2018-11-21 10:00:00 Kolompos Együttes: Én elmentem a vásárba

Micsoda 'szemétség' – a nem létező hulladék elszállításáért is fizetni kell

Több olyan szolgáltatás is létezik, amelyet a fogyasztók kötelesek igénybe venni, még akkor is, ha azt nem szeretnék - írja az Origo. Ilyen többek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, amit a hétköznapokban csak szemétszállításként emlegetünk.

Itt a kötelező igénybevétel hátterében például közegészségügyi indokok állnak, amely pedig jogszabályban került meghatározásra – hangsúlyozza a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

A fogyasztóknak tehát kötelező igénybe venni a szemétszállítást, még akkor is, ha nem keletkezik elszállítandó szemét az ingatlanukon. Ugyanakkor ez alól lehet egy kivétel, mégpedig, hogy lehetőség van a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére.

Fontos viszont, hogy ezekről mindig a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt, külön önkormányzati rendeletben.

Épp ezért a szüneteltetés lehetőségeiről érdemes a fogyasztóknak tájékozódni mindig az önkormányzatnál, hiszen így elkerülhetik a díjhátralék felhalmozódását.

Köztartozásnak minősül és behajtható

Ez már csak azért is lényeges, mivel – és ez sem közismert –, ha a fogyasztó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat nem fizeti meg időben, úgy meg kell fizetnie a díjhátralékot, késedelmi kamatot, és a behajtás egyéb költségeit is, amelyek ekkor már adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a behajtást már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézi, ugyanakkor ennek megvannak a maga feltételei, mikor kerülhet erre sor.

Ugyanis a NAV-nál ezt kezdeményeznie csak akkor lehet a közszolgáltatónak, ha a felszólítás eredménytelen volt és a díjhátralék megfizetésének esedékességét követően negyvenöt nap már eltelt.

Egyúttal a behajtás kezdeményezésénél igazolnia kell a szolgáltatónak azt is, hogy megtörtént a fogyasztó felszólítása a díjhátralék megfizetésére.

A NAV-általi behajtásra tehát akkor van csak mód, ha a fogyasztót már bizonyítható módon felszólították arra, hogy fizesse meg a lejárt tartozást, és tájékoztatták arról, miszerint ennek elmaradása esetén milyen szankciókkal kell számolnia.

Amennyiben az adott ingatlant nem cég használja, hanem fogyasztó – vagyis magánszemély –, úgy a fizetési felszólítást számára postai úton, és ajánlott szolgáltatás igénybevételével kell teljesíteni, és csak hozzájárulása esetén történhet meg az értesítés elektronikus levélcímen.

Ajánlott ezt a fizetési felszólítást már csak azért is komolyan venni, mert például közösen használt ingatlannál mindegyik lakáshasználó egyetemlegesen felel a díj megfizetéséért, ami azt jelenti, hogy a közszolgáltató bármelyik fogyasztótól követelheti, hogy fizesse meg a díjat.

(Origo.hu)