2019-02-21 19:00:00 Jin Wook Seo zongoraestje

A hátrányos helyzetű diákokról tanácskoztak

Ösztönzők a szakképzésben és az inschool projekt bemutatása volt a fő témája az Antiszegregációs Kerekasztal huszonharmadik ülésének - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága.

Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a kormány elkötelezett az esélyteremtésben, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésében és a foglalkoztatottság növelésében. Ennek megvalósítása érdekében számos olyan program van, amelyek azokat a diákokat és pályakezdőket segítik, akik nehezebb helyzetben vannak.

Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a szakképzési rendszerről tartott előadást. Beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a különböző ágazatoknak össze kell fogni annak érdekében, hogy közös céljukat megvalósítsák, így segítve a hátrányos helyzetű diákokat.

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható. A fiatalok foglalkoztatásának növelése és munkanélküliségi rátájuk csökkentése érdekében az Európai Unió 2013-ban hozta létre az Ifjúsági garancia rendszert, amely különböző eszközökkel támogatja a fiatalok munkába állását, és amelyhez Magyarország is csatlakozott. Ennek része a fiatalok vállalkozóvá válását segítő program, gyakornoki, valamint munkaerőpiaci programok.

A kerekasztal tagjai megismerhették az Európai Bizottság és az Európa Tanács egy új közös projektjét, amely a „Inclusive schools: making a difference for Roma children” nevet viseli. A projektben Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia és az Egyesült Királyság vesz részt. A program gyakorlatorientált, elsősorban a pedagógusokra fókuszál, akik a projekt végére új készségeket és képességeket szereznek az inkluzív oktatás terén. Cél, hogy képesek legyenek saját osztályukon belül a különböző tanulási szükségletek felismerésére és kielégítésére.

Az Antiszegregációs Kerekasztal 2013-ban alakult azzal a konkrét céllal, hogy a kormányzati és a civil szakmai szereplők által egy olyan közösen készített, megegyezésen alapuló dokumentumot hozzon létre, amely közös javaslatokat fogalmaz meg az oktatási szegregáció megszüntetésének lehetőségeire - zárul a közlemény.

(Család.hu)