2018-12-17 19:00:00 Molnár Ferenc: Liliom - a Gyermekmentő Szolgálat jótékonysági színházi előadása

Kennedy elnöknek köszönhetjük a fogyasztói jogokat

Nem csak kiemelt nemzeti ünnepünket, hanem a fogyasztók világnapját is ünnepeljük március 15-én. Először John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan a fogyasztói jogokat. Az általa közzétett négy alapkövetelmény később nyolcra bővült.

Március 15-én – a nemzeti ünnep mellett – a fogyasztók világnapját is ünnepeljük. A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én.

Ennek tiszteletére tartják azóta ezen a napon a fogyasztók világnapját. Kennedy elnök ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jog – a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog – összefoglaló történelmi nyilatkozatát.

Ennek hatására lett nemzetközileg elismert a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt az a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik.

Az évek alatt ezeknek a jogoknak száma nyolcra emelkedett, ezek lettek az alapjai a Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International) munkájának. A világnapot 1983-ban ünnepelték először, majd 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarálta a fogyasztók nyolc alapvető jogát.

Íme a nyolc fogyasztóvédelmi alapjog

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog.

Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében.

2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga.

A fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek.

3. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga.

Jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.

4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga.

Jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez.

5. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga.

Jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.

6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog.

Jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt.

7. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.

Jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is.

8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez, amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.

(csalad.hu)