2019-03-22 00:00:00 Nemzetközi kiállítás a Népi Iparművészeti Múzeumban

Pályázatok

Otthon melege program 2017

2017. Január 28.

Az Otthon Melege program pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

Pályázat állami bérlakások hasznosítására

2017. Január 21.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján. A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:  Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek.

További részletek itt.

Légvár - alkotói pályázat

2017. Január 21.

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet LÉGVÁR címmel.

„légvár a mi várunk, / ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből / és légi szavakból”, írta Kosztolányi Dezső. Hiú ábránd, csalóka téveszme vagy a fantázia szárnyalása a légvár-építés? Miből készülhet a légvár, kik lakják és védelmezik? És kik támadhatják?

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros MESE | 2800 leütés szóközzel együtt CIKK | 4500 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról az alábbi linkeken: szitakoto.com  |  issuu.com/liget

A műveket postai vagy elektronikus úton várjuk a szerkesztőség címére: SZITAKÖTŐ | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6. palyazat[kukac]ligetmuhely.com

Kérjük, a pályázatban adják meg e-mail címüket. Elektronikus küldés esetén a szövegeket Word formátumban csatolják a kísérőlevélhez.

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban, és az országos oktatási program segédanyagaként sok ezer hazai és határon túli diákhoz és pedagógushoz jutnak el. A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2017. február 17. További információ | HORGAS JUDIT | palyazat[kukac]ligetmuhely.com

Pályázat az egész életen át tartó tanulás támogatására

2017. Január 19.

Összesen 12,75 milliárd forint értékben írtak ki pályázatokat az egész életen át tartó tanulás támogatására az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében.

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára és Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten közölte: a most meghirdetett négy kulturális pályázat a közművelődési intézményeket, múzeumokat, levéltárakat, könyvtárakat segíti abban, hogy többek között infrastrukturális fejlesztésekkel, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel, programokkal erősödjön oktatási-képzési szerepük.

Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy az EU közvetlen forrásokat nem biztosít a kultúrára, elmondása szerint a magyar kormány mégis úgy érzékelte, hogy segíteni kell a kulturális lehetőségek további bővülését. A kulturális alapellátás programja továbbra is azt a célt tűzi ki, hogy a kulturális közintézményi rendszer járuljon hozzá a szociokulturális, területi és a közösségi hátrányok csökkentéséhez, vállaljon részt az esélyteremtésből - hangsúlyozta.

Mint kiemelte, a kormányzat a kulturális intézményeken keresztül is szeretné támogatni a közösségfejlesztést, az egész életen át tartó tanulást, de előre kívánnak lépni a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében is. Mindezekhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális feltételek megléte, a kulturális célokra fordított állami források ezért évek óta bővülnek - emlékeztetett Hoppál Péter, kiemelve a kulturális beruházásokra jutó mintegy 500 milliárd forintot.

Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár beszámolója szerint az EFOP 3.7.3 pályázaton közművelődési intézmények, népi kézműves alkotóházak vagy fenntartóik, nyilvános könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak nyújthatnak be 15-60 millió forintos támogatási igényt az egész életen át tartó tanulást segítő tevékenységek megvalósítására, a szükséges feltételek megteremtésre, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére. A pályázat keretösszege 7,75 milliárd forint.    A 2 milliárdos kerettel kiírt EFOP 4.1.7 közösségi művelődési infrastruktúrafejlesztési program pályázói 5-120 millió forintot igényelhetnek, ahogy az EFOP 4.1.8 könyvtári infrastruktúrafejlesztési pályázatra is 5-120 millió forint közötti értékben tudnak befogadni kérelmeket a további 2 milliárd forintos keret terhére.

Az EFOP 4.1.9 múzeumi és levéltári infrastruktúrafejlesztési programot 1 milliárdos kerettel írták ki; pályázónként 5-60 millió forintból jöhetnek létre múzeumpedagógiai célokat szolgáló terek.Schanda Tamás újságírói kérdésre közölte, a vissza nem térítendő támogatásokra önerő nélkül is lehetséges pályázni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíja

2017. Január 15.

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára  a közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A Program célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok, budapesti helyszíneken) igényeinek megfelelően.

A hallgatók szakmai fejlődését a program teljes időtartama alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A Program időtartama: 3 hónap, heti 20 órás munkarendben.

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A Program várható időtartama: 2017. február 27.-2017. május 26.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30. (hétfő) 24:00 óra

További részletek itt.

Bogárréti Farsang, avagy mi a "mimikri"?

2017. Január 14.

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet "Bogárréti Farsang, avagy mi a "mimikri"?" című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására.

Ritka Szépségek Gyűjteménye 2017 - művészeti alkotópályázat

2017. Január 13.

Idén is meghirdetésre kerül ritka betegséggel élő alkotók számára a RIROSZ és a Cri Du Chat Baráti Társaság “Ritka Szépségek Gyűjteménye” pályázata.

Beadási határidő: 2017. február 4. (péntek)

http://criduchat.hu/wp-content/uploads/ritka_szepsegek2017_palyazati_felhivas.pdf

http://criduchat.hu/wp-content/uploads/ritka_szepsegek2017_palyazati_adatlap.pdf

Ritka betegek boldog pillanatai - fotópályázat

2017. Január 13.

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége fotópályázatot hirdet a ritka betegséggel élők számára „Ritka betegek boldog pillanatai 2017” címmel.

A Ritka Betegségek Világnapját idén február 25-én rendezik meg, Debrecenben, az Egyetem főépületében. A Világnap fő célkitűzése felhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét a ritka betegségekre és az ezzel kapcsolatos kutatások fontosságára.

Fotópályázat kiírás

Pályázat amerikai társadalmi vállalkozások tanulmányozására

2017. Január 7.

Az USA intézmények tanulmányozása (Study of the U.S. Institutes) keretében, elsődiplomás (undergraduate) egyetemi képzésben résztvevő, vezetői képességekkel rendelkező fiatalok részére, a társadalmi vállalkozás tárgyában meghirdetett programra várunk jelentkezőket. A program megismerteti a résztvevőket az amerikai társadalmi vállalkozások fejlődésével, történetével, kihívásaival és sikereivel.

Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

Részletes információ: http://ow.ly/RWqV307bRZihttps://hungary.usembassy.gov/susi_leaders.html

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

2017. Január 7.

A Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal – pályázatot hirdet a XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra.  A csaknem negyedévszázados múltra visszatekintő pályázattal segíteni szeretnénk a népművészeti hagyományok továbbéltetését, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívánunk teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.

A meghirdetők az országban és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő,  25 évnél nem idősebb fiatalok, általános és középiskolás diákok - a néprajzi tájegységre jellemző formavilág és díszítőelemek felhasználásával készített - alkotásait várjuk. A pályamunkák természetes anyagokból (textil, agyag, szalma, csuhé, vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás, stb.) készített gyermekjátékok és használati tárgyak lehetnek. Pályázati feltételek: egyéni alkotók maximum 5 darab, alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, iskola, osztály, csoport, stb.) maximum 15 darab pályamunkát küldhetnek be.

Nevezési díj nincs. A pályázat díjazása: Korosztályok:

Gyermek kategória I.: 6–10 év közötti korosztály Gyermek kategória II.: 11–14 év közötti korosztály Ifjúsági kategória 15–25 év közötti korosztály

A régiókba érkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A Debrecenben megrendezendő „Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállításán” a bíráló bizottság szakáganként és korcsoportonként az alkotóközösségeknek és egyéni alkotóknak I., II., III.  és különdíjat adományoz. A pályázaton való részvétel feltétele a www.debrecenimuvkozpont.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltése, amelyet 2016. december 15 –ig a saját régiójukba kell eljuttatniuk a pályázóknak.

A pályamunkákon szerepeltetni kell: Iskola, intézmény és az egyén vagy csoport nevét, címét, az alkotó (alkotók) életkorát, az alkotás becsült értékét, a felkészítő tanár vagy mester nevét és címét.

A legjobb alkotások jutnak tovább a „Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására”, 2017. november 10.–december 2., melynek helyszíne a Debreceni Művelődési Központ (Debrecen, Piac u. 22.).

A kiállítás megnyitóhoz kapcsolódik a Vándorlegény Szakmai Találkozó (2017. november 3–4.), melynek részletes programjáról az alábbi elérhetőségeken adunk tájékoztatást: Debreceni Művelődési Központ, 4024 Debrecen, Piac 22. (lev. cím: Debrecen, 4001 Pf.  419.)   Tel: 52/413-939  e-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu ; honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu

Az országos pályázat koordinátorai: Szőnyi Sándorné - e-mail:  szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu; Mátrai- Nagy Andrea - e-mail:matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu

Nagy Mária - e-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

Bővebb információ: www.debrecenimuvkozpont.hu

 

Szabó Magda Szelfilm pályázat

2017. Január 7.

9-12. évfolyamos közösségeknek

2017 Szabó Magda születésének 100., halálnak 10. évfordulója. Ebből az alkalomból a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ selfie pályázatot ír ki a XXII. kerület középiskolás tanulóinak, Szabó Magda SZELFILM címmel.

Készítsetek olyan selfie-kből összeállított videó kisfilmet, amelyben a csoport tagjai felolvassák/elmondják Szabó Magda Születésnap című kisregényének részletét. (A részletet mellékeljük, vagy elolvashatjátok/letölthetitek a www.klauzalhaz.hu oldalon).

A selfie-k és az abból összeállított kisfilm bárhol és bármikor készülhet, felnőtt és diák szereplői is lehetnek. Az elkészült videókat címmel, iskolátok megnevezésével és a közreműködők felsorolásával küldjétek el a szabomagda100@gmail.com e-mail címre.

A beküldési határidő 2017. január 15.

A beküldött kisfilmeket folyamatosan – érkezési sorrendben – feltöltjük a Klauzál Ház Facebook oldalára. A 2017. január 15-ig legtöbb like-kot gyűjtő videó különdíjban részesül.

A legeredetibb videó díja: 10 ezer Ft értékű könyvcsomag a LIBRI Zrt. ajándékaként 15 ezer Ft értékű mozijegy kupon a Cinema City Camponába

Díjátadás 2017. január 22-én 17.30 órakor a Klauzál Ház Mészáros Csaba termében.

Biztonságos Internet Nap 2017

2016. December 30.

Te magad légy a változás: Együtt egy jobb internetért

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2017-es Biztonságosabb Internet Nap alkalmából versenyt hirdet hazai általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban résztvevők számára, plakát vagy fotó készítésére. A verseny célja, hogy a fiatalokat, "digitális bennszülötteket” motiválja médiatartalmak előállítására a biztonságos internet témájában, és ezáltal felhívja a figyelmet az internetben rejlő számtalan lehetőségre. Fotópályázatunkban kiemelt figyelmet fordítunk saját fejlesztésű, 'Lájkvadász' nevű társasjátékunkra, hogy megtudjuk, kik és hogyan használják, és ez hogyan segíti a játékosokat a valós és a virtuális tér közötti helyes egyensúly megtalálásában.

A társasjátékról a http://www.saferinternet.hu weboldalon tájékozódhatnak. A plakátkészítő verseny célja, hogy rávilágítson, hogyan használják a gyerekek és a fiatalok a szociális és multimédiás ikonokat. A pályamunkák elkészítésekor fontos szem előtt tartani, hogy az alkotásokat később felvilágosító, figyelemfelkeltő céllal szeretnénk terjeszteni!

Kik jelentkezhetnek?1. Általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói (1 -8. évfolyam) 2. Középiskolai tanulók (9-12. évfolyam) 3. Egyetemi és Főiskolai hallgatókMivel lehet pályázni? Két kategóriában várjuk az alkotásokat. 1. Fotó 2. PlakátBeküldési határidő: 2017. január 20., éjfél

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Jószolgálat-díj

2016. December 25.

Vannak olyanok, akik nemcsak az ünnepi időszakban, hanem egész évben azért dolgoznak, hogy másoknak jobb legyen, és egész évben hivatásszerűen, barátságból vagy jószomszédi viszonyból eredően segítenek másokon.

A Twickel-Zichy Mária Terézi Alapítvány a Twickel Szőlőbirtokkal közösen azért alapította meg 2016-ban a Jószolgálat-díjat, hogy azokra irányítsa a figyelmet, akik egész évben segítenek másokon.

A díjra bárki jelölhet bárkit, az alábbi kategóriákban:

- családokért végzett szociális munka,

- kisebbségekért végzett szociális munka,

- fogyatékkal élőkért végzett szociális munka,

- idősekért végzett szociális munka,

- hajléktalanokért végzett szociális munka (egyéni és intézményi kategóriában egyaránt).

Emellett átadnak egy civil közösségi díjat is, a civil kezdeményezésű, intézményrendszeren kívül végzett szociális munka elismerésére, egy életműdíj a szociális munka területén egész életen át tartó, elkötelezett és példamutató tevékenységért valamint egy közönségdíj, a közönség szavazatai alapján megválasztott egyén vagy intézmény részére.

Azért fontos kezdeményezés a Jószolgálat-díj, mert széles társadalmi réteget kíván megszólítani annak érdekében, hogy azok is felfigyeljenek a szociális munka szükségességére, akiknek, szerencséjükre, saját bőrükön nem kell megtapasztalniuk. Hiszen a szociális munka a széles társadalmi réteg számára ismeretlen, leginkább azok találkoznak vele, akik maguk is rászorulók.

A díjra 2017. január 31-ig van lehetőség jelölni. A díj alapítói abban bíznak, hogy az idén meglapított Jószolgálat-díj olyan személyeket ismer majd el, akik példaként állhatnak majd az elkövetkező évek jelölői és díjazottai előtt. Ehhez azonban az kell, hogy minél többen küldjék el jelölésüket a www.joszolgalatdij.hu oldalon.

Így írok én...

2016. December 21.

Irodalmi pályázat általános és középiskolás tanulók részére.

Takarítás a világűrben - diákpályázat

2016. December 20.

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk! A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű. A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

5. A pályázat beadási határideje Beküldési határidő: 2017. február 15. (szerda) 23 óra 59 perc.

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

11. Díjak

Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk. EGYÉNI indulók: 11-14 éves korcsoport A 11-14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.) 15-18 éves korcsoport A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó diák térítésmentesen vehet részt a 2017-es MANT Űrtáborban. A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2017-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.) Látássérült fiatalok A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó három fiatal egy exkluzív látogatáson vehet részt egy budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézményben. Ezt a lehetőséget a MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg. Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2017. évre elengedjük.

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Tudományos verseny fiataloknak - SciChallenge verseny

2016. December 18.

A BioTalentum Kft. - egy nemzetközi konzorcium (H2020) tagjaként - a SciChallenge versenyre szeretne minél több fiatalt mozgósítani. amelynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok, a műszaki és mérnöki tudományok, illetve a matematika (STEM tudományterületek) iránt.

A projekt elsőként versenyre hívja a fiatalokat, de ezen túl egy olyan információs platform kifejlesztése a végcél, amely hosszabb távon is segítséget nyújt a tudományos életpálya iránt érdeklődőknek, információs adatbázisként szolgál a karriertervezésben és a gyakornoki pozíciók megtalálásában.

A hamarosan induló SciChallenge versenyen 10 és 20 év közötti, egyéni vagy csoportos indulókat várunk, akik változatos tudományos témakörök közül választhatnak (pl.: nanotechnológia, klónozás, aranymetszés stb.) A kreatív pályamunkák poszter, prezentáció vagy videó formátumban készülhetnek el, amelyeket közösségi média oldalra és a verseny honlapjára való feltöltés után szakmai bírálók rangsorolnak. A legjobbak bemutatkozhatnak a 2017 júliusában tartandó nemzetközi díjátadó ünnepségen is!

A pályamunkák feltöltésére 2017. január 1. és április 30. között lesz lehetőség, de regisztrálni már most lehet az alábbi linken: https://www.scichallenge.eu/.

Bővebb információkkal szolgál a verseny honlapja (http://www.scichallenge.eu/), illetve a BioTalentum Kft. (consulting@biotalentum.hu; +3620/275-09-33).

"A család hete"

2016. December 18.

"Mutasd be, hogy szeretnéd tölteni a karácsonyt vagy a téli szünetet a családoddal!"

2016-ban első alkalommal hirdetik meg a CSALÁD HETE Programot és Pályázatot, melynek CÉLJA, hogy felhívja a közösségek figyelmét a család, mint egység, jelentőségére, ezzel is segítse a közös gondolkodást, valamint a családtagok egymás felé fordulását.

A kiíró Sió-Eckes értékrendjében a család kiemelt szerepet kap, felelősséget érez, hogy a családok létét és fennmaradását támogassa. Ez nemcsak a családi otthon melegét teljesebbé tevő, a gondoskodás egy formáját képviselő egészséges termékeiben jut kifejezésre, hanem áthatja működésének mindennapjait éppúgy, mint azokat a tevékenységeit, amelyekkel a minket körülvevő világ jelenségeire figyel oda.

A CSALÁD HETE a 2016. december 7-15. közötti hetet jelenti. Ezeken a napokon javasoljuk a magyarországi intézményeknek, hogy amennyiben lehetséges, az adventi készülődés során iktassák be különböző óráik anyagaiba a család értékeiről való közös gondolkodást, foglalkozást.

Annak érdekében, hogy ez a hét ne múljon el nyom nélkül, a gyerekek és/vagy közösségek, akár a szülők bevonásával, készítsenek rajzokat vagy más alkotásokat, amelyben bemutatják, hogy ők hogyan szeretnék tölteni a Karácsonyt vagy a téli szünidőt a családjukkal. Azt, hogy ezeken az alkotásokon mi szerepel, a gyerekek fantáziájára, álmaira bízzuk. Fontos, hogy ne csak a racionalitás, hanem valóban a család értékei és a gyermeki elképzelések jelenhessenek meg ezeken az alkotásokon.  A Pályázat összdíjazása 900 000 Ft, melyet a Pályázó intézmények létszáma szerint egy-egy, azaz összesen 3, intézmény nyer meg a közönségszavazás, azaz az online leadott közösségi szavazatok alapján! Tehát a nyeremény a jövőbeni nyertes intézményenként bruttó 300 000 Ft.

Részletes információk a Pályázati kiírás további részében és a http://www. koszonjuksio.hu oldalon találhatók.

Üdülési Pályázat fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára

2016. December 14.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében, az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára szociális üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. 

Ösztöndíjfelhívás középiskolásoknak

2016. December 11.

A UWC Magyarországi Egyesülete meghirdeti kétéves külföldi ösztöndíjpályázatát.

Idén 3 kategóriában pályázhattok. Az iskolák nevére kattintva bővebb információhoz juttok az iskolák elhelyezkedéséről, sajátosságáról, a tanulható tantárgyakról.

Ösztöndíj-kategóriák:

Need-based típusú ösztöndíjak

UWC South East Asia: http://uwc.hu/iskolak/uwc-south-east-asia (Szingapúr) és UWC Thailand: http://uwc.hu/iskolak/uwc_thailand (Thaiföld): Az iskolák a pályázó családok anyagi hátterének függvényében járulnak hozzá a tandíjhoz és indokolt esetben a tandíjon kívüli költségekhez. Az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről bővebben http://uwc.hu/osztondijak/penzugyi-reszletek oldalon olvashatsz.

Hátrányos helyzetű diákoknak felajánlott ösztöndíj

UWC Adriatic:http://uwc.hu/iskolak/uwc-adriatic (Olaszország): Az ösztöndíj pénzügyi részleteiről http://uwc.hu/osztondijak/penzugyi-reszletekoldalon, arról pedig, hogy kik pályázhatnak, http://uwc.hu/osztondijak/kik-jelentkezhetnek-hh oldalon olvashatsz.

Részösztöndíjak

UWC Dilijan: http://uwc.hu/iskolak/uwc-dilijan (Örményország) és UWC Changshu China: http://uwc.hu/iskolak/uwc-changshu (Kína). A tandíjhoz ezen iskolák tanévenként legalább 4,5-5 millió forint hozzájárulást várnak. Az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről és arról, hogy miért érdemes ezekre az ösztöndíjakra jelentkezni, bővebben http://uwc.hu/osztondijak/penzugyi-reszletek oldalon olvashatsz.

A jelentkezők egyszerre csak egy típusú ösztöndíjra pályázhatnak.

Az ösztöndíjakat azok a 2017. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött középiskolások pályázhatják meg, akik érettségi vizsgájukat 2018-ban vagy 2019-ben tennék le, nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és

- magyar állampolgárok és beszélnek magyarul vagy

- nem magyar állampolgárok, de legalább a második megkezdett tanévüket végzik magyarországi oktatási intézményben és beszélnek magyarul.

Az ösztöndíjpályázat jelentkezési határideje 2017. január 5. 23:59 h.

A válogatási folyamatról http://uwc.hu/osztondijak/valogatasi-folyamatoldalon olvashatsz.

Aki több ország nemzeti bizottsága által meghirdetett ösztöndíjpályázat jelentkezési feltételeinek is megfelel, az is csak egyben jelentkezhet az ösztöndíjpályázatra.

A UWC Magyarország tagjaival, jelenlegi és volt UWC-s diákokkal és szüleikkel az ország számos pontján találkozhatsz nyílt napjainkon, melyek folyamatosan frissülő listáját http://uwc.hu/osztondijak/nyilt-napok oldalon éred el.

Az egyesületünkkel, az ösztöndíjakkal és a válogatási folyamattal kapcsolatos kérdéseidre választ kaphatsz ahttp://uwc.hu/osztondijak/gyakori-kerdesek oldalon, elérhetőségeinket pedig a http://uwc.hu/kapcsolat oldalon találod.

Üdülési pályázat nyugdíjasok számára

2016. December 7.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

A pályázat benyújtható: 2016. december 30. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.