2018-02-25 19:00:00 Oscar a Thália Színházban

Családszervezetek

ERDÉLY

VAJDASÁG

FELVIDÉK

KÁRPÁTALJA

 

MAGYARORSZÁG

 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

www.noe.hu

A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartják a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzájuk fordul segítségért. Az egyesület központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos feladatuk továbbá a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.

 

Otthon Segítünk Alapítvány

www.otthonsegitunk.hu

Az Otthon Segítünk Alapítvány segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért helyi szinten támogatják a családokat megelőző jelleggel, önkéntes munka hozzáadásával, családlátogatással és személyes törődéssel; továbbá gazdagítják az önkénteseket sokoldalú folyamatos képzéssel, a segítőmunka elismerésével és a közösséghez tartozás által.

 

Három királyfi, három királylány mozgalom

www.haromkiralyfi.hu

A mozgalom célja, hogy elősegítse a kívánt, tervezett gyermekek megszületését. Ennek érdekében többféle programot működtetnek: család és munka összeegyeztetése érdekében konferenciákat rendeznek, működtetik a www.balansz.info honlapot, Családbarát Vállalat pályázatot írnak ki, megkeresik és nyilvántartják a családbarát helyeket, Apa-füzetet adtak ki az apák szerepének megerősítése érdekében, Babazászló projekt, Vándorbölcső is színesíti a programokat. Emellett társkereső programokat is szerveznek.

 

Családháló.hu

www.csaladhalo.hu

A Családháló.hu egy online családi magazin és érdekképviseleti közösség. A családot a társadalom alapkövének tartják, melynek összetartó ereje az élet minden terén nélkülözhetetlen. Feladatuknak tekintik a szemléletformálást, a családban élők megerősítését, bátorítását, érdekeik képviseletét. Fontosnak tartják nagy családi közösségek építését, a családok összekötését határon innen és túl. Kiemelten kezelik a gyermekekért dolgozó szakemberek, intézmények munkájának elismerését; áldozatos munkájuk közösség előtt történő megjelenítését.

 

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

www.holnaphonlap.hu

Az Egyesület célja elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formáinak kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása. Részvétel az élet különböző – oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, családpedagógia, stb. – területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. Az Egyesület dolgozta ki a Családi Életre Nevelés (CSÉN) programját.

 

Magyar Katolikus Családegyesület

www.csaladjaink.hu

A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, aki egyben a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) elnöke. A MAKACS szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

www.nbae.hu

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete igyekszik programokkal, rendezvényekkel, előadásokkal adományosztással hozzájárulni a tagcsaládok és a helyi, balatonalmádi lakosok életéhez. Elindították a “Balaton Nóra-Pont” elnevezésű tanácsadó programot, amely olyan kisgyermekes nőknek és férfiaknak szól, akik a munkaerőpiacra való be-, illetve visszakerüléshez szeretnének segítséget kapni. Küldetése a várandós nők, kismamák helyzetének, érdekérvényesítésének segítése a munkaerő-piacon, a vállalkozások családbaráttá válásának ösztönzése, a család és munka egyensúlyának megteremtése és a családi munkamegosztás fontosságának ismertetése. A tanácsadások ingyenesen igénybe vehetők.

 

Ásotthalmi Nagycsaládosok Egyesülete

http://pusziegyesulet.shp.hu/hpc/web.php?a=pusziegyesulet

A szervezet célja hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi reintegrálása; életszemléletük tudatos megváltoztatása képzések, foglalkozások és mentorálás által, az állami és gazdasági élet szereplőinek bevonásával, a velük való kapcsolat erősítésével.

 

Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

www.bianagycsalad.hu

A szervezet a jövő generációjáért érzett felelősség tudatában alakult 1995-ben. Jelenleg csaknem 100 család tartozik hozzájuk. Tevékenységük három célterület köré szerveződik: közösségépítés, önsegítés, érdekvédelem.

 

SZŐLŐSZEM Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete

https://www.facebook.com/szoloszem

http://csopak.hu/hu/content/szoloszem-csopaki-nagycsaladosok-egyesulete

Az egyesület célja: a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségének megszervezése, sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Szeretnék felmutatni a helyi társadalomnak azokat az értékeket, amelyek a családokhoz és a nagycsaládosokhoz fűződnek.

 

„Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

www.agaboga.hu

Az egyesület célja a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése; az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a gyermekekért, mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, a környezet felé,sajátos érdekeik képviselete és szolgálata.

 

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete

http://gfeszek.shp.hu/hpc/web.php?a=gfeszek

A FÉSZEK egy sokoldalú csapat, ahová jó tartozni és ahol hasznosan lehet tevékenykedni. Már 120 családjuk van.

 

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete

http://mosolyvirag.hu/nyitolap

Főként a családokért, a családokban felnövekvő gyermekekért, a nagycsaládok érdekvédelméért, egészségmegőrzéséért, közösséggé szervezésükért dolgoznak. Megalakulásuk óta tevékenységi körük évről évre bővül, megőrizve az eredeti alappilléreket: értékfelmutatást,  érdekképviseletet és érdekvédelmet, közösségépítést és -fejlesztést.

 

Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület

www.fotinagycsaladosok.gportal.hu

A Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesületének a célja, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, valamint a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, illetve a nagycsaládosok segítése, támogatása. Fontosnak tartják az élet és az anyaság tiszteletére való nevelést, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítését.

 

Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete

www.nacsaivancsa.ewk.hu

A Szervezet célja a családok támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása, a házasság és gyermekvállalás fontossága.Ennek szellemében szervezik rendezvényeiket.Több generációt fognak össze.

 

Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete

www.ncske.hu

A Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) megalakulását követően, elsők között alakult meg 1988-ban vidéken. Kezdettől fogva önálló egyesületként működik, ugyanakkor tagszervezete az országos szervezetnek. Jellemző programjaik a családoknak szervezett kirándulások, nyaralások, gyermeknap, Mikulás ünnep, olcsó vásárlási lehetőségek felkutatása, szervezése, adományközvetítés. Pályázatok révén több száz családnak tudnak segítséget nyújtani. Közösségi helyiségükben állandó jelleggel fogadják a lakossági adományokat, a rászorulók pedig válogathatnak az összegyűlt holmikból. Számítógépek és internet is rendelkezésre áll a tagok részére.

 

Nagycsaládosok Komlói Egyesülete

www.noekomlo.hu

A Szervezet 1994-ben alakult 14 taggal. Jelenleg mintegy 150 család, azaz több mint 600 fő tagjainak száma. Céljuk a nagycsaládosok saját érdekeinek képviselete és szolgálata, egy segítő közösség létrehozása.

 

LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete

www.lena.hu

A LENA azért tevékenykedik, hogy Leányváron és környékén, a gyermekes családok és a hozzá fordulók, egy olyan tevékeny, egészségközpontú közösséget alkossanak, amelynek tagjai érték vezéreltek és érzékenyek egymás igényeire. A LENA számukra programokat szervez a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez, közösséget épít, adományokat közvetít, és érdekképviseletet lát el.

 

Bokréta Nagycsaládosok Egyesülete, Monostorapáti

www.boknae.hu

A Szervezet tagjai azon igyekeznek, hogy a család, mint közösség, az élet, az anyaság, a házasság értékeit felmutassák, és a nagycsaládosok érdekeit képviseljék. Életkörülményeik elviselhetőbbé tételére törekednek, ennek érdekében minden adódó lehetőséget megragadnak. Fontosnak tartják, hogy a gyermekek minél kevésbé érezzék a családokat szorongató szociális gondokat.

 

Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete

www.nagye.hu

Évente 3-4 nagy rendezvényt szerveznek, melyek nyitottak és ingyenesek. Kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló családok megsegítésére. Foglalkoznak adománygyűjtéssel és adományközvetítéssel, kedvezményes vásárlási lehetőségek felkutatásával.

 

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Pilisszentiván

www.pilisilen.hu

Legfőbb céljuk, hogy összefogják azokat a családokat, amelyek a gyermeknevelést értéknek tartják, és tudják, hogy a családok léte a társadalomban ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint az egészséges sejtek a test egészének működésében. A mai rohanó, értékvesztett világban nagyon fontos, hogy érezze mindenki, nincs egyedül, számíthat a másikra.

 

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete – NASOE

www.nasoe.ewk.hu

Az egyesület célja az élet, a szülők, az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek megjelenítése képviselete és szolgálata.

 

Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete

www.nsze2000.hu

Az Egyesület 1992. tavaszán alapították 10-12 tagcsalád összefogásával, jelenleg közel 100 család a tagja. Egyik legfontosabb céljuk kulturális és szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

 

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete - GyeNE, Tét

www.gyene.hu

Az Egyesület a Téten és környékén élő nagycsaládosokat szeretné összefogni. Ennek kapcsán fontos számukra a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.

 

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

www.tolnainagycsaladosok.hu

A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete 1997. januárjában alakult. Közösségüket a 3 vagy több gyermeket nevelő családok alkotják. Programjaik között szerepelnek országjáró kirándulások, húsvéti és karácsonyi játszóházak, Családi Nap, Sportnap, ismeretterjesztő előadások, Télapó Ünnepély, Farsangi Bál, valamint kedvezményes vásárok szervezése a tagok részére.

 

Nagycsaládosok Egyesülete Zalaegerszeg

https://www.facebook.com/NagycsaladosokZalaegerszegiEgyesulete

Civil szervezet, családjaik 3 vagy több gyermeket nevelnek.

 

Csemete Nagycsaládosok Egyesülete Zsombó

www.zsombo.hu

A szervezet 2012. július 16-án alakult 12 család összefogásával. Céljuk az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagycsaládosok saját érdekeinek képviselete és szolgálata; felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek.

 

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

http://www.csagyi.hu/

Az egyesületben folyó munka célja a korszerű, széles értelemben vett család-, gyermek- és ifjúságpolitika támogatása a jólét, védelem, az emberi és gyermeki jogok érvényesülésének segítésével, ezzel összefüggésben a társadalmi kirekesztés és szegénység megelőzésével, kezelésével, csökkentésével. Az egyesület fontosnak tartja továbbá a nők és férfiak esélyegyenlőségével, a gyermekek és felnőttek bántalmazásának megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatokat, valamint a családi, intézményi, közösségi konfliktusok megoldásának holisztikus megközelítésű bemutatását, kutatását és oktatását.

 

Széna Egyesület a Családokért

http://www.szena.hu/

Az egyesület  Székesfehérváron és vonzáskörzetében élő családok tagjainak közösségeit eltérő szociokulturális igényeik szerint fejleszti, koordinálja, aktív tevékenységeikhez programok szervezésével, szolgáltatásokkal, információ közvetítéssel, érdekeik megjelenítésével hátteret és keret biztosít azért, hogy a család minden tagja teljes értékű életet élhessen.

 

Esélyteremtési Házak

http://eselyteremtesihazak.gov.hu

A hálózat célcsoportjai a hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett nők, fogyatékossággal élők, romák, gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű térségek lakosai, valamint az ezen célcsoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre szolgáltatást nyújtó szervezetek.

 

Magyar családszervezetek és közösségek a Kárpát-medencében és a nagyvilágban

Kárpát-medence

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ)

http://kcssz.hu

A már 1995 óta lazább szövetségben együttműködő kárpát-medencei családszervezetekből A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kezdeményezésére 2001-ben alakult meg hivatalosan a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége.  A szervezet jelenlegi elnöke Dr. Szabó Endre.

 

Erdély

Életfa Családsegítő Egyesület

http://eletfa.ro

A kolozsvári egyesület hivatalosan 2005-ben jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa és segítse a családokat kultúrájukban, szellemi és anyagi létükben, életük minden szakaszában, megőrizze és megerősítse a családot, mint a társadalom alapját, kiemelje a gyermek jelentőségét a családban, fontossá tegye az anya és az apa szerepét a nevelésben. Fontos tevékenység a rendszeres programszervezés, klubélet (pl. Kismamaklub).

 

CsAkEgy - Csíki Anyák Egyesülete

http://csikianyak.ma

A Csíki Anyák Egyesülete egy önkéntes alapon működő közhasznú, non-profit szervezet, amelynek tevékenységi köre négy fontos területet foglal magába: a családdal, születéssel és gyermekneveléssel kapcsolatos területet; a szellemi fejlődést szolgáló kulturális tevékenységekét; a testi épséget, egészségmegőrzést szolgáló tevékenységekét; karitatív tevékenységeket.

 

Anna Nőszövetség (Nagyvárad)

http://annanoszovetseg.gportal.hu

1990-ben létrejött civil szervezet. Azzal a céllal alakult, hogy támogassa a nők társadalmi-közéleti szerepvállalását. A szervezet Sárvári Anna színésznőről, Juhász Gyula múzsájáról kapta a nevét.

 

Vajdaság, Délvidék

Katicabogár Nagycsaládosok Egyesülete (Bácsfeketehegy)

http://www.feketics.com

Az egyesület 2004-ben jött létre a helyi nagycsaládok segítésére. Tagságát vegyesen alkotják szerb és magyar családok.

 

 

Felvidék

FECSKE - Nagycsaládosok Társulása (Pozsony/Kolon)

http://adatbank.sk/intezmeny/fecske-nagycsaladosok-tarsulasa/

A felvidéki magyar nagycsaládosokat összefogó szervezet, a Fecske - Nagycsaládosok Társulása 2001. június 28-án alakult meg. Célja azon nagycsaládok érdekvédelme, akik felelősségteljesen nevelik gyermekeiket és folytonosan javítják életfeltételeiket. Feladatuknak tekintik továbbá az érdekvédelmet, a törvény adta lehetőségek kiaknázását, illetve új törvények megalkotásába kérnek beleszólási lehetőséget és karitatív tevékenységet is végeznek.

 

Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás (FEMIT)

http://www.femit.eu

A FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) egy önkéntes és politikamentes szervezet. Célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása, a magyar öntudat fejlesztése, a határon túli és az anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése. Feladatának tekinti a fiatalok és szüleik egészséges életmódra való nevelését, különböző programok, rendezvények keretén belül.

 

Carissimi, Pozsony

http://www.carissimi.sk/

Segítenek fogyatékos és egészségkárosodott gyermeket nevelő, főként magyar családokat.

 

Kárpátalja

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE)

http://www.kmne.org.ua/

A KMNE céljai között szerepel Kárpátalja magyar nagycsaládosainak képviselete, támogatása; a nagycsaládos életforma népszerűsítése, társadalmilag elismertté tétele. Cél a nagycsaládos életforma értékként való felmutatása; a keresztény értékek terjedésének és a család, a házasság és a magzat védelmének elősegítése, továbbá a kárpátaljai magyar nagycsaládosok gyógykezelési lehetőségeinek támogatása és bővítése, akár külföldön is.

 

Európa

 

Európai Nagycsaládosok Szövetsége (ELFAC)

http://www.elfac.org/

Magyar kezdeményezésre 2004-ben létrejött szervezet, amely 9 millió európai nagycsalád érdekeit képviseli, összefogja Európa nagycsaládos szervezeteit, építi az országok, a szervezetek és a családok közti kapcsolatokat, terjeszti és támogatja a jó gyakorlatokat. Jelenlegi elnöke is magyar: Márki László.

 

Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)

http://www.coface-eu.org

A COFACE az Európai Unió mellett működő és az EU által támogatott ernyőszervezet, amely számos nemzeti szintű családszervezetet fog össze. Monitorozza a tagállami család- és szociálpolitikák megvalósulását, foglalkozik esélyegyenlőségi kérdésekkel, védi a különféle családformák érdekeit, ezen belül a sajátos helyzetben lévő családokért külön is lobbizik (pl. fogyatékos családtagok, migránsok, egyéb hátrányos helyzetű és szegény családok) és különösen nagy hangsúlyt helyez a család és munka összehangolásának kérdésére. Ugyanakkor kapcsolatban áll a COFACE számos európai intézménnyel és munkacsoporttal is (fogyasztóvédelem, fogyatékosság, korai fejlesztés, oktatás, civilek stb.) és tagja más ernyőszervezeteknek (pl Social Platform).

 

Magyar Kultúra és Örökség Alapítvány (H.C.H.S.) - London

http://www.hchs.org.uk

A Magyar Kultúra és Örökség Alapítvány által indított és támogatott törekvések a magyar kulturális örökségek megőrzésére és ápolására, ezáltal a magyar kultúra népszerűsítésére, valamint az Egyesült Királyságban és más országokban élő magyar közösségek érdekeinek támogatására és elismerésének elősegítésére irányulnak. A Magyar Kultúra és Örökség Alapítvány, valamint a Családi Nap non-profit szervezet 2012. februárjában úgy döntött, hogy a jövőben az alapítvány neve alatt közösen folytatják munkájukat és szerveznek programokat, rendezvényeket a Londonban és London környékén élő magyarok, magyar családok számára.

 

A témához kapcsolódó egyéb honlap(ok):

 

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány

http://www.mfhnalap.org

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2000. áprilisában kezdte meg mûködését az alábbi küldetés jegyében: a szervezet célja összefogni a három nagy régió (Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) magyarságát azáltal, hogy rendezvényeikkel fórumot teremtenek a világban szétszóródott magyar ifjúság ismerkedésére, kapcsolattartására. Tevékenységük által az anyaországtól elszakadt magyar fiataloknak lehetõséget biztosítanak nemzeti és európai identitásuk erõsítésére, a közép-európai régió kulturális értékeinek megismerésére és anyanyelvük ápolására.