2018-10-16 10:00:00 Hangulat junior

Pályázatok

UNICEF Gyerekbarát Település

2016. Június 18.

A programról:

Az "UNICEF Gyerekbarát Település" olyan helyi irányítási rendszer, modell és jógyakorlat kialakítását tűzi ki célul, amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására.

Az eredetileg "Gyermekbarát Városok" (Child Friendly Cities) néven megszületett koncepció minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki közösség. A mára globálissá vált programot 1996-ban indították Európában, s azóta számos uniós tagállamban (például Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Szlovéniában, Horvátországban) nagy sikerrel indult a helyi önkormányzatok és az adott UNICEF Nemzeti Bizottságokon keresztül.

A program az ENSZ Gyermekjogi egyezmény célkitűzéseit alkalmazza azon a szinten, ahol és amikor a legnagyobb közvetlen hatással lehet a gyermekek életére: helyben.

Az "UNICEF Gyerekbarát Település" a Gyermekjogi egyezmény teljeskörű betartásáért dolgozik. Ennek megfelelően garantálja, hogy minden, 18 év alatti fiatal polgára:

- hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, hogy milyen településen szeretne élni;

- hozzáférhessen alapvető szolgáltatásokhoz (egészségügyi-, gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz);

- tiszta vizet ihasson és higiénikus körülmények között, a kizsákmányolás és az erőszak mindennemű formájától mentesen élhessen;

- biztonságban járhasson települése utcáin;

- szennyezésmentes természeti és épített környezetben élhessen; - részt vehessen kulturális és közösségi eseményeken és - egyenrangú polgára lehessen településének, hozzáférjen minden szolgáltatáshoz, származására, vallására, vagyoni helyzetére, nemére és fogyatékosságára való tekintet nélkül.

Az "UNICEF Gyerekbarát Település" elképzelése nem egy ideális államon vagy egy kizárólagos minta modellen alapul, sokkal inkább jógyakorlatokon nyugvó keretet és iránymutatást biztosít, amely bármely településnek segítséget nyújt, hogy vezetése, környezete, vállalkozásokkal való kapcsolatai és szolgáltatásai "gyermekbarátabbakká" válhassanak, hogy majd hálózatot alkotva, a körülöttük lévő településeknek is át tudja adni a tudást és a vonatkozó jógyakorlatot.

Hogyan lehet elnyerni az "UNICEF Gyerekbarát Település" címet?

A cím elnyerésére bármely magyarországi települési önkormányzat pályázhat. A pályázatban a településen élő gyermekek létszámára, helyzetére vonatkozó adatokat, az ENSZ Gyermekjogi egyezményének megfelelően a gyermekjogok védelmére vonatkozó helyi intézkedéseket és a jövőbeni pozitív változások melletti elkötelezettséget kell bemutatni.

2015 után idén újra meghirdetésre került az “UNICEF Gyerekbarát Település" pályázat. A pályázat beadási határideje: 2016. július 24. A pályázat részletei, a lentebb megtalálható pályázati kiírásból és indikátor listából letölthetőek.

A pályázatok elbírálását egy szakértőkből, civil szervezetek képviselőiből álló Értékelő Bizottság végzi, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány koordinációja mellett.

Évente 3 települési önkormányzat nyerheti el a címet, amelynek ünnepélyes átadására minden év szeptember 20-án, a Gyermekek Világnapján kerül sor.

A cím adományozása évente felülvizsgálatra kerül, amennyiben a település nem felel meg a cím elnyeréséhez szükséges kritériumoknak többé, a cím megvonásra kerül az Értékelő Bizottság döntése alapján.

A nyertes településekkel az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány támogatási szerződést köt. Az Elismerő Cím elnyerésekor az önkormányzat pénzbeni támogatást (2 millió forintot) és díszoklevelet kap, valamint az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány honlapján és kommunikációs csatornáin megjelenhet. Kizárólagos jogosultságot szerez továbbá az "UNICEF Gyerekbarát Település" logójának és kommunikációs anyagainak használatára.

Részletek itt olvashatóak.

"Parkolás gyerek szemmel"

2016. Június 18.

Rajzpályázatot hirdet, az EZ Parkolók, a Budapesti Gyerekek részére

Rajzok elkészítéséhez festmény, ceruzarajz, zsírkréta megengedett

A rajzpályázaton 0-14 éves korú gyermekek vehetnek részt saját munkájukkal. A rajzokat a beküldés sorrendjében az EZ Parkolók megjeleníti a saját kommunikációs csatornáin (facebook, weboldal, instagram stb.)

A rajzokat, az EZ Parkolók, 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9 postacímre várjuk, Borítékra írják rá "Parkolás gyerek szemmel"

Elektronikus úton beküldött pályázatokat az info@ezpark.hu e-mail címre várjuk,  levél tárgya: Parkolás gyerek szemmel levélhez mellékletként kell csatolni a pályázati rajzot

A Pályázat az EZ Opera Parkolóházban személyesen is leadható, 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9 címen

A beérkezett pályamunkákat csak a pályázathoz mellékelt név, elérhetőség, lakcím, telefonszám, email cím együtt tudjuk elfogadni. Kérjük, az értesítéshez adják meg a felkészítő pedagógus, gondviselő, szülő elérhetőségét is, (név, email cím)  Pályázónként az adatokat csak egyszer kell megadni, egy pályázó akár két rajzzal is versenyezhet

A rajzpályázatra 2016 szeptember 30-ig lehet nevezni

Eredményhirdetés és nyílt szavazás lezárása: 2016. Október 10. -én, 10 órakor

A pályázatok elbírálása, egyrészt, nyílt (internetes) szavazás alapján történik, http://www.ezpark.hu Friss híreink címsorban elhelyezett linkről követhetően, amelyet az EZ Parkolók a facebook oldalán is közzé tesz legtöbb szavazatot kapottakat első három helyezettjét

Zsűrizés dönti el, A Zsűri tagja: "Duhó”, Harsányi Levente, Robics Zuzsa

A nyertes mű az EZ Opera Parkolóházban kiállításra kerül, amelyet a nagyközönség három hónapig megtekinthet

A díjazás három korcsoportban történik:

*I. Óvodás

*II. Általános Iskola 1-4. osztály

*III. Általános Iskola 5-8. osztály

I. helyezett, Családi élményutazás meseautóval, 1 db Mountain bike kerékpár, 1 éves EZ Parkolóházi bérlet

II. helyezett, Családi Fővárosi Állatkerti belépő (4 személyre) Visegrád-Budapest sétahajó jegy (oda-vissza 4 személyre) 6 hónapos EZ Parkolóház bérlet

III, helyezett. Családi színházi, és Fővárosi Nagycirkusz belépőjegy (4 személyre) 3 hónapos EZ Parkolóházi bérlet

Kós Károly honismereti tábor

2016. Június 18.

Szülőföldkutató és honismereti táborban való részvételre pályázhatnak fiatalok a Nemzetstratégiai Kutatóintézet felhívása alapján.

A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kós Károly építész, író, politikus nevével fémjelzett pályázatra olyan, a Kárpát-medencében vagy a világon bárhol élő, 18. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várják, akik elkötelezettséget éreznek szülőföldjük társadalmi ügyei - különös tekintettel a megmaradás és gyarapodás kérdése - iránt.

A nyertesek részt vehetnek az egy héten át tartó Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Táborban Zeteváralján, Erdélyben, ahol kiváló szakemberektől tanulhatják meg, hogyan lehet szűkebb hazájukat néprajzi és szociológiai módszerekkel közelebbről megismerni és leírni.

A részletes pályázati felhívás a Nemzetstratégia Kutatóintézet honlapján olvasható

Azerbajdzsáni meghívás a „Magic of Friendship” gyermekművészeti versenyre

2016. Június 14.

A Baku Nizami kerületi „Gyermek és Ifjúsági Kreatív Központ” az azeri Oktatási Minisztériummal együttműködésben megszervezte a „Magic of Friendship” elnevezésű, gyermekek részére szóló művészeti versenyt 2016. június 1. és november 1. között. A versenyre magyar gyermekek munkáit is várják 2016. június 1. - november 1. között.

 

 

 

NAGY nyári színező verseny 

2016. Június 12.

Óvodásoknak és kisiskolásoknak

Szeretsz színezni? Ha igen, itt a lehetőség!

Pályázatunkon kizárólag (hazai és határon túl élő) óvodások és 1.,2.osztályos kisdiákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!).

Tudnivalók:

Pályázat címe: NAGY nyári színező verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak

Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság

A pályaművek beküldése: A mellékelt teljes rajzlapot színezzétek ki szépen, majd adjátok oda óvó néniteknek, tanítótoknak vagy a szüleiteknek, akik a színezéseket .jpgfájlként küldjék el nekünk emailben legkésőbb:  2016.szeptember 5-ig.

Email címünk: mecslaszlotarsasag@gmail.com

Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon:  https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag

Eredményhirdetés: 2016. szeptember 10-ig

NYEREMÉNYEK: a legszebben színezők közül sorsolás útján nyer 2 fő (1 óvodás, 1 kisiskolás) Oklevél és meglepetésajándékot!

Szponzorációt, támogatást , jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk!

 

1appverseny 2016-ban is!

2016. Június 12.

Negyedik alkalommal hirdet mobilalkalmazás-fejlesztő versenyt a BME Mobil Innovációs Központ. A versenyre középiskolás és felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezését várják, akik ötletes, jól működő alkalmazást fejlesztenek valamelyik elterjedt mobil platformra (Android, iOS, Windows Phone).

A verseny szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.A versenyre egyéni indulók és néhány fős csapatok egyaránt nevezhetnek, a nevezés feltétele mindössze a pályamunka leadásakor betöltött 14. életév és ugyanebben az időpontban aktív középiskolai tanulói, vagy felsőoktatási hallgatói jogviszony.

A felkészülést mentorációs napok támogatják, ahol a szervezők konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek (a részvétel nem előfeltétele a versenyre történő nevezésnek). A szervezők segítséget nyújtanak azoknak is, akiknek van egy jó ötletük, de nincsenek csapattársaik, vagy jártasak a mobil fejlesztésben, de jelenleg nincsen alkalmazás ötletük, amelyet megvalósíthatnának.

Az 1app versenysorozat versenyei nem hagyományos értelemben vett programozói versenyek, ahol a versenyzők egy teremben, a számítógépek előtt ülve oldanak meg programozási feladatot: ezeken a versenyeken az otthon, előre elkészített alkalmazások, és rajtuk keresztül készítőik, fejlesztőik versengenek.

Fontosabb dátumokÁprilis 29. 1. mentorációs nap a BME I épületében, ahol a verseny további részleteire is fény derül.Május 20. Megnyílik az online nevező felület, melyen nevezni kereken 100 napon keresztül lehet majd, három kategóriában: "oktatás”, "játék” valamint "egyéb”.Június 17. 2. mentorációs nap.Július 8. 3. mentorációs nap.Július 22. 4. mentorációs nap.Augusztus 27. Nevezés vége. A versenyre nevezett alkalmazásokat egy többtagú zsűri vizsgálja meg, akik többek között az alkalmazások eredetiségét, a megvalósítás során alkalmazott megoldásokat, a felhasználói élményt, valamint a forráskód és a dokumentáció minőségét is pontozzák.Szeptember 17. Eredményhirdetés, a legjobb alkalmazásokat nevező csapatok alkalmazásaikat 2016 szeptemberében, egy egynapos zárókonferencia keretében mutathatják be.

https://1app.mik.bme.hu/news/24/1app+verseny+2016-ban+is%21

MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM

2016. Június 8.

A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat.

PÉLDAKÉP PÁLYÁZAT

2016. Június 5.

Határon túli fiatal vállalkozókat várnak a Példakép pályázatra, az 5 millió forintos fődíjjal és szakmai különdíjakkal záruló pályázatra a gazdaság minden szektorából jelentkezhetnek a 40 év alatti fiatalok augusztus 31-ig - közölte a Példakép Alapítvány az MTI-vel.

A pályázat ingyenes, a jelentkezők közül neves gazdasági szakemberekből és ismert vállalkozókból álló szakmai zsűri választja ki az 50 példaképet, akikről kiadvány is készül.

Az Év példaképe elismerést és az ezzel járó 5 millió forintos fődíjat a zsűri ítéli oda. Az díjat és a szakmai különdíjakat januárban adják át, és a Példaképek 2016 című kiadványt is ekkor mutatják be.

Az alapítvány programjainak támogatói a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Kereskedőház, az Audi Hungaria Motor Kft., és a Heineken Magyarország.

A Példakép alapítványról és a díjról bővebben a www.peldakep.hu oldalon adnak tájékoztatást.

Jelentkezési feltételek

  • Legyen tulajdonrészed és felelős pozíciód egy Magyarországgal szomszédos országban (kivéve Ausztria) bejegyzett vállalkozásban, melynek napi munkájában magad is aktívan részt veszel. (Lehet egyéni vállalkozás is.)
  • Vállalkozásod legalább 2 éves múlttal rendelkezzen
  • Vállalkozásod a gazdaság bármely ágazatában tevékenykedhet, de fontos, hogy értékteremtő legyen, amely példaképül szolgálhat a társadalom előtt
  • Ne legyen köztartozásod
  • Csak akkor jelentkezz, ha még nem múltál el 40 éves

HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJE - OTTHON MELEGE PROGRAM

2016. Május 31.

2016. július 4-étől újabb 500 millió forintos keretösszeggel vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háztartási nagygépek (hűtő- és fagyasztóberendezések) cseréjéhez. A pályázati folyamatban előnyt élveznek az energiatakarékos készülékek beszerzését tervező nagycsaládosok és nyugdíjasok.

Fordított Világ - Móra Családi Szavalóverseny

2016. Május 29.

Mondj egy verset, és vidd el a családod Disneylandbe!

Meséld el versben a világot! címmel elindult Magyarország és egyben a világ legnagyobb magyar anyanyelvű szavalóversenye. A szervezők gyerekek és családok jelentkezését várják, a feladat egyszerű, mégis izgalmas és egyedien különleges.

Gyerekek és családok saját maguk által készített videófelvételekkel nevezhetnek az interneten a Fordított Világ Móra Családi Szavalóversenyre. A verseny a világban bárhol élő magyar anyanyelvű gyermekek fantasztikus lehetősége, egyben kedves és játékos szórakozása.

A beérkezett jelentkezők által elmondott versekből egy rangos, művészeti személyiségekből álló zsűri választja ki a legjobbakat, melynek tagja M. Tóth Géza Oscar-díj jelölt filmrendező, producer, Gubás Gabi Jászai Mari-díjas magyar színésznő, szinkronszínész, Sebestyén Aba marosvásárhelyi Nívódíjas színművész, rendező, Buda Gábor és az Alma együttes, Kőszegi Ákos Jászai Mari-díjas színpadi- és szinkronszínész, valamint Novodomszky Éva televíziós műsorvezető.

A zsűri által legjobbnak ítélt szavalók közül végül közönségszavazás alapján hirdetnek győztest. A verseny fődíja egy négynapos családi élménynyaralás a párizsi Disneyland-ben, de számos belföldi nyaralás és élmény (vacsora, fagyizás, cirkusz, játszóház, állatkerti örökbefogadás), no és persze könyvcsomag vár a verseny 12+6 döntősére és nyerteseire. A külföldről induló gyerekek közül ketten a magyar nyelv ápolásáért különdíjban is részesülnek.

A Verseny időtartama: 2016. május 15 – július 15. között Közönségszavazás: 2016 július 22. – 29. (éjfél) között Eredményhirdetés: 2016. augusztus 01-én 11:00 órakor (a játék hivatalos web és facebook oldalán)

A versenyre két kategóriában lehet nevezni:  1. Gyermek kategória – 4 – 12 év közötti korosztályban

  1. Családi Kategória – korhatár nélkül  Nevezési feltételek, versenyrendszer: A versenyre nevezhet minden Magyarországon, vagy a világ bármely pontján élő gyermek és család, alsó és felső korhatár nélkül.

További részletekről itt olvashatnak.

Álmaidban Amerika visszainteget?”

2016. Május 29.

Egyedülálló rendezvénysorozat lehetőségét kínálja az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyarországi középiskolák számára.

Az Amerika Nap Az egész napos programsorozat keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhetnek a budapesti nagykövetség munkájába, tájékozódhatnak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről és kreatív módon szerezhetnek még több információt az Egyesült Államokról és annak kultúrájáról.

A program állandó elemei közé tartozik egy amerikai diplomata előadása az iskola által választott témában, amit a diákokkal való beszélgetés egészít ki, illetve egy prezentáció az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, amelyet egy szakember tart.

A programban résztvevő iskolák kiválasztásánál előnyt élveznek azok, amelyek a helyi önkormányzattal, illetve a médiával együttműködésben valósítják meg az eseményt. A programot a következő két időszakban lehet megvalósítani: 2017. év eleje, 2017. tavasz. A pontos időpontot az iskolával egyeztetve választják ki a szervezők. A jelentkezés határideje: 2016. szeptember 15, csütörtök 16:00. Az elbírálás A beérkezett pályázatok elbírálásában az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői vesznek részt.

A három legjobb pályázat nyeri meg az Amerika Nap megrendezésének jogát. Az eredményt az EMMI honlapján teszik közzé.

A pályázatról további részleteket itt olvashat.

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

2016. Május 25.

Megjelent a Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása című felhívás.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című (EFOP-3.1.3-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,2 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. június 15-től 2016. július 29-ig lehetséges.

Kapcsolódó pályázat:

EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

Integrált térségi gyermekprogramok 

2016. Május 22.

A pályázat célja: a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására

Magyarország Kormányának felhívása család - és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai számára önállóan vagy azoknak más helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival, helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházi, nonprofit szervezetekkel alkotott konzorciumai számára, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló projektek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére van szükség. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival önállóan vagy azoknak más helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival, helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházi, nonprofit szervezetekkel közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  - A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.  - A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 350 millió Ft-500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  - Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy és nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

- a gyermekeket sújtó nélkülözés mérsékléséhez,

- az iskolaérett gyerekek arányának növeléséhez és az iskolai hiányzások valamint a köznevelési intézményekből való lemorzsolódás arányának csökkentéséhez,

- a gyerekek továbbtanulási mutatóinak javulásához,

- a résztvevők körében az egészségtudatos életmód elterjesztéséhez,

- a humán szolgáltatások minőségének javításához, valamint indokolt esetben kapacitásbővítéséhez a támogatott hátrányos helyzetű célterületeken,

- helyi közösségek kialakításához és önszerveződésének megerősítéséhez,

- a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjainak, valamint szakmai, módszertani támogatásának folytatásához és bővítéséhez.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 31 db.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június hó 15-től 2018. június hó 15-ig van lehetőség.

További részletek itt olvashatóak.

Versmondó verseny

2016. Május 21.

A Móra Kiadó versmondó versenyt hirdetett 12 év alatti gyermekeknek és családjuknak Erdős László műveiből, amire május 15. és július 15. között van lehetőség jelentkezni. Annyi a résztvevők dolga, hogy videóra veszik a szavalást, majd feltöltik azt a megadott helyre. A  fődíj egy négynapos nyaralás a párizsi Disneylandbe.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

2016. Május 15.

Magyarország Kormányának felhívása a fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatására.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A cél elérését a Kormány a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül1 dönt;  - a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000 - azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;  - a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Benyújtás kezdő időpontja: 2016. október 03.  Benyújtás végső határideje: 2018. október 04.

További részletek itt olvashatók.

Boldog iskola és Örökös boldog iskola - cím

2016. Május 15.

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog iskola és Örökös boldog iskola cím elnyerésére. Amennyiben határon túli intézmény kíván a pályázaton részt venni, a kapcsolattartó további e-mailben szíveskedjen tájékoztatást kérni.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

- A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog iskola, valamint az Örökös boldog iskola cím elnyerése. - A címet elnyerő intézmények igazoló oklevelet kapnak. - A címet elnyerő intézmény megkapja a boldogságórákhoz tartozó tanári kézikönyvek és tanulói munkafüzetek egy-egy példányát (öt kötet; értéke 19 680 Ft). - Az elnyerhető címek száma korlátlan. A pályázók köre

Általános iskolák és középiskolák

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2016. szeptember 20. (a postára adás dátuma)

A pályázatról további információt itt olvashat.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

2016. Május 9.

A pályázat célja

Olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A pályázatok támogatására 40.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 3.

 

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

A tenger titkai - Csodaceruza alkotáspályázat

2016. Május 7.

A Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat és a Flamand Kormány magyarországi Képviselete közös, kétrészes alkotóprojektet hirdet 5-10 éves gyerekek és illusztrátorok részére, A tenger titkai címmel.

A projekt első részében írópályázatot hirdetünk 5-10 éves gyerekeknek.2016. március 23-tól május 23-ig gyerekek rövid, humoros, elgondolkodtató, valóságos vagy fantázia szülte történeteit várják a szervezők - olyan történeteket, amelyeknek a tenger a témája.

A szövegek terjedelme max. 2 gépelt oldal (5000 karakter).A szövegeket email csatolmányként (Word vagy pdf) lehet eljuttatni március 23-tól a csodaakademia@gmail.com emailcímre.

A projekt második részében képzőművészeti alkotók, illusztrátorok jelentkezését várjuk Csodaceruza alkotói workshopra.

Jelentkezhetnek olyan illusztrátorok is, akiknek még nem jelent meg önálló kötetük, a közelmúltban végeztek művészeti tanulmányokat vagy jelenleg is tanulmányokat folytatnak, és 18 évnél idősebbek.

A 3 napos nyári workshopok vezetője egy-egy jeles flamand illusztrátor lesz: július elején Sabien Clement, augusztus végén Kaatje Vermeire vezeti a műhelymunkát.

Bővebb információ a Csodaceruza honlapján.

Keressük 2016 legjobb CSOK-ingatlanát!

2016. Május 7.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Új pályázatot írt ki az Ingatlanok Magyarország Kft. tervezők és kivitelezők számára a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénylő háromgyermekes családok új otthonának megtervezésére, négy kategóriában.- Legjobb CSOK-lakás 2016 - Legjobb CSOK-ház 2016 - Legjobb CSOK-ikerház 2016 - Legjobb CSOK-ráépítés 2016

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A "Legjobb CSOK-ingatlan 2016" pályázat megkönnyíti a háromgyermekes családok új otthonhoz jutását, mivel a pályaművekből - mint egyfajta katalógusból - az igénylők kiválaszthatják a nekik leginkább tetszőt az alaprajz, látványterv, építési technológia, kivitelező és a bekerülési költség ismeretében.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

A pályázók az országos publicitáson túl - amit az Ingatlanok Magyarország Kft. kínál számukra - azonnali megrendelésekhez juthatnak, hiszen a szavazók a nekik tetsző ingatlant akár meg is építtethetik a kivitelezőkkel. Továbbá a pályázat fődíjaként egy éven át használhatják annak logóját. Kihagyhatatlan bemutatkozási lehetőség ez minden építőipari cég számára!

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A nevezés díjmentes. A pályázóktól alábbiakat kérik beküldeni:- az ingatlan szöveges bemutatása,- alaprajzok,- homlokzati rajzok,- kültéri, beltéri látványtervek - új tervezésű ingatlan esetén,- kültéri, beltéri fényképek - meglevő ingatlan esetén,- kulcsrakész kivitelezési ár - pontosan meghatározott műszaki tartalommal,- várható energetikai besorolás.A beküldött pályázati anyag az adott pályázó szellemi tulajdona marad, ugyanakkor a pályázó regisztrációjával és a pályázati anyaga beküldésével hozzájárul azok online megjelenítéséhez.

BEADÁSI HATÁRIDŐA "Legjobb CSOK-ingatlan 2016" pályázatra már lehet regisztrálni. A szervezők a pályaműveket 2016. augusztus 31-ig várják és szeptember 15-ig fogják azokat a http://csokpalyazat.hu weblapra feltölteni. Eredményhirdetés 2016. november 30-án lesz. A pályázat mérföldkövei között elég idő áll a tervezők és kivitelezők rendelkezésére pályázataik kidolgozására, valamint az érdeklődők szavazatainak leadására.SZAVAZÁS, ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat nem csak a nagyközönség fogja értékelni, hanem prominens személyiségekből álló zsűri is elbírálja azokat.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Az Ingatlanok Magyarország Kft. reményei szerint a beküldött pályázatok között minden CSOK-ot igénylő háromgyermekes család olyan élhető élettérre fog találni, amire a 10+10 milliós támogatás kellő fedezetet nyújt. A projekttel cégünk társadalmi szerepvállalását kívánja erősíteni, mi így járulunk hozzá a Kormány CSOK-programjának sikeréhez.

BŐVEBBEN

A pályázatról bővebb leírást itt találnak.

Egy hét Tatán! - díjmentes táborozás hátrányos helyzetű középiskolásoknak

2016. Május 7.

A pályázat célja: Az Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány Kuratóriuma díjmentes táborozás biztosítására pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány táborozási szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.Pályázók köre: Minden olyan szervezet, mely bizonyítottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról is gondoskodik. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a fővárosi gyermekek táboroztatását szervező pályázók.Kedvezményezettek köre: Halmozottan hátrányos, 10-20 éves korú gyermekek, tanulók, illetve kísérőik.

Pályázati határidő: 2016. május 15. 24.00 óra.

A támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást a tábor időtartamára. A tábor ideje: 2016. július 11-16.(hétfő délelőtti érkezéssel és szombati ebédet követő távozással). A táborban résztvevők létszáma (kísérőkkel együtt): 10-14 éves korcsoport: 80 fő, 14-20 éves korcsoport: 80 fő, Összesen: 160 fő Az Alapítvány a kísérők részére is szállást és étkezést nyújt a tábor idejére.

Biztosított szolgáltatás: - díjmentes szállás (4+6 személyes, emeletes ágyas, komfort nélküli nyári tábori szobákban, az épület melletti külön épületben elhelyezkedő vizesblokkal) és - térítésmentes napi háromszori étkezés az érkezés napján vacsorával kezdve, s a távozás napján ebéddel zárva. - egy nagy foglalkoztató helyiség díjmentes biztosítása, - a vetítőterem 3 alkalommal történő díjmentes biztosítása, - a tábor területén található sportpályák díjmentes használatát.

További részleteket itt olvashat.