdette az Év Családbarát Vállalata pályázatot a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja Az Év Családbarát Vállalata díj adományozásával, hogy a vállalati családbarát szemlélet elismerésén keresztül értéket teremtsünk. A Mozgalom által felkért szakmai zsűri előterjesztése alapján Az Év Családbarát Vállalata címet olyan vállalatoknak ítéli oda, akik családbarát vállalati kultúrájukkal példaként szolgálhatnak.

A gyermekvállalás szempontjából meghatározó a családbarát szemlélet, a munka-magánélet egyensúlya. A szervezők fontos eszköznek tartják a szemlélet terjedésében a pozitív példák minél nagyobb nyilvánosságát. A Mozgalom a rendelkezésére álló eszközeivel szeretné ösztönözni a vállalati szféra résztvevőit abban, hogy a családbarát szemléletű vállalati működést meghonosítsák és terjesszék.

A pályázatot három kategóriában hirdetik meg: kis-, közepes-, és nagyvállalatok számára.A kategória győztesek mellett a szakmai zsűri előterjesztése alapján az újszerű ötleteket, egyedi megoldásokat különdíjakkal értékeljük. A fődíjat tavaly a kisvállalati kategóriában a Sonrisa Informatikai Kft, közepes kategóriában a BDO Magyarország, míg nagyvállalati kategóriában a K&H Bank Zrt. nyerte el.

Regisztrálni a balansz@haromkiralyfi.hu e-mail címen lehet. A regisztrációt követően a részletes kiírást negyvennyolc órán belül kiküldik a jelentkezőknek. A pályázatokat október 17-ig lehet benyújtani. A díjátadót az elmúlt évhez hasonlóan egy nagyszabású gála keretében tartják.

További információk a mozgalom oldalán, a www.haromkiralyfi.hu/csaladbarat-vallalatok-2016 címen találhatóak.

A regisztráló cégek részére 48 órán belül eljuttatjuk a pályázat részletes feltételeit.

Regisztráció: folyamatos - balansz@haromkiralyfi.hu Pályázat beküldési határideje: 2016. október 17.Pályázat beküldése: elektronikus formában, balansz@haromkiralyfi.hu e-mail címre.Eredményhirdetés: 2016 novemberében a Családbarát Vállalat Gála keretében

A gálán a díjazottak számára lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, és arra, hogya nagyközönséggel megismertethessék jó gyakorlataikat, eredményeiket. A legjobb kisvideókat, fotókat is levetítjük.

A kérdéseket a szervezők a balansz@haromkiralyfi.hu email címen várják.

Új Családháló.pontok - Pályázatot hirdetnek családok részére

2016. Augusztus 7.

Három év után ismét pályázatot hirdet a Családháló.hu Családháló.pont cím elnyerésére. A sikeres pályázók a Családháló közösség tagsági státuszának elnyerése mellett évente pályázhatnak a közösségük tevékenységét előmozdító, segítő eszközökre, anyagi forrásokra, munkájuk támogatására. Pályázni két szakaszban lehet a felhívásban szereplő pályázati adatlapon.