2019-03-22 00:00:00 Nemzetközi kiállítás a Népi Iparművészeti Múzeumban

Családi Otthonteremtési Kedvezmény

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) új vagy használt lakás, vagy családi ház vásárlására, építésére, illetve bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, amelynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.A CSOK összege függ a gyermekek számától, és attól, hogy új vagy használt lakás után veszik azt a családok igénybe.

 

Legfrissebb hír: a miniszterelnök 2019. február 10-i bejelentése alapján bővül a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK). A jövőben a használt lakásokra is felhasználhatják a kölcsönt a két- vagy többgyermekes családok. Azok, akik 2 gyermeket nevelnek, 10 millió forint támogatott hitelre jogosultak, három gyermek után 15 millió kedvezményes kölcsön jár. A 25 éves futamidejű hitel kamata legfeljebb 3 százalék lehet. A jövőben ugyanezt az összeget használt lakásra is fel lehet venni, ugyanakkor megszűnik az ingatlanokra vonatkozó 35 millió forintos értékhatár. A hitelt a gyermektelenek is felvehetik abban az esetben, ha a jövőben annyira emelkedik a családban a gyermekszám, amennyire a kedvezményes kölcsönt kapta a pár. Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Új lakás vásárlása esetén

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;

  köztartozás mentesség;

 • 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.;
 • 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el, kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően

  az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki

  25. életévét még nem töltötte be;

 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;
 • az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén (élettársak esetén a gyermek az egyedüli gyám- ként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül).

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

MI SZÁMÍT ÚJ LAKÁSNAK?

 • A 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése, a használatbavételi engedéllyel még nem, de építési engedéllyel már rendelkező,
 • még fel nem épített ingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet épít első ízben magánszemély részére történő értékesítésre,
 • az olyan kész, már felépült ingatlan, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet az építő gazdálkodó szervezet első ízben magánszemély számára értékesít.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

2018.03.15-től ez a következőképpen módosul:

Bevezetésre kerül a Nyilatkozati elv, mint főszabály. Eddig a magyar családoknak akár mintegy 23 féle különböző jogosultsági feltételt kellett igazolni a hitelintézet felé CSOK igénylésénél, melyből csak 3 feltételt tudott az ügyfél saját nyilatkozatával igazolni, a fennmaradó 20 esetben különféle hatóságoktól igazolványokat, határozatokat és más hivatalos dokumentumokat kellett kikérni. Ez jelentősen bonyolította és lassította az ügyintézés menetét (átlagosan 2-3 hónap telt el a kérelem benyújtásától a folyósításig).

A módosítás mostantól a nyilatkozati elvet teszi főszabállyá, vagyis annak a kb. 20 ügykörnek, ahol eddig hivatalos dokumentumokat kellett benyújtani, több mint a felében (az eddigi 3 mellett további 11, a mindösszesen 23-ból tehát 14 ügykörben) elegendő lesz az ügyfélnek csak nyilatkoznia arról, hogy a szükséges feltételek az ő esetében fennállnak (ill. ebből 1 ügykör, a tulajdoni lap másolat elektronikus bekérése a hitelintézet feladata lesz).

A legfontosabb mellékletek:

személyi igazolvány

lakcímkártya

OEP TB jogviszony igazolás, VAGY

külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű fordítása

adásvételi szerződés

a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás, kivitelezési dokumentáció

építőközösségi szerződés

várandósgondozási könyv

adóigazolvány

A 2016. január 1-jét követően beadott és az osztatlan közös tulajdonra hivatkozva elutasított kérelmek esetén ismételten kérhető a kérelem elbírálása a bírálati díj újbóli megfizetése nélkül.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges forma- nyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A CSOK kérelmek ügyintézési határidejének csökkentése: Az előírások jelenleg nem határoznak meg ügyintézési határidőt a bankoknak a CSOK kérelmek elbírálására, azt a bankok csak belső szabályzataikban rögzítik, így akár 2-3 hónap is lehet az átfutási idő. A támogatás igénybevételének további egyszerűsítése és gyorsítása érdekében ezért a hitelintézeteknek a befogadástól számítva lakásvásárlás esetén 30, építkezés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk a kérelmeket.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank, még akkor is, ha az új lakás vásárlására a használatbavételi engedély kiadása előtt került sor.

Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Kizárólag a 2016. december 31-ig benyújtott igénylések esetén – ideértve a magas készültségi fog miatti korábbi elutasítás okán történő ismételt igénylést is – van lehetőség arra, hogy a kérelem benyújtásakor már megfizetett számlák is elszámolhatóak legyenek.

Építőközösség tagjaként a tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelhető a CSOK.

További információ érdekében A Családi Otthonteremtési Kedvezményről szóló tájékoztatót ide kattintva töltheti le.

További fontos változások 2018. március 15-ét követően:

 • Külföldről hazatérők CSOK igénylésének könnyítése: A külföldi (EU-n belüli) munkavállalás vagy tanulás után hazatérő és letelepedni, otthont teremteni szándékozó magyarok helyzetét jelentősen megnehezíti az, hogy legalább egy napra, sőt a 10 milliós támogatást igénylő nagycsaládosoknak fél évre hazai TB-jogviszonyt is kell létesíteniük. A külföldön tartózkodó magyarok hazatérésének hatékonyabb ösztönzése és támogatása érdekében ezért a jövőben az igényléskor elegendő lesz csak a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt igazolniuk, valamint nyilatkozatban vállalniuk, hogy az építkezés befejezése/az újabb ingatlanba való beköltözés után 180 napon belül belföldi TB-jogviszonyt is létesítenek.
 • Adó-visszatérítési támogatás szabályozásának egyszerűsítése, a jogosulti kör bővítése: jelenleg még 27%-os ÁFA tartalmú számla kiállítása esetén sem jogosult az igénylő az ÁFA összeg visszatérítésére, ha az építkezés az Áfa tv. szerint ún. generál kivitelezésnek minősül, melynek minősítése sok esetben vitatott (számos esetben több kivitelező alkalmazása esetén is megállapítható ez a tényállás, noha azok 27%-os adómértékkel számláznak), ezért sok igénylő elesik mind az 5%-os kedvezményes ÁFA kulcs utáni adókülönbözet, mind a teljes adótartam utáni 5 milliós visszatérítés lehetőségétől is. Ezért a jövőben minden esetben, amikor 27%-os ÁFA tartalmú számlák benyújtása történik, igényelhető a támogatás. E lehetőség a már folyamatban lévő, illetve korábban részben vagy egészben már elutasított kérelmekre is vonatkozik, utóbbiaknál az igénylő utólagosan – akár az építkezés befejezése után is – kérheti a támogatás folyósítását.
 • A támogatás feltételeinél továbbá ellentmondásos, hogy bár az – a CSOK-kal ellentétben – nem gyermekvállaláshoz kötött, mégis kizárásra kerülnek a nyugdíjas építkezők. Ezért ezentúl az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti nyugdíjban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik a támogatást.
 • A kellő jövedelemmel, önerővel nem rendelkező fiatalok, amennyiben nem bizonyulnak hitelképesnek, a CSOK-ot sem kaphatják meg, így nincs esélyük önálló otthonuk megteremtésére. Ebben segítség lehet a szülő (vagy más közeli hozzátartozó) adóstársként való bevonása – eddig nem engedélyezett – lehetőségének megteremtése.
 • Az építőanyag vásárlásáról szóló számlák esetén a jövőben nem kell külön szerződést bemutatni a hitelintézetnek akkor sem, ha az azonos kibocsátó által kiállított számlák ÁFA-tartalma a 2 millió Ft-ot meghaladja.
 • Jelenleg amennyiben az igénylő a kamattámogatott kölcsön folyósítását követően 6 hónapon belül a kölcsön felhasználását önhibájából nem kezdi meg, elesik a kamattámogatástól, ami jelentősen megnehezítheti a későbbi törlesztést, sőt akár a hitel (és így a CSOK-) kérelem elutasításához is vezethet. Az ügyfelek helyzetének könnyítése érdekében a 6 hónapos határidő eltörlésre kerül. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.
 • A CSOK segítségével szerzett ingatlanban a szabályok szerint csak az igénylő (a szülő) szerezhet tulajdont. Ha ugyanakkor a kiskorú gyermek az elhunyt szülőtől ingatlantulajdont örökölt, majd a túlélő szülő, gyám, örökbefogadó szülő CSOK támogatással újabb ingatlant kíván vásárolni, építeni, a Ptk. ehhez egyrészt a gyámhatóság hozzájárulását írja elő, másrészt annak megadása esetén is kötelezővé teszi, hogy az értekesítendő lakásban fennálló tulajdonjogát az árva gyermek a megvásárlandó új ingatlanra is átvigye, ami ezzel kizárja a CSOK igénybevételét. A módosítással ezért a CSOK-kal érintett ingatlanban nemcsak a szülő, hanem – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően – az árván maradt kiskorú is tulajdonjogot szerezhet. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.
 • A korábban felvett lakáscélú támogatás összegét az újonnan felvett CSOK összegéből le kell vonni, akkor is, ha időközben újabb gyermekek születtek a családba, és – részben vagy egészben – rájuk tekintettel történik az újabb igénylés. Az újabb gyermekek születésének nagyobb fokú elismerése érdekében a módosítás után csak akkor kell a korábbi támogatás összegét – részben vagy egészben – figyelembe venni az újonnan igényelt összegnél, ha korábban meglévő gyermekre tekintettel is történik az újabb igénylés. Ez lehetővé teszi pl., hogy a két korábban meglévő gyermek után igényelt szocpol összegét ne kelljen figyelembe venni, ha az időközben született három további gyermekre nézve történik újabb CSOK igénylés, így a teljes támogatási összeg – csökkentés nélkül – felvehető.

Használt lakás vásárlása esetén

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek

  elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)

 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul

  igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;

 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás-mentesség;
 • 80 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással).

Lakásbővítésre igényelhető CSOK jogosultsági feltételei 2018. március 15-től

rugalmasabbakká váltak. . Eddig a már megkezdett (folyamatban lévő) bővítési munkákra – az építkezésekkel ellentétben – már nem lehet CSOK-ot igényelni, és egyébként is csak a teljes költségvetési keretösszeg maximum felére vehető fel a támogatás, ami behatárolja a lehetőségeket. Ennek kiküszöbölése érdekében március 15-étől a bővítési munkákra is a befejezésig (a használatbavételi engedély kiállításáig) lehetőség lesz a CSOK igénylésére, ráadásul akár a teljes költségvetés erejéig.

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően;
 • az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be;
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;
 • az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén (élettársak esetén a gyermek az egyedüli gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül)

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?

 • vételára nem haladja meg a 35 millió forintot;
 • a lakás alapterülete 1 gyermek esetén minimum 40; 2 gyermek esetén minimum 50; 3 gyermek esetén minimum 60;
 • 4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

Használt lakás vásárlása esetén eddig az igénylő más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet, miközben új ingatlan szerzésénél ilyen korlátozás nincs. A feltételek egységesítésének érdekében a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlésre kerül 2018. március 15-től.

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül, bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be.

A legfontosabb mellékletek:

 • a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum
 • igazolás köztartozás mentességről („nullás igazolás”)
 • igazolás arról, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul

  igénybevett CSOK vagy „szocpolkedvezmény” visszafizetésére

 • házastársak részére házassági anyakönyvi kivonat
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat)
 • gyámság esetén a gyámhatóság kirendelő határozata
 • adásvételi szerződés;
 • bővítés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője)
 • erkölcsi bizonyítvány

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek. A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ. A lakás vételára egységesen legfeljebb 35 millió Ft lehet.

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank. Bővítés esetén az a készültségi foknak megfelelően benyújtott, az igénylő nevére szóló számlák után kerül folyósításra. Részfolyósítás az utóbbi esetben lehetséges. Bővítés esetén legfeljebb a bekerülési költség 50%-a erejéig igényelhető a támogatás. A bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni a hitelintézet részére.

További fontos változások 2018. március 15-ét követően:

 • Adó-visszatérítési támogatás szabályozásának egyszerűsítése, a jogosulti kör bővítése: jelenleg még 27%-os ÁFA tartalmú számla kiállítása esetén sem jogosult az igénylő az ÁFA összeg visszatérítésére, ha az építkezés az Áfa tv. szerint ún. generál kivitelezésnek minősül, melynek minősítése sok esetben vitatott (számos esetben több kivitelező alkalmazása esetén is megállapítható ez a tényállás, noha azok 27%-os adómértékkel számláznak), ezért sok igénylő elesik mind az 5%-os kedvezményes ÁFA kulcs utáni adókülönbözet, mind a teljes adótartam utáni 5 milliós visszatérítés lehetőségétől is. Ezért a jövőben minden esetben, amikor 27%-os ÁFA tartalmú számlák benyújtása történik, igényelhető a támogatás. E lehetőség a már folyamatban lévő, illetve korábban részben vagy egészben már elutasított kérelmekre is vonatkozik, utóbbiaknál az igénylő utólagosan – akár az építkezés befejezése után is – kérheti a támogatás folyósítását.
 • A támogatás feltételeinél továbbá ellentmondásos, hogy bár az – a CSOK-kal ellentétben – nem gyermekvállaláshoz kötött, mégis kizárásra kerülnek a nyugdíjas építkezők. Ezért ezentúl az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti nyugdíjban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik a támogatást.
 • Az építőanyag vásárlásáról szóló számlák esetén a jövőben nem kell külön szerződést bemutatni a hitelintézetnek akkor sem, ha az azonos kibocsátó által kiállított számlák ÁFA-tartalma a 2 millió Ft-ot meghaladja. A CSOK segítségével szerzett ingatlanban a szabályok szerint csak az igénylő (a szülő) szerezhet tulajdont. Ha ugyanakkor a kiskorú gyermek az elhunyt szülőtől ingatlantulajdont örökölt, majd a túlélő szülő, gyám, örökbefogadó szülő CSOK támogatással újabb ingatlant kíván vásárolni, építeni, a Ptk. ehhez egyrészt a gyámhatóság hozzájárulását írja elő, másrészt annak megadása esetén is kötelezővé teszi, hogy az értekesítendő lakásban fennálló tulajdonjogát az árva gyermek a megvásárlandó új ingatlanra is átvigye, ami ezzel kizárja a CSOK igénybevételét. A módosítással ezért a CSOK-kal érintett ingatlanban nemcsak a szülő, hanem – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően – az árván maradt kiskorú is

  tulajdonjogot szerezhet. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.

 • A korábban felvett lakáscélú támogatás összegét az újonnan felvett CSOK összegéből le kell vonni, akkor is, ha időközben újabb gyermekek születtek a családba, és – részben vagy egészben – rájuk tekintettel történik az újabb igénylés. Az újabb gyermekek születésének nagyobb fokú elismerése érdekében a módosítás után csak akkor kell a korábbi támogatás összegét – részben vagy egészben – figyelembe venni az újonnan igényelt összegnél, ha korábban meglévő gyermekre tekintettel is történik az újabb igénylés. Ez lehetővé teszi pl., hogy a két korábban meglévő gyermek után igényelt szocpol összegét ne kelljen figyelembe venni, ha az időközben született három további gyermekre nézve történik újabb CSOK igénylés, így a teljes támogatási összeg – csökkentés nélkül – felvehető.